SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. ukončil v roce 1978 studium Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se v klinické biochemii. Hlavní odborná orientace zahrnuje acidobazickou rovnováhu, metabolismus vody a iontů, informatiku, standardizaci v laboratorní medicíně a vzdělávání v klinické biochemii. Pracuje na Pracovišti laboratorních metod IKEM Praha a vyučuje klinickou biochemii na 3. lékařské fakultě UK v Praze.