SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k šesté verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi se píše s pocitem, jak krátký (a přitom současně dlouhý) je rok od poslední verze. Šestá verze by mohla být určitým dokladem životnosti projektu, podařilo se opět proniknout do dalších oblastí laboratorní medicíny, kde se měří, pozoruje, vydává výsledek nebo ovlivňuje rozhodování lékařů s pomocí moderních laboratorních technologií.

 

Jak už to s vydáváním podobného projektu bývá, pečlivě naplánované úkoly pro každého člena autorského kolektivu je v zásadě daří plnit, ale každý autor přispěje díky své osobnosti v průběhu příprav svým individuálním příspěvkem. Objeví se tak dokumenty, které původně v plánu nebyly a naopak některé plánované se objeví až ve verzi následující. Editoři projektu Encyklopedie ale právě v této flexibilitě vidí půvab a koneckonců odborníkům, s kterými spolupracujeme, je vždy těžké dát nějaké striktní mantinely. Námětů na další verzi i již existujících a připravených textů je dost a tak se můžeme společně těšit na další Encyklopedii – s předpokládanou webovou verzí. Do dalšího roku tedy vstupujeme s představou velké změny a s určitou zvědavostí se těšíme na výsledek.

 

Zcela novými, nebo zásadně přepracovanými kapitolami Encyklopedie 6 jsou

 

Asistovaná reprodukce

Pavel Trávník

Autoimunitní onemocnění

Jiřina Bartůňková

Geneticky podmíněné poruchy vnitřního prostředí

Antonín Jabor

Hmotová spektrometrie

Jaroslava Vávrová

Klinická endokrinologie

Jan Čáp, Antonín Jabor

Krevní obraz: interpretace

Ludmila Bourková, Miloslava Matýšková

Metrologie chemických měření

Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Zdenek Kubíček

Mikroskopické techniky

Jaroslava Vávrová

Point-of-Care-Testing

Luděk Šprongl

Principy regulace vnitřního prostředí

Antonín Jabor

Syndrom antifosfolipidový

Alena Buliková

Transplantační imunologie

Ilja Stříž

Vodní a iontové kanály

Jaroslav Masopust, Antonín Jabor

Zajištění jakosti

Luděk Šprongl

 

 

Doplněny a přepracovány jsou kapitoly

Acidobazická rovnováha

Biochemické markery poškození myokardu

Hematologie

Lipidy a lipoproteiny

Monoklonální gamapatie

Sacharidy

Vodní a iontová rovnováha

 

 

Autorsky přispěli k šesté verzi Encyklopedie laboratorní medicíny

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., RNDr. Ludmila Bourková, MUDr Alena Buliková,  doc. MUDr. Jan Čáp, CSc., prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.MUDr. Janka Franeková, MUDr. Jana Granátová, RNDr. Bedřich Friedecký, PhD.prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Jiří Kotrbatý, DiS., RNDr. Josef Kratochvíla, Mgr. Vladimíra Kvasnicová, prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc., MUDr. Miloslava Matýšková, CSc., Mgr. Marcela Melčáková, doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.doc. MUDr. Ilja Stříž, CSc., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,  prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., ing. Luděk Šprongl, ing. Jaroslava Vávrová, PhD.

 

Další autoři se opět podíleli buď doplněním původních textů nebo zařazením nových dokumentů.

 

 

Tištěné materiály, které z Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi vycházejí nebo s ní souvisejí, chce autorský kolektiv nadále připravovat k vydání pro širokou odbornou veřejnost. Po první publikaci Preanalytická fáze 2005 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Praha 2005, ISBN 80-239-5196-X) v roce 2006 vznikla příručka Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně  (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice 2006, ISBN 80-239-7656-7)a další tištěné materiály se připravují.

 

Závěrem je asi zbytečné podotýkat, že Encyklopedie 6 je opět obsažena v systému SLP®.

 

Poděkování si dovoluji vyslovit Janě Sedlákové, která nejen edituje veškeré texty, ale zajišťuje také veškerou administrativu s Encyklopedií a systémem SLP spojenou. Jano, moc Ti děkuji.

 

Sponzorsky podpořila šestou verzi firma Abbott Laboratories, s.r.o., které rovněž na tomto místě vyslovuji poděkování, podobně jako firmě SEKK, spol. s r.o., která vydání umožnila.

 

V neposlední řadě patří poděkování všem autorům. Díky jejich úsilí se daří pokračovat v započaté práci. Ocenění České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze, které autorský kolektiv získal v roce 2006 za přínos ke vzdělávání v laboratorní medicíně, nás potěšilo a je i závazkem pro další pokračování.

 

 

Kladno - Praha, prosinec 2006

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

 

Poslední aktualizace: 2006-11-20