SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Z - linie svalu

Z-skóre

Zabezpečování kvality (Quality assurance)

Zahřívání

Záchyt neutronu

Zajištění

jakosti u POCT

jakosti:

EHK

kontrolní materiály

parametry posuzování QC

SIKK

TQM

Základní

jednotka imunoglobulinů

komponenty živých organismů

laboratorní techniky

pojmy

a prvky metrologie

acidobazické rovnováhy (klinika)

acidobazické rovnováhy (teorie)

enzymologie

v klinické genetice

znaky analytické metody

Základy chemických metod analýzy

Zákon

akce a reakce

Amontonův

Archimedův

Avogadrův

Boyleův-Mariotův

Coulombův

Daltonův

Einsteinův gravitační

Fourierův

Gaussův elektrostatiky

Gay-Lussacův

Gibbsův

Grahamův

Guldbergův-Waagův

Henryho

Hessův

Hubblův

Charlesův

Jouleův

Kohlraushův nezávislé migrace iontů

lomu: Snellův

Newtonův gravitační

Ohmův

Pascalův

Poiseuillův

Poissonův

posunovací: Wienův

radioaktivní přeměny

Raoultův

růstu entropie

Starlingův

Stokesův

vyzařování

Planckův

Rayleighův-Jeansův

Stefanův-Boltzmannův

vyzařování: Kirchhoffův

Wiedemannův-Franzův

zachování

energie

hmotnosti

hybnosti

Zákony

Biotovy

difúzní Fickovy

Faradaovy

Keplerovy

Kirchhoffovy

Newtonovy: pohybové

vyzařování

Zaměnitelnost (Interchangeability)

Zánět žaludku (gastritida)

Záněty štítné žlázy

Záření

alfa

beta

brzdné

elektromagnetické

gama

ionizující

- bezpečnost práce

- detekce

- přehled hesel

a živá hmota

jaderné

neutronové

rentgenové (záření X)

tepelné

X

Zářič radioaktivní

-

otevřený

uzavřený

Zbytky chylomiker

Zdánlivý deficit kortizonreduktázy

Zdroj záření

koherentní

nekoherentní

Zdroje

světla

záření: optické metody

Zelwegerův syndrom

Zinek

v plazmě

Zinkové prsty

Zkoušení způsobilosti (Proficiency testing)

Zkušební laboratoř (Testing laboratory)

Zlatý standard (gold standard)

Změny

početní: autosomy

strukturní:

autosomy

heterochromosomy

Zn

v plazmě

Zn-alfa-2-glykoprotein

Znaky analytické metody (Analytical performance characteristics)

Zobrazení

- mikroskopie

v temném poli

Zobrazovací metody a další vyšetření u autoimunit

Zollingerův-Ellisonův syndrom (gastrinom)

Zónová elektroforéza

Způsobilost - hodnocení

Zvýšená aktivita

PRPPs

UMPHS