SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Xantindehydrogenáza

EC 1.1.1.204 (dříve 1.2.1.37)

CAS 9054-84-6

Systematický název: xantin:NAD oxidoreduktáza

Synonyma: xanthin oxidoreduktasa, NAD-xantin dehydrogenáza, xantin-NAD oxidoreduktáza, xantin oxidoreduktáza

 

Enzym ze skupiny oxidoreduktáz obsahujících molybden, katalyzující reakci

 

xantin + NAD+ + H2O « urát + NADH + H+

 

Kofaktorem je molybden. Působí na různé puriny a aldehydy. Enzym živočišného původu může být konvertován na xantinoxidázu (EC 1.1.3.22, oxidázová forma). Jaterní xantindehydrogenáza existuje in vivo hlavně ve formě dehydrogenázy, ale může být snadno konvertována na xantinoxidázu

  • skladováním při -20 °C,
  • ireverzibilní proteolytickou modifikací molekuly působením proteolytických látek,
  • působením organických rozpouštědel,
  • reverzibilní oxidací sulhydrylových skupin působením thiolů,
  • působením transhydrogenázou EC 1.8.4.7 (enzym-thiol transhydrogenáza) v přítomnosti oxidovaného glutathionu.

 

Strukturálně se jedná o homodimer z 1333 aminokyselin s kalkulovanou hmotností 1466604.

 

Zpětnou konverzi oxidázy na dehydrogenázu usnadňuje například 1,4-dithioerytritol.

 

Při poruše vzniká xantinurie (deficit xantindehydrogenázy, která konvertuje na xantinoxidázu).

 

Další informace

·        Klasifikace enzymů

 

Jiřina Lukášková, Antonín Jabor

recenzoval Jaroslav Racek

 

 

Poslední aktualizace: 2003-09-03