SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

B

cell and monocyte activatin chemokine (BMAC)

Cell Attracting Chemokine 1 (BLC/BCA-1)

cell stimulatory factor (BSF-1)

B-lymphocyte Chemoattractant

BAL

Band-3 protein

Barbituráty - stanovení

Barthův syndrom

Bartter syndrome,

antenatal,

type 1

type 2

type

3

4 (digenic)

Bartterův

syndrom

syndrom, typ 4, se sensorickou hluchotou (postižení 2 genů)

Barttin (BSND)

Barva

Barvení

chromosomů: některé kódy

NOR

Base excess

plazmy

plné krve

BAT (test aktivace basofilů)

Bayesiánská optimalizace

Bayesova věta

Báze

konjugovaná

Lewisova

Schiffova

Bazický protein myelinu (MBP) v likvoru

Bazofilní

erytroblast

megaloblast

metamyelocyty

myelocyty

normoblast

segmenty

tyče

Beckeho linka

Beckerova

choroba

svalová dystrofie

Bed-side testing

Behcetova choroba

Bence-Jonesova bílkovina: vylučování

Benigní cystinóza

Benzodiazepiny - stanovení

Bernard Claude

Bert Paul

Best measurement capability - BMC( nejlepší měřicí schopnost)

Beta

a gama podjednotka epitelového sodného kanálu (ENaC)

oxidace

Beta-2-mikroglobulin

- stanovení

v likvoru

v séru a v moči

Beta-alanin

Beta-aminoacidurie

Beta-D-arabinóza

Beta-galaktosid-galaktohydroláza

Beta-galaktosidáza

Beta-glukosidáza (cytosolová)

Beta-glukuronidáza

Beta-hCG - stanovení

Beta-hydroxybutyrát

Beta-ig-h3 (MP78/MP70)

beta-karoten

Beta-karoten

v séru

Beta-mannosidáza

Beta-merkaptopyruvát-sulfurtransferáza

Beta-oxidace mastných kyselin

Beta-thromboglobulin ( Beta-TG)

Beta-Trace protein - stanovení

Beta1-specifický těhotenský glykoprotein (SP1)

Beta2-glykoprotein - stanovení protilátek

Betacellulin (BTC)

Bezpečnost

- kultura

pacienta

Běžný variabilní imunodeficit (CVID)

Bias

Bias

(odchylka, vychýlení)

Bílá a červená vlákna

Bilance

dusíku

metabolická

vody

Bilirubin

- stanovení

semikvantitativně v moči

Binokulární mikroskop

Bioanalýzy v toxikologii

Biogenní prvky

Biochemické

markery poškození myokardu

vyšetření u autoimunitních chorob

Biological variation (Biologická proměnlivost)

Biologická

interaindividuální proměnlivost

interindividuální proměnlivost

membrána:

proteiny

vlastnosti

proměnlivost (rozptyl) (Biological variation)

variabilita tyreoidálních hormonů

Biologický

poločas

léčiva

léčiva - odhad

referenční interval

Bioluminiscence

Biomarker

- definice

Biopolymery: struktura a vlastnosti

Biopterin celkový

Bioregulátory

Biosyntéza

a odbourávání hemu

flavonoidů

katecholaminů

mastných kyselin

porfyrinů

prostaglandinů

steroidů

žlučových barviv

Biotin

Biotin- vitamín H: metody stanovení

Biotin--[propionyl-CoA-karboxyláza(ATP-hydrolyzující)] ligáza

Biotinidáza

Biotovy zákony

Biotransformace:

acetylace

detoxikace kyanidů

druhá fáze

glukuronidace

hydrolytické reakce

konjugace

s aminokyselinami

s glutathionem

se sacharidy

metylace

oxidace

první fáze

redukce

sulfatace

BISAP index závažnosti pankreatitidy

Blank (slepý vzorek)

Blíže nespecifikovaná procedura

Blood

Bloomův syndrom

Blotovací postupy

Blotting

BMC - Best measurement capability ( nejlepší měřicí schopnost)

BMI u dětí

BNP

Bod

homeostatický

izoelektrický

vznícení

vzplanutí

Body

mass index u dětí

surface area

Bohrův efekt

Bone Morphogenetic Proteins

Bór

v plazmě

Borrelia burgdorferi - stanovení protilátek

Boyleův-Mariotův zákon

Bradykinin:

receptory

účinky

základní údaje

Brain natriuretic peptide

Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF)

Brain-to-brain loop concept

Breast and Kidney-derived/Bolekine (BRAK)

Bronchoalveolární laváž

Brushit

v močovém konkrementu

Brutonova agamaglobulinémie

BSA

(body surface area) u dětí

BSND (Barttin)

BTC (Betacellulin)

Buffer base

Bufodienolidy

Buněčná imunita - primární defekty

Buňka

Buňka: přenos signálu

Buňky

jaterní

mesangiální

výstelky

Bürkerova komůrka