SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

D Dimery

D-2-hydroxyglutarová acidurie

D-aldózy a D-ketózy

D-digitoxóza

D-Dimery - stanovení

D-erytróza

D-Fruktóza

D-Galaktóza

D-Galaktózamin

D-glucitol

D-glukonát

D-Glukózamin

D-glyceraldehyd-3-fosfát ketol-izomeráza

D-glycerát

D-ketózy a D-aldózy

D-Mannóza

D-ribóza

D-ribóza-5-fosfát

D-Ribulóza

D-xylóza

D-Xylulóza

Další formy protilátkových imunodeficitů

Daltonův zákon

Dávka

a toxická odpověď

DCI

Ddistribuční šíře velikosti trombocytů (PDW)

Ddvourozměrná elektroforéza

Debyeova-Hückelova teorie

Decision limit (rozhodovací mez lékařská)

Dědičná

orotová acidurie

porucha - cystinurie

tyrozinémie

Dědičné

metabolické poruchy aminokyselin

poruchy

metabolismu lipidů

sacharidů

Dědičnost

autosomálně

dominantní

recesivní

dominantní X-vázaná

mitochondriální

monogenní

multifaktoriální

recesivní X-vázaná

Y-vázaná

Defect

(vada, porucha, závada)

per million (DPM)

Defekt

GLUT2

apolipoproteinu C-II

CETP (transportního proteinu přenášejícího estery cholesterolu)

dehydrogenace mnohočetného acyl CoA závislý na riboflavinu

elektronového

přenosu dehydrogenázy flavoproteinu

přenosu flavoproteinu alfa

přenosu flavoproteinu beta

LCAT

přenašeče karnitin acylkarnitin

rate (Četnost chyb)

SGLT 1

vychytávání karnitinu

Defekty

imunity

kombinované (CID)

kombinované (SCID)

v apoptóze lymfocytů

Deferoxamin

Deficit

11-beta hydroxylázy

11betahydroxysteroid dehydrogenázy

17,20 lyázy

17beta-hydroxysteroid dehydrogenázy

21-hydroxylázy

3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA syntázy

3-metylkrotonyl-CoA karboxylázy

3-oxoacyl-CoA thiolázy peroxizomální

3beta-hydroxy-delta5-27-steroid

3beta-hydroxysteroid-D24-reduktázy

3beta-hydroxysteroid-D7-reduktázy

3beta-hydroxysteroid-dehydrogenázy

3beta-hydroxysteroid-isomerázy

4-hydroxyfenylpyruvát dioxydenázy

5alfa reduktázy typu II

ADA

AGAT

aktivity

acetyl-CoA: alfa-glukózaminid N-acetyltransferáza

alfa-N-acetylglukózaminidázy

arylsulfatázy B

beta-galaktozidázy

beta-glukuronidázy

galaktozidáza-6-sulfatázy

glukózamin-6-sulfatázy

glukózamin-6-sulfatázy

heparan sulfamidázy

hyaluronidázy

iduronát-2-sulfatázy

N-acetylgalaktózamin-4-sulfatázy

aldolázy

A

B

alfa-1,4-glukozidázy

amylo-1,4-1,6-transglukozidázy

amylo-1,6-glukozidázy

ANT

APRT

aromatázy

ASL

ATP syntázy

ATPázy

biotinidázy

cytochrom c oxidázy

D-BP

dehydrogenázy

3-beta-hydroxysteroidů

3-hydroxyacyl-CoA s dlouhým řetězcem

3-hydroxyacyl-CoA s krátkým řetězcem

acyl-CoA s krátkým řetězcem

acyl-CoA s velmi dlouhým řetězcem

acyl-CoA se středně dlouhým řetězcem

beta dlouhých řetězců 3-hydroxyacyl-CoA

semialdehydu sukcinátu

dekarboxylázy aromatických L-AMK

delta4-3-oxosteroid 5beta-reduktázy

DHP

DHPD

dihydrolipoyl transacetylázy

dipeptidázy vázané na membránu

dopamin beta-hydrolázy

extracelulární tekutiny

fosforylázy-b-kinázy

fruktóza-1,6-bisfosfatázy

fruktóza-1-fosfát aldolázy

fumarylacetoacetázy

GABA transaminázy

galaktokinázy

galaktóza-1-fosfát-uridyltransferázy

GALK

GALT

gama-glutamyltransferázy

gama-glutamyltranspeptidázy

GAMT

glukosidázy

glukóza 6-fosfátdehydrogenázy

glukóza-6-fosfát 1-dehydrogenázy (OMIM 305900)

glukóza-6-fosfatázy

glutamát-cystein ligázy (gama-glutamylcystein syntetázy, OMIM 230450)

glutathionsyntázy (OMIM 231900)

