SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

"Coupling state"

deficit

poruchy

(CD255)

(CD270)

(CD285)

(CD287)

(CD291)

(CD310)

(CD313)

(CD323)

(CD330)

1,25-dihydroxyvitamin D

1. věta termodynamická

(historie)

11-beta-hydroxyláza

11beta-hydroxysteroid dehydrogenáza (typ II)

17-beta-estradiol (celkový)

19-norbufalin

2,3-bisfosfoglycerát: vazba na hemoglobin

2-aminoadipát

transamináza

2-aminoizobutyrát

2-deoxy-D-erythropentóza

2-deoxy-D-ribóza

2-metyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenázy deficit

2-metylbutyryl-CoA dehydrogenázy deficit

2-oxoglutarát

DH komplexu (nespecif.) deficit

2-oxoglutarová acidurie

2. věta termodynamická (Carnotův cyklus)

252Cf

PD

Plasma Desorption

3,4 dihydroxyfenylalanin

3-fosfo-D-glycerát 1,2-fosfomutáza

3-fosfoglycerátkináza

3-hydroizobutyrátová acidurie

3-hydroxy-2-metylbutyryl-CoA dehydrogenáza

3-hydroxy-3-metylglutarová acidurie

3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA syntáza: deficit

3-hydroxy-L-prolin

3-hydroxybutanoát

3-hydroxybutanoátdehydrogenáza

3-hydroxybutyrát

3-hydroxybutyrátdehydrogenáza

3-hydroxyisobutyryl-CoA hydroláza

3-hydroxyizobutyryl-CoA deacylázy deficit

3-metyl-2-oxobutanoát dehydrogenáza

3-metylglutakonová acidurie typu IV

3-metylglutakonové acidurie

3-metylhistidin

3-metylkrotonyl-CoA

karboxyláza

karboxylázová deficience

karboxylázový deficit

3-oxopristanoyl-CoA

hydroláza

thioláza

3-oxothioláza deficience

3-oxothiolázy deficit

3. věta termodynamická

3beta-hydroxysteroid-D24-reduktáza: deficit

3beta-hydroxysteroid-dehydrogenázy deficit

3beta-hydroxysteroid-isomerázy deficit

4-1BB Ligand (4-1BBL)

4-amino-n-butanoát

4-aminobutyrát transamináza

4-hydroxy-L-prolin

4-hydroxyfenylpyruvát dioxygenáza

4-oxoprolin reduktáza (Hydroxyprolinoxidáza)

4a-hydroxytetrahydrobiopterin dehydratáza

5,10-methylentetrahydrofolát reduktáza (FADH)

5-hydroxy-L-lysin

5-hydroxy-L-tryptofan

5-oxoprolináza

5-oxoprolinurie

6,7-dihydropteridin reduktáza

6-Cysteine Chemokine (6Ckine)

6-deoxy-L-galaktóza

6-fosfofruktokináza

6-pyruvoyltetrahydropterin syntáza

7,8-dihydrobiopterin:NADP oxidoreductasa

7-dehydrocholesterol reduktáza

A

- proužek svalu

Proliferation-inducing Ligand (APRIL, TNFSF13, TALL-2, TRDL-1)

A-beta-lipoproteinémie

AAS

AAS: korekce pozadí

ABCA1 protein

Absolutní

metoda

teplota

Absorpce

světelného záření

Absorpční

indikátory jednotlivě

indikátory: použití

spektrofotometrie

derivační

registrační

UV

spektrofotometrie-atomová

spektrofotometrie:

end point

kineticky

Acanthosis nigricans

ACAT

ACAT, AcylkoenzymA: cholesterol acyltransfera

Accepted reference value

Accuracy (správnost)

ACE (Angiotensin konvertující enzym (ACE1)

Aceruloplazminémie

Acetaminofen

-

otrava

stanovení

Acetoacetát

acetyl-CoA

Acetyl-CoA C-acetyltransferáza

Acetylcystein

Acetylkoenzym A

Acidemie

Acidémie

D-glycerová

isovalerová

Acidobazická

rovnováha - smíšené poruchy

rovnováha:

preanalytická fáze

základní klinické pojmy

základní teoretické pojmy

Acidobazické

indikátory

jednotlivě

indikátory: použití

Acidóza

laktátová

metabolická

respirační

Acidum valproicum

Acidurie

diabazická

orotová dědičná

xanturenová

ACP(P)

