SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva elektronické publikace se nepíše lehko. Již samotné oslovení je obtížné – jsi, vážený čtenáři, skutečně čtenářem nebo jen vizuálně posuzuješ výsledky našeho snažení? Dostává se Ti, milý kolego, naše dílo do rukou nebo je mezi námi ještě klávesnice a obrazovka? Je prohlížení hypertextově uspořádaných informací studiem nebo čtením? A mezi dalšími otázkami se objevuje nejzávažnější: je vůbec podobná publikace opodstatněná?

 

Autoři věří, že ano. Již proto, že se jedná o relativně nový přístup k informacím. Psát knihu určenou k čtení je obtížné, ale všichni si umíme představit kapitoly, odstavce, stránky, obsah, longitudinální členění textu a postupné přijímání informací při studiu krok po kroku. Hypertext vyžaduje zcela jiný přístup k práci s informacemi, přístup k nim je nelineární, čtenář si sám volí cestu předloženými daty. Při tvorbě hypertextu je nemyslitelné číslovat kapitoly. Předem dohodnuté úrovně, práce s předem definovanými pojmy, shodná terminologie a další pravidla mohou autora omezovat. Přesto známe mnoho příkladů, že hypertextové uspořádání ve vhodných situacích může být jedinou cestou.

 

Elektronická publikace podobného rozsahu v klinické biochemii České republiky dosud nebyla vydána. Dnes předkládáme první vydání Encyklopedie laboratorní medicíny s vědomím, že tudy opravdu cesta vede, přestože si uvědomujeme mnoho slabých stránek tohoto díla. Opakovaně jsme si kladli otázku, zda si autorský kolektiv nevytyčil příliš velký úkol. Někdy jsme byli i přesvědčeni o tom, že první vydání musíme dokončit právě pro členy autorského kolektivu, abychom mohli dále pokračovat. První vydání má také jistě hodně daleko k tomu, aby naplnil pojem „laboratorní medicína“. Stojíme pořád velmi blízko startovní čáry, ale doufáme, že se již pohybujeme. Pokud nám někdo bude chtít pomoci, bude vítán. Podobně kladně oceníme upozornění na chyby a nedostatky, kterým jsme se v takto rozsáhlém díle nemohli vyhnout.

 

Předmluva obvykle končí poděkováním. O první vydání Encyklopedie se zasloužil celý autorský kolektiv, ale přece jen musím jmenovat své nejbližší kolegy. Asi deset let pracujeme s ing. Miroslavem Zámečníkem  na jednom velkém projektu, jehož je Encyklopedie součástí. Bez vzájemného povzbuzování bychom často nebyli schopni pokračovat. RNDr. Luděk Straka připravuje po zhruba stejnou dobu potřebné programové vybavení, často v situaci, kdy konečnou tvář systému jen odhadujeme. Konečně si neumím představit, že by Encyklopedie mohla vzniknout bez úsilí paní Jany Sedlákové, jejímiž rukama prošly všechny texty, mnohé z nich opakovaně. Pokud má také někdo zásluhy na vzniku tohoto díla, jsou to moji nejbližší spolupracovníci z Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Kladno, kteří mi nepřímo svou trpělivostí nesmírně pomohli.

 

 

Kladno, listopad 2002

Antonín Jabor

 

.

 

Poslední aktualizace: 2002-11-24