SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k již čtvrté doplněné verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi z prosince roku 2004 přináší mnoho nových změn. Změna názvu naznačuje další směřování, vzhledem k rozsahu jsme přikročili k novému členění kapitol, utváří se pozvolna skutečně mezioborový charakter díla. Konečně pracujeme při tvorbě Encyklopedie s formátem html, což umožňuje lepší editaci formálního vzhledu dokumentů. V roce 2004 je připravena čtvrtá verze (jako jediná v tomto roce) a ponechme budoucnosti, zda se nám bude dařit s koncovkou kalendářního roku přinést stejné číselné označení nové verze Encyklopedie.

 

Zcela novými kapitolami Encyklopedie 4 jsou

  • Obecná biochemie (Karolína Pešková, Vladimíra Kvasnicová)
  • Chemometrie (Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla)
  • Proteiny systému proteáz a antiproteáz (Jaromír Kotyza)
  • Farmakokinetické monitorování terapie (Milada Halačová)
  • Klinická biochemie intenzivní péče (kolektiv autorů)
  • Pediatrická auxologie (Hana Krásničanová)
  • Vybrané kapitoly z genetiky (kolektiv autorů)
  • Vybrané kapitoly z hematologie (Eva Fenclová a spolupracovníci)

 

Vybrané kapitoly z imunologie jsou ukázkou uvažovaných možností a současně výzvou do dalšího pokračování naší práce.

 

Zásadně doplněny a přepracovány jsou kapitoly Dědičné poruchy metabolismu a Procedury.

 

Autorsky přispěli ke čtvrté verzi Encyklopedie laboratorní medicíny prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., MUDr. Eva Fenclová,  MUDr. Jana Franeková, RNDr. Bedřich Friedecký, PhD.,  PharmDr. Milada Halačová, doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc., prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc., RNDr. Josef Kratochvíla, doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc., Mgr. Vladimíra Kvasnicová, MUDr. Jiřina Lukášková, ing. Karolína Pešková, doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., ing. Jaroslava Vávrová, PhD., MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc., doc. MUDr. Helena Živná, CSc., doc. MUDr. Pavel Živný, CSc..

 

Další autoři se opět podíleli buď doplněním původních textů nebo zařazením nových dokumentů.

 

Dědičné poruchy metabolismu

Rozsáhlý novelizovaný příspěvek je od kolektivu autorů Ústavu dědičných poruch metabolismu LF1 UK v Praze, postup prací koordinovali MUDr. Viktor Kožich, CSc. a ing. Karolína Pešková. Autory této části jsou RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.,  RNDr. Hana Hamsíková, CSc., prof. MUDr. Milan Eleder, DrSc., MUDr. Eva Hrubá, MUDr. Martin Hřebíček, ing. Petr Chrastina, MUDr. Eva Košťálová, MUDr. Viktor Kožich, CSc.,  Bc. Martina Lacinová, ing. Olga Martincová, ing. Evženie Pospíšilová, ing. Helena Poupětová, ing. Daniel Přibyl, ing. Radko Souček, MUDr. Ivan Šebesta, CSc., MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., MBA, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

 

Klinická genetika

Kolektivní byla i práce kolegů genetiků, koordinace se ujal prof. MUDr. Petr Goetz, CSc. a  MUDr. Ivan Šubrt, jednotlivými autory byli prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., MUDr. Lenka Foretová, MUDr. Věra Jüttnerová,  RDNr. Libor Kozák, CSc., prof. MUDr. Milan Macek Jr., DrSc., prof. ing. Kyra Michalová, DrSc., prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

 

Recenzi části textů tentokrát provedli RNDr. Zdenek Kubíček, prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. a další.

 

Poděkování si tradičně na konci předmluvy Encyklopedie tentokrát zaslouží RNDr. Luděk Straka, za zásadní změnu programového vybavení a vnitřní architektury dat společně s novým nástrojem na automatické generování rejstříku. Na této změně se koncepčně podílel samozřejmě také ing. Miroslav Zámečník. Autorský kolektiv těžil ze své schůzky v únoru 2004 v Seči u Chrudimi. Již samo setkání bylo inspirativní, důležité jsou však výsledky práce, kterou jsme si v počátku roku vytyčili a se kterými se v Encyklopedii 4 setkáváte. Poděkování paní Janě Sedlákové, které se objevuje v předmluvě ke každé verzi, není pouze tradicí, ale skutečným oceněním nepostradatelné spolueditorky. Nemohu zapomenout zmínit, že největší objem dat opět do Encyklopedie vložily ing. Karolína Pešková a ing. Jaroslava Vávrová, PhD..

 

A konečně nově se ve prospěch Encyklopedie angažuje RNDr. Ivan Bilyk. Děkuji Vám, přátelé.

 

                                                                              

Sponzorsky podpořily čtvrtou verzi firmy Abbott Laboratories, s.r.o. a Olympus C&S, s.r.o., opět ve spolupráci s firmou SEKK, s.r.o. Všem uvedeným partnerům děkujeme.

 

 

Kladno, prosinec 2004

doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

 

 

Poslední aktualizace: 2005-11-20