SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Ing. Jaroslava Vávrová, PhD. ukončila v roce 1982 studium na Technologické fakultě Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Postgraduální studium zaměřené na analytickou separaci látek ukončila v roce 1990 diplomovou prací na téma Využití analytické kapilární elektroforézy v klinické biochemii.

Specializovala se v analytické separaci látek. Dizertační práci na téma Antioxidační vitamíny A, E a C u pacientů s dyslipoproteinémií obhájila v roce 2002. Hlavní odborná orientace zahrnuje HPLC, elektromigrační metody a imunoanalýzu. Pracuje na ÚKBD Fakultní nemocnice v Hradci Králové a na Katedře klinické biochemie IPVZ Praha.