SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k druhému doplněnému vydání Encyklopedie laboratorní medicíny již může vycházet z mírného optimismu, který pramení ze samotného faktu existence druhého vydání. Autorský kolektiv se soustředil na dokončení kapitol, které se nepodařilo vtěsnat do prvního vydání, vytvoření kapitol nových a na podstatné rozšíření rejstříku.

 

Zcela novými kapitolami jsou Enzymy, Monoklonální gamapatie, Fyziologie a patologie gravidity a vývoje plodu, Laboratorní metody v gastroenterologii, Přeměna a vylučování xenobiotik.

 

Zásadně doplněna je kapitola Aminokyselin (zejména o hesla související s poruchami metabolismu aminokyselin a klinickým využitím stanovení a aplikace aminokyselin), dále kapitola Principů analytických postupů, kde je nově vypracována subkapitola metod využívajících ionizující záření a doplněna je subkapitola popisující základní analytické metody.

 

Mnoho nových hesel je v rejstříku a týkají se řady témat – např. analytické a fyzikální chemie, obecné chemie, biochemie a klinických syndromů.

 

Ke druhému vydání zejména autorsky přispěli Vladimír Bartoš, Miroslav Engliš, Josef Hyánek, Antonín Jabor, Petr Kocna, Jiřina Lukášková, Karolína Pešková, Richard Pikner, Vladimír Soška, Marie Švarcová a Jaroslava Vávrová. Další autoři přispěli buď doplněním původních textů nebo zařazením nových dokumentů.

 

Také předmluvu ke druhému vydání si dovolím zakončit poděkováním. Podobně jako u prvního dílu děkuji celému autorskému kolektivu, ale naprosto neúnavnou a zcela nepostradatelnou je paní Jana Sedláková, která snad již jako jediná se dokáže ve spletité organizaci dat okamžitě orientovat. A dovolím si poděkovat anonymně všem dalším, kteří mi dodávají optimismus a chuť do dalšího pokračování. Vědí, koho mám na mysli. Zopakovat chci také poděkování z prvního vydání, které bylo věnování nejbližším spolupracovníkům z Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Kladno, jejichž trpělivost musím opět ocenit.

 

Kladno, květen 2003

Antonín Jabor

 

.

 

Poslední aktualizace: 2003-05-11