SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

 

 

Laboratorní činnosti / Laboratoře

(analytické techniky, principy, metrologie, instrumentace)

SI jednotky

Druhy veličin

Systémy

Preanalytická fáze

Principy analytických postupů

Statistické postupy v laboratorní medicíně

Chemometrie

Metrologická terminologie / Metrologie chemických měření

Point-of-Care-Testing

Zajištění jakosti

Webové kalkulátory

Evidence based medicine

 Postupy stanovení elektrolytů a ABR

 Postupy stanovení enzymových aktivit a koncentrací

 Postupy stanovení hematologických ukazatelů

 Postupy stanovení hormonů a mediátorů

 Postupy stanovení imunologických ukazatelů

 Postupy stanovení kostních markerů

 Postupy stanovení léků a drog

 Postupy stanovení lipidů a markerů kardiovaskulárního rizika

 Postupy stanovení pomocí molekulové biologie

 Postupy stanovení proteinů

 Postupy stanovení protilátek a autoprotilátek

 Postupy stanovení rutinních biochemických ukazatelů

 Postupy stanovení sacharidů a vyšetření při diabetu

 Postupy stanovení tumormarkerů

 Postupy stanovení ukazatelů infekční imunity

 

 

Další kapitoly Encyklopedie

Biochemie - teoretické základy

 

(Pato)biochemie a (pato)fyziologie

 

Klinicko-biochemická diagnostika a monitorování

 

Vybrané kapitoly z klinické biochemie

 

Vybrané kapitoly z klinické hematologie

 

Vybrané kapitoly z klinické imunologie

 

Vybrané kapitoly z klinické genetiky

 

 

 

Rejstřík Encyklopedie A až Ž

 

Poslední aktualizace: 2014-12-03