glykogensyntetázy

GPUT

hypoxantin

fosforibozyltransferázy

fosforibozyltransferázy parciální

IgA selektivní

jaterní

fosforylázy

lipázy

karnitin palmitoyltransferázy 2

karnitin-O-palmitoyltransferázy

I

II

kompletní HGPRT

komplexu

cytochromu bc1

II

kortikosteron metyloxidázy II

lipoamid

dehydrogenázy

dehydrogenázy

lipoproteinové lipázy

MAD

malát/aspartátového shuttle

methioninsyntázy

reduktázy

metylentetrahydrofolátreduktázy

metylmalonát semialdehyd dehydrogenázy

metylmalonyl-CoA mutázy a homocysteinu

monoaminoxidázy-A

MSR

MTHFR

NADH dehydrogenázy

OAT

oxysterol 7alfa-hydrolázy

parciální HGPRT

peroxizomální 3-oxoacyl-CoA thiolázy

PGDH

PNP

pyrimidin-5´-nukleotidázy

pyruvátdehydrogenázy

pyruvátdehydrogenázy

pyruvátkarboxylázy

SAH hydrolázy

SAMS

sterol 27-hydrolázy

sukcinyl-CoA: 3-oxokyselina-CoA transferázy

svalové

fosfofruktokinázy

fosforylázy

syntázy LTC4

syntetázy holokarboxyláz

tetrahydropterin karbinolamin dehydratázy

TPMT

tyrozinaminotransferázy

tyrozinhydroxylázy

UMPH 1

UMPS

uridindifosfát-glukóza-4-epimerázy

vazebného proteinu vitaminu B12

xantinoxidázy/sulfitoxidázy

XDH

XDH/AO

XOD/SO

Deficit/excess

ECT

absolutní

relativní

ICT

absolutní

relativní

K v ICT relativní

Na

v ECT absolutní

v ECT relativní

v plazmě relativní

vody v plazmě relativní

Deficity

komplementového systému

molybdenového kofaktoru

Definitivní

hodnota (True value)

metoda (absolutní, primární) (Definitive method)

Definovaná výživa

Degradace proteinů

Dehydratace

u dětí - příznaky

u starších osob

Dehydratáza

5-aminolevulátu

v erytrocytech

kyseliny 5-aminolevulové

Dehydrogenáza

Dechové testy v gastroenterologii

Dechový test

s 13C-laktózou

s 13C-mixed triglyceridy

s 13C-octanoátem sodným

s 13C-ureou

s 13C/14C-xylózou

s vodíkem

Dejódáza typ

I. , D1

II., D2

III., D3

Dejódázy

Dekarboxylace aminokyselin

Dekarboxyláza aromatické L-aminokyseliny

Delece

dlouhých

ramen chromosomu 13

ramen chromosomu 18

krátkých

ramen chromosomu 4

ramen chromosomu 5

těžkých řetězců imunoglobulinů

DELFIA

Délka

temenokostrční u dětí

vleže u dětí

Délkový přírůstek

Delta check

Delta check

Delta-pyrrolin-5-karboxylát syntázy deficit

Delta1-pyrroline-5-karboxylátsyntázy deficit

Demingova pravidla

Denaturační gradientová gelová elektroforéza (DGGE)

Dendroaspis natriuretic peptide

Dent disease

(X-linked nephrolithiasis)

2

Dentova choroba

1 (nefrolitiáza X-vázaná)

2

Denzitometrické stanovení monoklonálního proteinu

Denzitometrie

Deoxyadenozin

Deoxyarabinóza

Deoxyguanozin

Deoxyinozin

Deoxypyridinolin celkový v moči

Deoxyribonukleová kyselina

Dermatomyositis/polymyositis

DESI

Desipramin - stanovení

Desmin

Desmosin

Desmuslin

Desorpce

laserem

plazmou kalifornia 252

Desorpční (přímá) chemická ionizace

Desorption

(Direct) Chemical Ionization

Electrospray Ionization

Destilace

extrakční

frakční

s vodní parou

Detekce

allospecifických protilátek (Cross match)

ionizujícího záření

okultního krvácení

v hmotové

spektrometrii

spektrometrii

Detektor světla plošný

Detektory záření: detektor

moderační

plynový

polovodičový

scintilační

Detergent

Detoxikační funkce jater

Dewarova nádoba

DGGE - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

DHEA-SO4

DHEA-sulfát

DHP deficit

DHPD deficit

Diabetes

insipidus

and mellitus with optic atrophy and deafness

centralis

centrální: genetika

dipsogenní

high-set

nefrogenní, autosomální (AD i AR)

nefrogenní, X-vázaný

nefrogenní: klinika

mellitus

- diagnostika u dospělých

- postižení ledvin

- změny metabolismu

1. typu

2. typu

2. typu - riziko

gestační

gestační - diagnostika

v graviditě

mellitus:

autoprotilátky

definice

diagnostika

dyslipoproteinémie

klasifikace

komplikace

mladistvých

MODY

Diabetická nefropatie

Diabetické

angiopatie

koma hyperosmolální

kóma hypoglykemické

koma ketoacidotické

Diagnostic accuracy

Diagnostická

efektivita

efektivita:

klinické studie

výpočty

přesnost

senzitivita

specifičnost

Diagnostické soubory

Diagnostický limit

Diagnostika

a laboratorní testy

dědičných metabolických poruch

diabetes

mellitus

mellitus u dospělých

gestačního diabetes mellitus

chorob štítné žlázy

infekce helicobacter pylori

infekčních komplikací a rejekce

prenatální:

invazivní metody

neinvazivní metody

ostatní metody, etika

screeningové programy

primární

Diagnóza (diagnosis)

