SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

F

F(ab)´2 fragment

F-test

FAAS: analýzy stopových prvků

Fab a Fc fragmenty

FAB ionizace ostřelováním rychlými atomy

FABP

(vazebné proteiny mastných kyselin)

1

FABP2

FABP3

FABP4

FABP5

FABP6

FABP8

Facio-skapulo-humerální svalová dystrofie

FADH (5,10-methylentetrahydrofolát reduktáza)

FAES

Fagocytární aktivita : indikace vyšetření

FAH

Faktor

Hageman

I

II

III,

IX

jakostní

stabilizující fibrin

tkáňový

V

VII

VIII

vnitřní

von Willebrandův

X

XI

XII

XIII

Faktory ovlivňující toxický účinek

Familal hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis

Familární hypokalciurická hyperkalcémie

Familial

benign hypercalcemia

hypertensive hyperkalemia, Familial hyperpotassemia and hypertension, S

hypocalciuric hypercalcemia, type I

hypokalemia

hypokalemic alkalosis with specific tubulopathy, Gullner syndrome

Familiární

defekt

apolipoproteinu A-I

apolipoproteinu B100

dysbetalipoproteinémie

hyperaldosteronismus Typ 1

hyperlysinémie

hypokalémie

hypomagnezémie s hyperkalciurií a nefrokalcinózou

iminoglycinurie

lymfoproliferativní syndrom s autoimunitou

malignita

renální iminoglycinurie

Faradaovy zákony

Farberova choroba

Farmakokinetická interpretace

Farmakokinetické parametry

Fas Ligand (FasL)

FasL (Fas Ligand)

Fatty Acid Binding

Protein

2 (FABP2)

4 (FABP4)

5 (FABP5)

6 (FABP6)

7 (FABP7)

8 (FABP8)

9 (FABP9)

1 (FABP1)

3 (FABP, Human FABP, HFABP)

Proteins

Fáze

analytická

G2

postanalytická

preanalytická

S

Fázový

kontrast - mikroskopie

preparát

Fe

- stanovení

v plazmě

Febrilní proteinurie

Fencl Vladimír

Fencyklidin - stanovení

Fenobarbital

v plazmě

Fenobarbitalu - stanovení

Fentonova reakce

Fenylalanin

4-monooxygenáza

Fenylketonurie klasická

Fenylpyruvát

Fenytoin

- stanovení

v plazmě

Feochromocytom

Feritin

v likvoru

v plazmě

Ferritin

- stanovení

Fetopathia alcoholica

Fetuin

FGF-23

FGF-7

FIB ionizace ostřelováním rychlými ionty

fiber FISH: hybridizace in situ s vysokým rozlišením

Fibrilin

1

2

3

Fibriliny

Fibrin

Fibrinogen

v likvoru

Fibrinogenu - stanovení

Fibrinolýza

Fibrinolýza:

laboratorní metody

schema

Fibroblast

Growth

growth factor 23

Growth Factor 3-19 (FGF-3-19)

growth factor 7

Factor Acidic (FGF-a)

Factor Basic (FGF-b)

Fibroblast-derived soluble factor

Fibroblastový růstový faktor

23

7

Fibronektin

- stanovení

Fibulin-1

Fibulin-2

Fibulin-3

Fibulin-5

Fibuliny

Fickovy difúzní zákony

Filamin

A

Filtrace

gelová

Filtry: optické metody

FindRisk pro odhad rizika diabetes mellitus

FISH

Fisherův přímý exaktní test

FLC (Free light chains)

Flumazenil

Fluor

v plazmě

Fluorescence

Polarization Immunoassay

Fluorescenční

hybridizace in situ (FISH)

indikátory jednotlivě

indikátory: použití

mikroskop

mikroskopie

Fluorimetrie

Fluorochrom

Fms-like Tyrosine Kinase 3 Ligand

FOB (Fecal Occult Blood)

Folát

Foláty: metody

Folikul štítné žlázy

Folikulostimulační hormon

Folitropin (FSH) - stanovení

Fontanela velká

Forbes-Coriho choroba

Formaldehyd - otrava

Formiminoglutamát

Fortifikace potravin

Fosfatáza alkalická kostní

Fosfatidylcholin

Fosfatidylinositol

- stanovení protilátek

4,5-bisfosfát-5-fosfatáza (OCRL1)

Fosfatidylserin - stanovení protilátek

Fosfatoniny

Fosfátový aniont - stanovení

Fosfáty u starších osob (hypofosfatémie, hyperfosfatémie)

Fosfoetanolamin

Fosfoetanolaminurie

Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny a kardiovaskulární riziko

Fosfolipidy

Fosfomannomutáza

Fosforescence

Fosforibosylpyrofosfátsyntetázy zvýšená aktivita

Fosforyláza-b-kináza

Fotodioda

Fotoefekt

Fotometrie

v analýze aminokyselin

Fotometrie: optické metody

Fotometry

Fotonka

Fotooptické stanovení:

laserový paprsek (laser)

světelný paprsek (light)

Fotosyntéza

Fourierův zákon

FPIA

Fractalkine, Neurotactin (NTN)

Fragilní místo chromosomu

Fragment

cytokeratinu

19 (CYFRA 21-1)

19 (CYFRA 21-1) - stanovení

F(ab)´2

Fragmentace DNA

Fragmenty

Fab a Fc

natriuretických peptidů

Frakční exkrece

Frakční exkrece

adekvátní

Ca

Cl

K

adekvátní

Na

adekvátní

osmolální

P

urátů

urey

vody

Framinghamské skóre, Weibullův model

Fredricksonova klasifikace dyslipoproteinémie

Free

beta-hCG - stanovení

E3

light chains (FLC, volné lehké řetězce imunoglobulinů)

Protein S

PS

PSA - stanovení

T4 - stanovení

Freedmanova škála dehydratace u dětí

Frekvence

Frekvence

Frontookcipitální obvod u dětí

Fruktóza

Fruktóza-bisfosfát aldoláza

Fruktóza-bisfostatáza

Fruktóza:

hereditární

intolerance, typ I

intolerance, typ II

metabolismus

poruchy

metabolismu

metabolismu

FSH

fT3

fT4

- stanovení

FTICR MS

Fugacita

Fukóza

Fullereny

Fumarát

hydratáza

Fumarázy deficit

Fumarylacetoacetáza

Funkce

jaterního parenchymu

ledvin u starších osob

stavová

Funkční

citlivost

dyspepsie

proteinurie

test:

beta-karotenový

laktulózo/mannitolový

pentagastrinový

sekretinový

vitamin-A

xylózový

testy

štítné žlázy - interpretace

v gastroenterologii

FVIIIR:RCo

FXYD domain-containing ion transport regulator 2, FXYD2

Fytanát

Fytanoyl-CoA dioxygenáza

Fyzikálně chemické vlastnosti cytokinů

Fyzikálně-chemické vlastnosti proteinů

Fyzikální konstanty základní

Fyziologická proteinurie

Fyziologické účinky tyreoidálních hormonů

Fyziologie

gastrointestinálního traktu

žaludku