ACP(S)

Acrodermatitis enteropathica

Acromesolic dysplasia, Maroteaux type

ACTH

Acute

Lung Injury

Physiology & Chronic Health Evaluation (APACHE II)

Respiratory Distress Syndrome

Acyl-CoA

oxidáza

oxidázy deficit

Acylcholinacylhydroláza

Acylkoenzym A:cholesterol acyltransferáza

Acylovaný karnitin

Acyltransferázy (EC 2.3.x.x)

ADA deficit

Addisonova choroba

Adekvátní frakční exkrece

Adenin

Adeninfosforibosyltransferázy deficit

Adenosylhomocystein

Adenosylmethionin

Adenosyltransferáza

Adenozindeaminázy deficit

Adenozintrifosfát

Adenylosukcinátlyázy deficit

ADH - neosmotická stimulace u srdečního selhání

Adhezní

molekuly

molekuly: ostatní

Adice

Aditivní vytváření barev

Adiuretin

Adjuvans

Adolescentní nefropatická cystinóza

Adonitol

Adrenokortikotropin

Adrenoleukodystrofie pseudoneonatální

Adrenomedulin:

receptory

účinky

základní údaje

Adsorpce

fyzikální

Adynamia episodica hereditaria, Gamstorp disease

Aerosol

Afinita elektronová

Afinitiní chromatografie

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)

AFP

Agamaglobulinémie Brutonova

AGAT deficit

Agenesis corporis callosi

Aglutinace

latexová

Agre Peter

Agregační křivka opticky

Akantocyty

AKIN klasifikace

Akomodace oka

Akonitázy deficit

Akreditace

Akromegalie, gigantismus

Akromesolická dysplázie Maroteauxova typu

Aktin

Aktivátor receptoru NF-kappaB-RANKI

Aktiviny (Activins, Act)

Aktivita

iontů

optická

radioaktivní látky

Aktivity a standardní stavy

Akutní

pankreatitida

renální

selhání - imunologické testy

selhání u starších osob

toxicita

Al

AL-amyloidóza: volné lehké řetězce

Alanin

Alaninaminotransferáza

- principy stanovení

v plazmě

v séru

Albumin

- stanovení

v likvoru

v moči

- stanovení

v plazmě

v séru

Albuminový index (Csf/P)

Aldehyddehydrogenáza

Aldehydoxidáza

Aldehydreduktáza

Aldosteron

v séru

Aldosteronový receptor

Alelově specifická PCR (ASA PCR)

Alergická granulomatózní angiitis

Alergie -

doporučená vyšetření

laboratorní testy

patofyziologické a alergické reakce

Alfa podjednotka sodného kanálu SCNA4

Alfa-1,4-glukozidáza kyselá

Alfa-1,4-glukozidázy deficit

Alfa-1-antitrypsin

- stanovení

v likvoru

v séru

Alfa-1-fetoprotein

v séru

Alfa-1-kyselý glykoprotein

- stanovení

v likvoru

v séru

Alfa-1-mikroglobulin

- stanovení

v likvoru

Alfa-1S-podjednotka kalciového kanálu (CACNA1S)

Alfa-2 makroglobulin - stanovení

Alfa-2-HS glykoprotein

Alfa-2-makroglobulin

v séru

Alfa-aktin (alpha-actin)

Alfa-aktinin

Alfa-amyláza

v plazmě

v séru

alfa-CrossLaps

Alfa-fetoprotein (AFP) - stanovení

Alfa-Fukosidóza

Alfa-galaktozidáza

Alfa-L-fukosidáza

Alfa-Mannosidáza

Alfa-metylacyl-CoA

racemáza

racemázy deficit

Alfa-stat

Algoritmus odhadu rizika karcinomu ovaria (ROMA)

Alkalemie

Alkalická fosfatáza

- stanovení

v plazmě

v séru

Alkalóza

metabolická

respirační

Alkaptonurie

Alkoholdehydrogenáza

Alkylglyceron-fosfát syntáza

Alloizoleucin

Allopurinol

Allotypy

ALP

kostní

v plazmě

v plazmě

v séru

ALP(P)

