SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Xenobiotikum

Znalost metabolismu xenobiotik je esenciální pro racionální chápání farmakologie, toxikologie, výzkum rakoviny a návyku na drogy (klinická toxikologie ). Všechny tyto oblasti se týkají podávání nebo vystavení se xenobiotikům.

 

Xenobiotika (z řečtiny xenos – cizí) jsou sloučeniny tělu cizí. Hlavními druhy xenobiotik s medicínským významem, jak již vyplynulo z předchozích odstavců, jsou léky, chemické karcinogeny a dále různé látky, vyskytující se v životním prostředí. Většina těchto látek se v lidském těle stává předmětem metabolických přeměn, přičemž nejdůležitějším orgánem jsou z tohoto hlediska játra (viz biotransformace xenobiotik). Někdy se ovšem xenobiotikum může vyloučit beze změny, což spatřujeme zejména v oblasti látek anorganických (např. těžké kovy), avšak ještě tento fakt sám o sobě nesnižuje riziko toxicity (např. olovo, kadmium).

 

Viktor Voříšek

 

Poslední aktualizace: 2009-10-31