SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k sedmé verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi

 

Sedmá verze Encyklopedie vzniká v době, kdy je konkurence informačních zdrojů pro vzdělávání obrovská. Pro autorský kolektiv je to výzvou i příležitostí ke srovnání. Firma SEKK rozhodla o vývoji webové aplikace Encyklopedie a budeme s netrpělivostí sledovat její realizaci a zájem čtenářů. Kromě této významné varianty bude pokračovat vydávání dalších tištěných publikací, v roce 2008 vychází publikace "Vitaminy a stopové prvky".

 

Nové a přepracované kapitoly sedmé verze Encyklopedie laboratorní medicíny

 

Autorsky přispěli k sedmé verzi Encyklopedie laboratorní medicíny

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.,  RNDr. Tamara Bulková, prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.MUDr. Janka Franeková, MUDr. Jana Granátová,  MUDr. Peter Hegyi, prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.,  prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., MUDr. Petr Kocna, CSc., Jiří Kotrbatý, DiS., doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc., Mgr. Vladimíra Kvasnicová, doc. MUDr. Ilja Stříž, CSc., ing. Jaroslava Vávrová, PhD.,  doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.

 

Další autoři se opět podíleli buď doplněním původních textů nebo zařazením nových dokumentů.

 

Tištěné materiály, které z Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi vycházejí nebo s ní souvisejí, chce autorský kolektiv nadále připravovat k vydání pro širokou odbornou veřejnost. Po první publikaci Preanalytická fáze 2005 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Praha 2005, ISBN 80-239-5196-X) v roce 2006 vznikla příručka Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně  (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice 2006, ISBN 80-239-7656-7)a další tištěné materiály se připravují.

 

Závěrem je asi zbytečné podotýkat, že Encyklopedie 7 je opět obsažena v systému SLP®.

 

Chtěl bych poděkovat celému autorskému kolektivu, paní Janě Sedlákové za technickou pomoc a všem, kteří vznik Encyklopedie podporují.

 

Sponzorsky podpořila sedmou verzi firma Abbott Laboratories, s.r.o., které rovněž na tomto místě vyslovuji poděkování, podobně jako firmě SEKK, spol. s r.o., která vydání umožnila.

 

Praha, prosinec 2007

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

Poslední aktualizace: 2007-12-08