SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

C vitamín

C-C lyázy (EC 4.1.x.x)

C-halogen lyázy (EC 4.5.x.x)

C-kinasa (PKC)

C-N lyázy (EC 4.3.x.x)

C-O lyázy (EC 4.2.x.x)

C-peptid

v plazmě

C-protein svalu

C-pruhy

C-reaktivní protein

v likvoru

v plazmě

v séru

C-S lyázy (EC 4.4.x.x)

C1 inhibitor

- stanovení

esterázy

v séru

C1Q složka komplementu

v séru

C1r složka komplementu

v séru

C1s složka komplementu

v séru

C2 složka komplementu

v séru

C3

komplement - stanovení

složka

komplementu

komplementu v likvoru

komplementu v séru

C4

komplement - stanovení

složka

komplementu

komplementu v likvoru

komplementu v séru

vázající

protein

protein v séru

C5 složka komplementu

C6 složka komplementu

v séru

C7 složka komplementu

C8 složka komplementu

v séru

C9 složka komplementu

v séru

CA

125

- stanovení

v séru

15-3

- stanovení

v séru

19-9

- stanovení

v séru

v séru

195

v séru

50

v séru

549

v séru

72-4

M26,

CA M29

CA M29 v séru

CA-MMP (MMP-23)

Cabotovy prstence

CACNA1S (alpha-1S-subunit of L-type voltage dependent calcium channel)

Cadheriny

Cachectin

Calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha-1c subunit

Calibration

(kalibrace)

and measurement capability - CMC (kalibrační a měřicí schopnost)

curve (kalibrační křivka)

laboratory (kalibrační laboratoř)

Calibrator (kalibrátor)

Calprotectin

ve stolici

Cardiotrophin-1 (CT-1)

Carnotův cyklus

CARS

CASA

(Cancer associated serum antigen)

(Cancer-associated serum antigen) v séru

CaSR (Ca2+/Mg+-sensing receptor)

Castlemanova choroba

CCL1 (I-309)

Cd

CD10

CD100

CD101

CD102

CD103

CD104

CD105

CD106

CD107a

CD107b

CD108

CD109

CD110

CD111

CD112

CD113

CD114

CD115

CD116

CD117

CD118

CD119

CD11a

CD11b

CD11c

CD120a

CD120b

CD121a

CD121b

CD122

CD123

CD124

CD125

CD126

CD127

CD128A

CD128B

CD129

CD13

CD130

CD131

CD132

CD133

CD134

CD135

CD136

CD137

CD138

CD139

CD14

CD140a

CD140b

CD141

CD142

CD143

CD144

CD146

CD147

CD148

CD15

CD150

CD151

CD152

CD153

CD154

CD155

CD156a

CD156b

CD156c

CD157

CD158a-k,z

CD159a

CD159c

CD15s

CD15u

CD160

CD161

CD162 (CD162R)

CD163

CD164

CD165

CD166

CD167a

CD167b

CD168

CD169

CD16a

CD16b

CD17

CD170

CD171

CD172a

CD172b

CD172g

CD173

CD174

CD175

CD175s

CD176

CD177

CD178

CD179a

CD179b

CD18

CD180

CD181

CD182

CD183

CD184

CD185

CD186

CD19

CD191

CD192

CD193

CD194

CD195

CD196

CD197

CD1a

CD1b

CD1c

CD1d

CD1e

CD2

CD20

CD200

CD201

CD202b

CD203c

CD204

CD205

CD206

CD207

CD208

CD209

CD21

CD212

CD213(1

CD213(2

CD217

CD218a

CD218b

CD22

CD220

CD221

CD222

CD223

CD224

CD225

CD226

CD227

CD228

CD229

CD23

CD230

CD231

CD232

CD233

CD234

CD235a

CD235b

CD236

CD236R

CD238

CD239

CD24

CD240CE

CD240D

CD240DCE

CD241

CD242

CD243

CD244

CD245

CD246

CD247

CD248

CD249

CD25

CD252

CD253

CD254

CD256

CD257

CD258

CD26

CD261

CD262

CD263

CD264

CD265

CD266

CD267

CD268

CD269

CD27

Ligand (CD27L, TNFSF7)

