SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k páté verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi může navázat na přání z předchozí předmluvy, kde jsme avizovali snahu přinést s koncovkou kalendářního roku i stejné číselné označení nové verze Encyklopedie. Cíl se nám podařilo splnit, jarní setkání autorského kolektivu navíc určilo pravidla pro postupné publikování vybraných okruhů knižní formou. Ukázkou, nebo spíše prvním pokusem pro tuto řadu a současně první publikací je Preanalytická fáze 2005 (vydala Česká společnosti klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Praha 2005, ISBN 80-239-5196-X). Je asi zbytečné připomínat, že veškerá data této publikace i celé Encyklopedie 5 jsou obsažena v systému SLP®. V Encyklopedii 5 jsme překročili hranici 4000 hesel a každé překročení hranice je vždy námětem k zamyšlení a výzvou, jak dál. Myslím si, že na Encyklopedii 5 je mnoho věcí k vylepšení a doplnění. Máme představy i ambice, známe možnosti autorského kolektivu a čas vše nepochybně prověří. Společně se ale můžeme těšit na pokračování naší práce.

 

Zcela novými kapitolami Encyklopedie 5 jsou

  • Fyziologie a biochemie ledvin (Antonín Jabor, Miroslav Engliš, Gustav Louženský, Zdeněk Mašek)
  • Fyziologie a biochemie svalu (Antonín Jabor, Miroslav Engliš, Karolína Pešková)
  • Imunodeficience (Jiřina Bartůňková, Jana Granátová)
  • Metrologická terminologie (obsah CD ROM firmy SEKK s terminologickým slovníkem z oblasti metrologie, kolektiv Bedřich Friedecký, Ivan Koruna, Josef Kratochvíla, Zbyněk Plzák).
  • Štítná žláza (Richard Pikner)
  • Vitaminy (Jaroslava Vávrová, Zdeněk Wilhelm)

 

Doplněny a přepracovány jsou kapitoly Obecná biochemie, Vybrané kapitoly z hematologie, Proteiny, Nádorové markery a další.

 

Autorsky přispěli ke čtvrté verzi Encyklopedie laboratorní medicíny prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., MUDr. Eva Fenclová, MUDr. Jana Granátová, RNDr. Bedřich Friedecký, PhD.doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc., RNDr. Josef Kratochvíla, Mgr. Vladimíra Kvasnicová, RNDr. Gustav Louženský, doc. MUDr. Zdeněk Mašek, CSc. (kterému jsme věnovali kapitolu Fyziologie a biochemie ledvin), Mgr. Marcela Melčáková, MUDr. Miroslava Nekulová, CSc., ing. Karolína Pešková, MUDr. Richard Pikner, doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.,  RNDr. Marta Šimíčková, CSc., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., ing. Jaroslava Vávrová, PhD.,  MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.

 

Další autoři se opět podíleli buď doplněním původních textů nebo zařazením nových dokumentů.

 

Poděkování si dovoluji vyslovit neúnavné kolegyni Janě Sedlákové, která opět editovala všechny texty, a dále ing. Karolíně Peškové a ing. Jaroslavě Vávrově, PhD., které do Encyklopedie 5 vložily největší objem nových a upravených textů. Sponzorsky podpořila pátou verzi firma Abbott Laboratories, s.r.o., které rovněž na tomto místě vyslovuji poděkování, podobně jako firmě SEKK, spol s r.o., která vydání umožnila.

 

V předmluvách se také snažím popsat atmosféru vzniku příslušné verze Encyklopedie, protože není projektem, který by měl plánován krátký poločas rozpadu. Pátá verze vzniká v období, kdy se vzdělávání setkává s komerční stránkou laboratorní medicíny podstatněji než kdy jindy. Zahlcení informacemi více či méně balastními, často vítězící povrchní přístupy a úporná maximalizace zisku není k edukaci přátelská. Proto by nemělo jít o střetávání, ale o skutečné setkávání nebo prolínání výukové a komerční sféry. Encyklopedie laboratorní medicíny si v minulých letech našla metodiku, má svůj autorský kolektiv a své komerční partnery. Vždy je s kým spolupracovat, je-li vůle na obou stranách. Máme odhodlání a naděje, ale i pochybnosti a neúspěchy. Můžeme se však opřít o společné výsledky a využívat nalezené cesty. Společně vše dokážeme.

 

 

Kladno, prosinec 2005

doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

Poslední aktualizace: 2005-11-20