ALP(S)

Alpha subunit of the type IV voltage-gated sodium channel (SCNA4)

Alpha, beta and gamma subunits of ENaC (epithelial Na channel)

ALT

- principy stanovení

v plazmě

v séru

Amfetamin - stanovení

Amfolin

Amfolyt

Amikacin

- stanovení

v plazmě

Amino-acid N-acetyltransferáza

Aminoacidurie

Aminoacylhistidin dipeptidáza (Karnosináza)

Aminoglykosidy

-

aplikace 1x za den

aplikace frakcionovaná

farmakokinetika

mechanismus účinku

nefrotoxicita

ototoxicita

postantibiotický efekt (PAE)

rezistence

vliv gravidity

vliv intenzivní péče

vliv lean body mass

vliv popálenin

vliv věku

základní spektrum účinku

Aminokyseliny

- základní rozdělení a vlastnosti

aromatické

glukogenní

ketogenní

MS/MS

větvené

Aminokyseliny:

fotometrické testy

GLC v analýze aminokyselin

HPLC

IEC

kapilární elektroforéza

katabolické stavy

kódované aminokyseliny

metabolismus

nalačno

obecně

po jídle

při hladovění

nutriční farmakologie

reakce a stanovení

TLC

vlastnosti

Amitriptylin - stanovení

Amniová tekutina

Amoniak

- stanovení

v plazmě

Amoniak: metabolismus

Amontonův zákon

Amperometrická titrace

Amperometrie

Amphiregulin (AR)

Amplituda

AMS

v plazmě

v séru

AMS(P)

AMS(S)

Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza

Amylo-alfa-1,6-glukosidáza

Amyloid A - stanovení

Amyloidóza

Amyloidóza

primární systémová L-, AL-

An-alfa-lipoproteinémie

ANA (antinukleární protilátky)

Anaemia Fanconi

Analyt

Analytical

performance characteristics

specifity

Analytická

citlivost

citlivost

fáze

interference

(Analytical interference)

měřicí funkce (Analytical measuring function)

metoda: základní znaky

specifičnost

specifičnost

Analytické

metody: radioizotopové

možnosti stanovení volných lehkých řetězců v séru

postupy - principy

techniky v POCT

Analytický

interferent (Analytical interferent)

postup

vzorek (Analytical sample)

Analýza

chemická

Kaplan-Meierova

ligandová

ligandová:

imunoanalýza

interakce Ag-Ab

kompetitivní metody

moče

ROC

rozptylu

Analyzátory

hematologické

hmotnostní

Analýzy stopových

prvků

prvků:

ETA-AAS

FAAS

ICP-AES

ICP-AFS

ICP-MS

NAA

preanalytika

XRFS

Anatomie

a fyziologie hypotalamu, hypofýzy

žaludku

ANCA (protilátky proti cytoplasmě neutrofilů)

Andersen cardiodysrhythmic periodic paralysis, Andersen syndrome, Potassium-sens

Andersenova choroba

Anémie

mikroangiopatická hemolytická

sideroblastová

sideropenická

u chronických onemocnění

z poruchy tvorby erytrocytů

ze zvýšených ztrát erytrocytů

Anencephalus

Angiogeneze

Angiopatie diabetické

Angiotensin konvertující enzym

(ACE, ACE1)

2 (ACE2)

Angiotenzin

(1-7)

II:

prozánětlivý efekt

terapeutická inhibice

tkáňová remodelace

účinky

vliv na mediátory

základní údaje

Angiotenzin:

molekulové varianty

receptory

Angiotenzinogenáza (Renin)

Anion

gap

korigovaný

při hypoalbuminemii

kyseliny hyaluronové

Anionty

neměřené

reziduální

Anizocytóza

Ankylozující spondylartritis

Ankyrin

2 (Ankyrin B)

Anomálie

erytrocytů

erytrocytů:

akantocyty

anizocytóza

anulocyty

bazofilní tečkování

Cabotovy prstence

drepanocyty

Heinzova tělíska

Howel-Jollyho tělíska

makrocyty

mikrocyty

nitrobuněční parazité

odchylky zbarvení

ovalocyty

poikilocyty

sférocyty

schistocyty (schizocyty)

leukocytů:

