SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi – speciál 2008

 

S takto označenou verzí Encyklopedie se setkávají čtenáři monografie Vnitřní prostředí (Antonín Jabor a kolektiv, Grada, 2008). Několikaletý projekt Encyklopedie má svou vlastní historii a toto dílo širokého autorského kolektivu – primárně zaměřené na oblast laboratorní medicíny – se tak dostává do rukou všech zájemců o problematiku změn homeostázy vody, iontů a acidobazické rovnováhy.

 

Naším cílem nebylo nabídnout elektronickou verzi monografie, ale dát čtenářům nástroj pro vyhledávání dalších souvisejících informací. Encyklopedie – tak jak je pojata – je živé dílo mnoha odborníků, které se stále aktualizuje a doplňuje. Autorský kolektiv je otevřen a potenciální autoři mohou kontaktovat divizi SLP firmy SEKK, spol. s r.o. (www.sekk.cz), která poskytuje tvůrcům Encyklopedie administrativní zázemí. Pojem SLP je akronymem pro Správnou Laboratorní Práci a také pro stejnojmenný počítačový systém SLP®, ve kterém jsou v rozsáhlé databázi uloženy informace z mnoha oblastí laboratorní medicíny nebo medicíny vůbec. Také předkládaná speciální verze Encyklopedie byla automaticky generována z informačního SLP®. Podobně je systém SLP® datovou základnou pro další tištěné materiály.   

 

Tištěné materiály, které z Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi vycházejí nebo s ní úzce souvisejí, chce autorský kolektiv nadále připravovat k vydání pro širokou odbornou veřejnost. Jedná se o následující publikace

  • Kolektiv autorů: Preanalytická fáze 2005 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Praha 2005, ISBN 80-239-5196-X)
  • Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Zdeněk Kubíček: Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně  (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice 2006, ISBN 80-239-7656-7)
  • Jaroslava Vávrová a kolektiv: Vitaminy a stopové prvky 2007 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice, 2007, ISBN 978-80-254-1171-1)
  • Antonín Jabor a kolektiv: Vnitřní prostředí (Grada, 2008)

 

Další tištěné materiály se připravují.

 

Závěrem děkuji celému autorskému kolektivu a všem, kteří vznik Encyklopedie podporují.

 

Praha, srpen 2008

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

Poslední aktualizace: 2008-08-10