SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

 

Předmluva k osmé verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi

 

Historie projektu Encyklopedie, které je dílem širokého autorského kolektivu, pokračovala v roce 2008 vydáním Speciálu 2008 (příloha monografie Vnitřní prostředí, Grada, 2008) a – jak se již stalo tradicí – vydáním nové verze u příležitosti regionálního semináře klinické biochemie v Karlově Studánce.

 

Osmá verze má verzi na CD ROM a verzi internetovou, jejíž hlavní předností je efektivní fulltextový vyhledávač. Pro rok 2008, ať již se jednalo o Speciál 2008 (září 2008) nebo verzi 8 (prosinec 2008), jsme připravili novou strukturu kapitol s jednotnou grafickou úpravou, byly doplněny nové kapitoly a upraveny kapitoly existující.

 

Na Encyklopedii 8 se autorsky podíleli především

Engliš Miroslav

Franeková Janka

Jabor Antonín

Kazda Antonín

Pikner Richard

Štern Petr

Vávrová Jaroslava

 

Další autoři přispěli buď doplněním původních textů nebo zařazením nových dokumentů.

 

Tištěné materiály, které z Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi vycházejí nebo s ní úzce souvisejí, chce autorský kolektiv nadále připravovat k vydání pro širokou odbornou veřejnost. Jedná se o následující publikace

  • Kolektiv autorů: Preanalytická fáze 2005 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Praha 2005, ISBN 80-239-5196-X)
  • Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Zdeněk Kubíček: Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně  (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice 2006, ISBN 80-239-7656-7)
  • Jaroslava Vávrová a kolektiv: Vitaminy a stopové prvky 2007 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice, 2007, ISBN 978-80-254-1171-1)
  • Antonín Jabor a kolektiv: Vnitřní prostředí. Praha, Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-1221-5

 

Další tištěné materiály se připravují.

 

Jako v každé předmluvě i zde připomeneme, že je Encyklopedie 8 je opět obsažena v systému SLP®.

 

Chtěl bych poděkovat celému autorskému kolektivu a všem, kteří vznik Encyklopedie podporují.

 

Sponzorsky podpořila osmou verzi firma Abbott Laboratories, s.r.o., které rovněž na tomto místě vyslovuji poděkování, podobně jako firmě SEKK, spol. s r.o., která vydání umožnila.

 

Praha, prosinec 2008

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

Poslední aktualizace: 2008-11-26