SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Obecná

biochemie:

bioregulátory

metabolismus

přenos signálu do buňky

regulační systémy

základní komponenty živých organismů

živé systémy

toxikologie

Obesity Surgery Mortality Risk Score

Objektiv

Objem

Objem: měření

Objemový

obsah

počet

podíl

poměr

tok

Oblast sklopná

Obraz a zrcadlení

Obraz: Hloubka ostrosti

Obsah katalytické aktivity

Obscurin

Observation (pozorování)

Observed value (pozorovaná hodnota)

Obskurin

Obvod

frontookcipiální u dětí

pasu

paže střední u dětí

Occipital Horn syndrom

OCRL1 (fosfatidylinositol 4,5-bisfosfát-5-fosfatáza)

Odběr vzorků, vzorkování (Sampling)

Odbourávání

Edmanovo

mastných kyselin cestou beta-oxidace

Odds

Odds, šance (odds)

Odezva

(Response, signal, reaction)

doba

Odhad hodnoty pacienta - počet vzorků

Odchylka

(vychýlení) (Bias)

směrodatná

Odlehlá hodnota (Outlier)

Odlitková nefropatie

Odměrná analýza - protolytické rovnováhy

Odraz na nerovném povrchu

Odrazivost a propustnost

ODS (Osmotický demyelinizační syndrom)

OGTT

Ohmův zákon

OHSS (Ovariální hyperstimulační syndrom)

Ohybové mřížky

Ochlupení pubické u dětí

Okulár

Okulocerebrální syndrom (Loweho)

Okultní krvácení -

imunochemický průkaz

screening

stanovení

Oligoklonální reakce imunoglobulinů

Oligopeptidy

Oligosacharidy

Olovo

OMIM

230450 (hemolytická anémie z deficitu glutamát-cystein ligázy)

231900 (hemolytická anémie z deficitu glutathionsyntázy)

305900 (hemolytická anémie z deficitu glukóza-6-fosfát 1-dehydrogenázy)

Oncostatin M (OSM)

Onemocnění

GIT - symptomatologie

jícnu

monogenní

multifaktoriální

žaludku

Onkogen

Onkogen

Onkogenetika

Onkologická onemocnění: nutriční ovlivnění

Onkologický nutriční rizikový screening

Onkometrie

Onkotický tlak

kapilární plazmy

tkáňový

Oocyty: vyšetření při asistované reprodukci

Opakovaná měření: replikáty vs. opakované odběry

Opakované odběry vs. replikáty

Opakovatelnost (Repeatibility)

Opakovatelnost: podmínky (Repeatability conditions)

Opiáty - stanovení

Oprava (korekce) (Correction)

Oprerační graf

Optická

disperze rotační

spektra

vlákna

Optické

hranoly

metody:

detekce

filtry

fotometrie

fotometry

monochromátory

pomocná optika

signál

zdroje záření

počítání částic

techniky

zobrazení v temném poli

zobrazování

Optický mikroskop

Orální glukózový toleranční test

Orbital

atomový

molekulový

Ordinální stupnice

Ordinování laboratorního testu - důvody

Organela

Organické acidurie

Orgánově

lokalizovaná autoimunitní onemocnění

specifické autoimunitní choroby

Ornitin

aminotransferáza

dekarboxyláza

karbomoyltransferáza

oxoglutarát

oxoglutarát: parenterální výživa

Ornitinový cyklus

Orosomukoid - stanovení

Orotát

OS-MRS (Obesity Surgery Mortality Risk Score)

Osmolal gap v plazmě

Osmolalita

- stanovení

moče

plazmy

efektivní vypočtená

vypočtená

vypočtená revidovaná

v plazmě

Osmometrie

ebulioskopická

koloidní

kryoskopická

Osmotický demyelinizační syndrom (ODS)

Osmóza

reverzní (obrácená)

Osnova (Matrix)

Ostatní

izomerázy (EC 5.99.x.x)

lyázy (EC 4.99.x.x)

poruchy metabolismu sacharidů

Osteoblast

Osteocyt

Osteodystrofie

hereditární Albrightova

renální

Osteogenesis imperfecta

congenita

tarda

Osteokalcin

v plazmě

Osteoklast

Osteolýza hereditární karpotarzální

Osteomalacie

Osteopetrosis - typ

dominantní

recesivní

Osteoporosis et pseudoglioma oculare

Osteoporóza

indukovaná glukokortikoidy

involuční

senilní

z nedostatku estrogenů

Osteoprotegerin - OPG

Osvětlení

nekoherentními paprsky

koherentními paprsky

Otáčivost

měrná (rotace)

optická

Ototoxicita aminoglykosidů

Otrava

acetaminofenem (paracetamolem)

aminoglykosidy

ethanolem

etylénglykolem

formaldehydem

izoniazidem

látkami vyvolávajícími methemoglobinémii

methanolem

oxidem uhelnatým

salicylátem

Otravy: klasifikace

Ouabain

Outlier (odlehlá hodnota)

Ovalocyty

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Overflow osmotická tubulární diuréza

Ověření

(validace)

(verifikace)

měřidla (Verification of measuring instrument)

Ověřování

Ovlivňující veličina (Influence quantity)

OX40 Ligand (OX40L, TNFSF4, gp34)

Oxalát

- odpad močí

Oxalát/kreatinin v moči

Oxid

uhelnatý - otrava

uhličitý

uhličitý: vazba na hemoglobin

Oxidační

deaminace aminokyselin

dekarboxylace

pyruvátu

pyruvátu: regulace

fosforylace

fosforylace: regulace

Oxidoreduktázy

intramolekulární (EC 5.3.x.x)

Oxoglutarát dehydrogenáza

Oxokyseliny semikvant.

Oxyfilní erytroblast

Oxygenoterapie a ventilace

Oxypurinol