Diagram

bodů varu

kvality

regulační

Diastereomery (diastereoizomery)

Diazotace (Griessova reakce)

DIC

Dielektrická konstanta

Dieny konjugované

Diference

kritická

mezi dvěma metodami (přístroji) - požadavky

Differenciální diagnostika při koagulačních patologiích

Difrakce rentgenová

Difúze a pohyblivost iontů

Difúzní

Fickovy zákony

přepětí

DiGeorgův syndrom

Digitalisový antitoxin

Digitoxin

- stanovení

Digitoxóza

Digoxin

- stanovení

v plazmě

Digoxinu-podobné imunoreaktivní faktory

Dihydrolipoamid

dehydrogenáza

S-acetyltransferáza

Dihydrolipoyl

dehydrogenáza

transacetylázy deficit

Dihydropyrimidinázy deficit

Dihydropyrimidindehydrogenázy deficit

Dihydroxyaceton

Dikarboxyporfyriny celkové

Diluce izotopová s hmotnostní spektrometrií

Dimerkaprol (BAL)

Dioxygenáza

Dipól elektrický

Dipólový moment

Dipsogenní diabetes insipidus

Diradikál

Disacharidy: poruchy metabolismu

Disease

Diseminovaná intravaskulární koagulace

Dismutáza

Disociace

Disociační stupeň

Disopyramid - stanovení

Disperze

optická rotační

úhlová

Disperzní

prvky

prvky: rozlišovací schopnost

Distální tubulus

Distribuční

objem

léčiva

léčiva - odhad

šíře velikosti erytrocytů (RDW)

Disulfidické vazby

Disulfidy

Disulfiram

Diuretika: vliv na ledviny

Diuréza

osmotická tubulární typu "overflow"

smíšená

tubulární osmotická

vodní

Diuréza: klasifikace

Diurnální variabilita

Diurnální variabilita

DNA

DNA:

fragmentace

sonda

typy

DNP

Doba odezvy (turnaround time, TAT)

Doba odezvy (turnaround time, TAT)

Dolichol-fosfát beta-D-mannosyltransferáza

Domény imunoglobulinů

Donnann Frederick George

Dopa-responsive dystonia

Dopamin-beta-monooxygenáza

Doporučené denní dávky:

stopové prvky

vitamíny

Doporučení NACB, IFCC, ESC, ACC: kardiologie

Doutnající

myelom (smouldering myeloma, indolent myeloma)

plazmocytom (smouldering myeloma, indolent myeloma)

Downův

syndrom (Trisomie 21)

syndrom: biochemický screening

Dozimetr

filmový

termoluminiscenční

Dozor nad kvalitou (Quality vigilance)

DPM (defect per million)

Draselné kanály

Draselný

kanál

(Kir2.1)

KCNE1 (MinK)

KCNE2 (MiRP1)

Kv11.1

KvLQT1

Mirp2

ROMK (Kir1.1)

kation v plazmě

kationt - stanovení

Draslík

Draslíkové kanály

DRD

Drepanocyty

Druh veličiny (kind-of-property)

Druhý posel (second messenger)

Druhy veličin

Drummondův syndrom

Duchennova svalová dystrofie

Dulcit

Duodenální tekutina

Dusík

-

bilance

eliminace sondou

korekce ztrát na tělesnou teplotu

renální eliminace

retence v celkové tělesné vodě

katabolický

Dusík: reaktivní sloučeniny

Důvody pro

indikování testu

ordinování testu

Dvojlomné látky

Dvojlomný preparát

Dvojrozměrná chromatografie

Dvoukompartmentový model

Dvoustupňový projektor

Dýchací

řetězec

řetězec: regulace

Dynein

Dysbetalipoproteinémie familiární

Dysgeneze retikulární

Dyskeratosis congenita

Dyslipoproteinémie:

epidemiologie

Fredricksonova klasifikace

indukovaná

léky

vlivy zevního prostředí

klasifikace

podmíněná pohlavními hormony

primární

při endokrinopatiích

sekundární

taktika vyšetřování

terapeutická klasifikace

u alkoholismu

u diabetes mellitus

u infekčních onemocnění

u jaterních onemocnění

u obezity a poruch příjmu potravy

u onemocnění ledvin

Dyspepsie funkční

Dyspeptické potíže

Dysplasia arteriohepatica

Dysplázie akromegalická Maroteuxova typu

Dystonie hereditární progresivní

Dystrofie

svalová

Beckerova

Duchennova

facio-skapulo-humerální

myotonická

svalové

Dystrofin