CD271

CD272

CD273

CD274

CD275

CD276

CD277

CD278

CD279

CD28

CD280

CD281

CD282

CD283

CD284

CD286

CD288

CD289

CD29

CD290

CD292

CD294

CD295

CD296

CD297

CD298

CD299

CD30

Ligand (CD30L, TNFSF8)

CD300a

CD300c

CD300e

CD301

CD302

CD303

CD304

CD305

CD306

CD307

CD308

CD309

CD31

CD311

CD312

CD314

CD315

CD316

CD317

CD318

CD319

CD32

CD320

CD321

CD322

CD324

CD325

CD326

CD327

CD328

CD329

CD33

CD331

CD332

CD333

CD334

CD335

CD336

CD337

CD338

CD339

CD34

CD340

CD344

CD349

CD35

CD350

CD36

CD37

CD38

CD39

CD3delta

CD3epsilon

CD3gama

CD3ksí

CD4

CD40

Ligand (TNFSF5)

CD41

CD42a

CD42b

CD42c

CD42d

CD43

CD44

CD45

CD46

CD47

CD48

CD49a

CD49b

CD49c

CD49d

CD49e

CD49f

CD5

CD50

CD51

CD52

CD53

CD54

CD55

CD56

CD57

CD58

CD59

CD6

CD60

CD61

CD62E

CD62L

CD62P

CD63

CD64

CD65

CD65s

CD66a

CD66b

CD66c

CD66d

CD66e

CD66f

CD68

CD69

CD7

CD70

CD71

CD72

CD73

CD74

CD75

CD75s

CD77

CD79a

CD79b

CD80

CD81

CD82

CD83

CD84

CD85a-m

CD86

CD87

CD88

CD89

CD8alfa

CD8beta

CD9

CD90

CD91

CD92

CD93

CD94

CD95

CD96

CD97

CD98

CD99

cDNA (komplementární DNA)

CDS (klinická škála dehydratace)

CDT - stanovení

CDw12

CDw145

CDw198

CDw199

CDw210a

CDw210b

CDw293

CEA

v séru

Cefalický index

Celiakie

Céliakie - laboratorní diagnostika

Celková

bílkovina

v likvoru - stanovení

chyba

(Total error)

měření

koncentrace

CO2 v krvi

O2 v krvi

tělesná voda

vazebná kapacita železa - stanovení

Celkový proces vyšetřování

Cellobióza

Celulóza

Central diabetes insipidus

Centrální diabetes insipidus: genetika

Centrifugace

(kapilára)

Centriola

Centromera

Centrosom

Ceramidáza

Cerebral salt wasting syndrome

Cerebrohepatální syndrom

Ceritification body (Certifikační orgán)

Certification

of conformity (Certifikace shody)

of reference material (Certifikace referenčního materiálu)

Certified

Reference Material (CRM)

value (Certifikovaná hodnota)

Certifikace

(shody) (Certification of conformity)

referenčního materiálu (Certification of reference material)

Certifikační orgán (Ceritification body)

Certifikovaná hodnota (Certified value)

Certifikovaný referenční materiál

(Certified Reference Material)

Ceruloplazmin

- stanovení

v séru

CETP

CETP: defekt

CGH: hybridizace komparativní genomová

CIK u autoimunitních chorob

CIK: indikace v imunologii

Ciliary Neutrophic Factor (CNTF)

Cílová hodnota (Target value - TV)

Cín

(základní přehled)

v plazmě

Cirkadiánní variace

Cirkanuální variace

Cis mastné kyseliny

Cis-trans-izomerázy (EC 5.2.x.x)

Citlivost

(analytická) (Sensitivity)

Citrát

- odpad močí

Citrulin

CK

izoformy

-

izoenzymy

BB

v plazmě

MB

mass

mass v plazmě

v plazmě

MM

v plazmě

v plazmě

CK(P)

CK(S)

Clark Jr. Leland C.

