SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Charakteristika: Vitamíny rozpustné ve vodě

Charlesův zákon

Chédiakův-Higashiho syndrom (CHS)

Chelátové ligandy

Chemická

analýza

ionizace

rovnováha

Chemické

a fyzikálně chemické metody v analýze proteinů

složení

živých systémů: anorganické sloučeniny

živých systémů: biogenní prvky

živých systémů: biopolymery

živých systémů: organické sloučeniny

Chemiluminiscence

Chemisorpce (chemická adsorpce)

Chemorezistence

Chí-kvadrát test

CHILD syndrom

Childovo-Pughovo skóre

Chinidin - stanovení

CHIP28 (Aquaporin-1)

Chitin

Chladová aglutinace erytrocytů

Chlamydia - stanovení

Chlazení

Chloride

channel CLCNKB

channell, voltage-gated (ClC-5)

Chloridové kanály

Chloridový

aniont - stanovení

kanál

ClC-5

CLCNKB

svalový kanál-1(CLCN1)

Chloridy korigované v plazmě

Chloridy: vazba na hemoglobin

Cholesterol

- stanovení

esterifikovaný

- význam

esterifikovaný-syntéza, metabol.

HDL

LDL - stanovení

v séru

volný

- metabolismus

- syntéza

- význam v organismu

Cholesterol:

regulace syntézy

syntéza ¨

Cholesteroloxidáza

Cholinesteráza

v plazmě

Chondritinase I

Chondrodysplasia punctatatype

1

2

3

Chondrodysplázie metafyzeální Jansenova

Choriogonadotropin lidský - HCG

v séru

Chorionepiteliom

Choroba

(disease)

Addisonova

Beckerova

Behcetova

Castlemanova

Crohnova

Dentova

1 (nefrolitiáza X-vázaná)

2

Griscelliho (GD)

I cell

javorového

sirupu (OMIM 248600)

sirupu (OMIM 248610)

sirupu (OMIM 248611)

Kanzakiho

Kashin-Beckova

Kawasakiho

Keshanova

Menkesova

Niemann-Pickova, typ B

Thomsenova

vyvolaná virem lidské imunodeficience (HIV)

Wilsonova

Choroby peroxisomální !!!!

Chrom

Chróm v plazmě

Chromatid

Chromatin

Chromatografie

kapalinová s hmotnostní detekcí

plynová s hmotnostní detekcí

Chromatografie:

afinitiní

dvojrozměrná

gelová permeační

iontově-výměnná

kapalinová

na papíře

stacionární fáze

subkritická fluidní

tenkovrstvá

vysokoúčinná

kapalinová

tenkovrstevná

Chromatochrafie plynová

Chromodulin

Chromogranin A

Chromosom

kruhový

Chromosom: fragilní místo

Chromosomální poruchy

Chromosomy: strukturní změny

Chronická pankreatitida

Chronické renální selhání

CHS

Chyba

(error)

(error)

celková (Total error)

hrubá

měření

(Error of measurement)

(measurement error)

náhodná

systematická

náhodná (Random error)

potenciální

rozhodnutí

rozhodovací

systematická

Chybění lehkých řetězců kappa

Chylomikra

Chylomikra:

nemoc z retence chylomiker

zbytky

Chylotorax

Chymotrypsin

A (B)

A, B

alfa

C

ve stolici