SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k dvanácté (a poslední) verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi

 

Historie projektu Encyklopedie, které je dílem širokého autorského kolektivu, začala 2. dubna 2001. Práce na Encyklopedii pokračovaly i v roce 2013 a 2014 doplněním nových a inovací existujících hesel.

 

Dvanáctá verze Encyklopedie je editory považována za poslední. Nástroj pro generování hypertextů, který je obsažen v systému SLP, bude využíván podobným způsobem jako při tvorbě Encyklopedie, ale půjde o menší projekty cíleně zaměřené na specifické oblasti laboratorní medicíny. „Velká“ Encyklopedie bude průběžně aktualizována jen v těch heslech, která budou předmětem řešení v malých projektech.

 

Již od osmé verze je Encyklopedie dostupná (kromě CD ROM) v internetové variantě na adrese www.enclabmed.cz a lze využívat poslední aktuální verzi encyklopedie. Vydávání CD ROM se od verze 11 omezuje na malé série vyrobené na základě požadavků.

 

Hlavním příspěvkem ke dvanácté verzi Encyklopedie je

·        doplnění popisů stanovení analytů od Petra Šterna

·        rozšíření kapitoly Evidence based medicine především řadu definic  z monografie Principy interpretace laboratorních testů (Jabor Antonín, Franeková Janka, Kubíček Zdeněk)

·        doplnění  webových kalkulátorů (Franeková Janka, Jabor Antonín, programátorské práce Straka Luděk).

 

Na rozvoji Encyklopedie 12 se autorsky podíleli především

Janka Franeková

Antonín Jabor

Zdeněk Kubíček

Petr Štern

Luděk Straka

 

Tištěné materiály, které z Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi vycházejí nebo s ní úzce souvisejí, autorský kolektiv připravil k vydání pro širokou odbornou veřejnost. Jde o následující publikace

  • Kolektiv autorů: Preanalytická fáze 2005 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Praha 2005, ISBN 80-239-5196-X)
  • Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Zdeněk Kubíček: Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně  (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice 2006, ISBN 80-239-7656-7)
  • Jaroslava Vávrová a kolektiv: Vitaminy a stopové prvky 2007 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice, 2007, ISBN 978-80-254-1171-1)
  • Antonín Jabor a kolektiv: Vnitřní prostředí. Praha, Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-1221-5
  • Jaroslava Vávrová a kolektiv: Aminokyseliny 2009. Vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice, 2011.
  • Antonín Jabor, Janka Franeková, Zdenek Kubíček: Principy interpretace laboratorních testů. Praha, Roche, 2013. ISBN 978-80-260-5094-0

 

Jako v každé předmluvě i zde připomeneme, že je Encyklopedie 12 je opět obsažena v systému SLP®.

 

Závěrem se sluší říci, proč je tato verze označena jako poslední. Od 2. dubna 2001 se v systému SLP a díky tomu i v Encyklopedii nashromáždilo obrovské množství dokumentů. Patří za to dík celému autorského kolektivu. Jak to už bývá, s počtem hesel stoupá náročnost na údržbu a doplňování hesel. Autoři, ale i editoři se věnují jiným povinnostem a projektům a komplexní údržba Encyklopedie se stává nerealizovatelným přáním. Věříme ale, že projekt Encyklopedie svůj účel splnil.

 

Sponzorsky podpořila dvanáctou verzi firma Abbott Laboratories, s.r.o., které rovněž na tomto místě vyslovuji poděkování, podobně jako firmě SEKK, spol. s r.o., která vydání umožnila. Hlavní poděkování patří ale všem autorům za čtrnáct let krásné spolupráce.

 

 

Praha, prosinec 2014

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

Poslední aktualizace: 2014-12-06