Clarkova elektroda

ClC-5 (Chloride channell, voltage-gated)

CLCN1 (Kanál chloridový svalový)

CLCNKB (chloridový kanál)

Clear.

kreatininu

korig.

odhad

osmolální korig.

Clearance

aminokyselin

bezelektrolytové vody (EWC)

bezsolutové vody

efektivních solutů

elektrolytová

kreatininu

léčiva

- odhad

osmolální

Clerance inulinu

Clona apertutní

CMMP (MMP-22)

CMYK

CNP

CNTF (Ciliary Neutrophic Factor)

Co

v plazmě

CO2

Coganův syndrom

Collagenase 3 (MMP-13)

Commutability (komutabilita)

Comparability (porovnatelnost)

Comparison with other methods (porovnání s jinými metodami)

Compliance

Comptonův rozptyl

Confirmation of identity (konfirmace identity)

Connective tissue activating protein III (CTAP-III)

Conradi-Hunermann syndrom

Constrictiones anulares amnioticae

Control

chart (regulační diagram)

materiál (kontrolní materiál)

Conventional true value (konvenční skutečná hodnota)

Corection (oprava)

Costeff optic atrophy syndrome

Costeffův syndrom

Coulombův zákon

Coulometrie

Coverage facotr (koeficient rozšíření)

Cr

v plazmě

CRM

(Certifikovaný referenční materiál)

Crohnova choroba

Cross match (Detekce allospecifických protilátek)

CRP

- stanovení

a kardiovaskulární riziko

u autoimunitních chorob

v plazmě

v séru

CRP: indikace v imunologii

CSF-1 (Macrophage-colony Stimulating Factor (M-CSF)

Csteinové proteázy

CSWS

CT-1 (Cardiotrophin-1)

Cu

v plazmě

Cushingův syndrom

Cut-off

CVID (common variable immunodeficiency)

CXCL13

CYFRA 21-1

(Fragment cytokeratinu 19)

v séru

Cyklické variace

Cyklický citrulinovaný peptid (CCP) - stanovení protilátek

Cyklin

Cyklin-dependentní kinasa (CDK)

Cyklosporin - stanovení

Cyklotronová rezonance s Fourierivou transformací - FTICR

Cyklus

alaninový

citrátový

citrátový: regulace

Coriho

glyoxylátový

močovinový

pentózový

pentózový: poruchy

Cystathionin

gamma-lyáza

Cystathionin-beta-lyáza

Cystathioninurie

Cystatin C

- stanovení

a kardiovaskulární riziko

v likvoru

v plazmě

Cystatinová rodina

Cystationin beta-syntáza

Cysteát

Cystein

Cysteinové proteázy: inhibitory

Cystická fibróza

Cystin

v močovém konkrementu

Cystinová litiáza

Cystinóza benigní non-nefropatická

Cystolitiáza

Cytogenetika molekulární

Cytogenetika: klasické metody

Cytochrom

b5

c oxidázy deficit

p450 (nespecifická monooxygenáza)

P450:

důsledky indukce

indukce

suprese

Cytochrom-c-oxidáza

Cytochromreduktáza

Cytokinové

receptory

s asociovanou tyroxin kinázou

receptory: klasifikace

Cytokiny:

fyzikálně chemické vlastnosti

chemokinová

rodina C

rodina CC-beta

rodina CX3C

rodina CXC

I. rodina

II. rodina

III. rodina

IV. rodina

IX. rodina

klasifikace

účinky

unikátní rodina

V. rodina

VI. rodina

VII. rodina

VIII. rodina

X. rodina

XI. rodina

XII. rodina

XIII. rodina

XIV. rodina

XV. rodina

XVI. rodina

Cytologie likvoru -

bakteriální neuroinfekce

klasifikace

obecná část

základy vyšetření

Cytomegalovirus - stanovení

Cytometrie průtoková

Cytoskelet

svalové buňky

Cytosol