Alderova konstituční

Dohleho tělíska

Gumprechtovy stíny

hypersegmentace neutrofilů

hypogranularita

Pelger-Huyetova

PseudoPelgerova

toxická granulace

vakuolizace

ANP

Anserin

ANT deficit

Antagonisté receptorů

ADH

(kombinace V1a/V2)

(selektivně V1a)

(selektivně V1b)

(selektivně V2)

pro ADH

Antenatal hypokalemic alkalosis with hypercalciuria, Hyperprostaglandin E syndro

Antenatální Bartterův syndrom

1

2

Anti-CCP - stanovení

Anti-dsDNA - stanovení

Anti-endomyzium IgA v plazmě

Anti-GBM (protilátky proti bazální membráně glomerulů)

Anti-gliadin

IgA

v séru

IgG

v plazmě

v séru

anti-TG

Anti-transglutamináza IgA v séru

Anti-tyreoglobulin IgG

Antidepresiva tricyklická - stanovení

Antidota

KCl a KI

specifická: přehled

Antidotum

nespecifické

specifické

Antiendomysiální protilátky - stanovení

Antifosfolipidové protilátky (Antiphospholipid Antibodies - APA)

Antifosfolipidový syndrom

Antigen

karcinomu

skvamozních buněk (SCCA)

skvamózních buněk (SCCA) v séru

vWF

Antihemofilický faktor A

Antikoagulancia: ovlivnění preanalytické fáze

Antikodon

Antimitochondriální protilátky - stanovení

Antinukleární protilátky

(ANA)

Antinukleosomální protilátky - stanovení

Antiovariální protilátky - stanovení

Antioxidanty

Antiport

Antistreptolysin O

antiTPO

Antitrombin

- stanovení

III

v likvoru

antiTSH

Antityreoidální protilátky

AON logaritmus (Average of normals)

APA (antifosfolipidové protilátky )

APACHE II

Apartylové proteázy

Apertura číselná

Apertutní clona

APLA - stanovení

apo-SAA

Apolipoprotein

A-I

- stanovení

v likvoru

A-I: familiární defekt

A-II

- stanovení

v likvoru

A-IV

B

- stanovení

v likvoru

B100

B100: familiární defekt

B48

C

I

II

III

C-II: defekt

D

E

- stanovení

v likvoru

F

H

Apolipoprotein(a)

Apolipoproteiny

Apoptóza

Aposteriorní pravděpodobnost

Apriorní pravděpodobnost

APRT deficit

APTT

AQP0 (Aquaporin)

AQP1 (Aquaporin-1)

AQP10 (Aquaporin-10)

AQP11 (Aquaporin-11)

AQP12 (Aquaporin-12)

AQP2 (Aquaporin-2)

AQP3 (Aquaporin-3)

AQP4 (Aquaporin-4)

AQP5 (Aquaporin-5)

AQP6 (Aquaporin-6)

AQP7 (Aquaporin-7)

AQP8 (Aquaporin-8)

AQP9 (Aquaporin-9)

Aquaporin-0 (AQP0)

Aquaporin-1 (AQP1)

Aquaporin-10 (AQP10)

Aquaporin-11 (AQP11)

Aquaporin-12 (AQP12)

Aquaporin-2 (AQP2)

Aquaporin-3 (AQP3)

Aquaporin-4 (AQP4)

Aquaporin-5 (AQP5)

Aquaporin-6 (AQP6)

Aquaporin-7 (AQP7)

Aquaporin-8 (AQP8)

Aquaporin-9 (AQP9)

Aquaporiny

Aquaretikum

AR (Amphiregulin)

Arabinóza

Arabitol

Arbitrární

délka

katalytická aktivita

koncentrace

látková koncentrace

látkové množství

látkový tok

numerická koncentrace

Argentometrická titrace

Argináza

Arginin

- vasopresin

Arginin: parenterální výživa

Argininémie

Argininosukcinát

lyáza

Argininosukcinátsyntáza

Argininosukcináza

ARH (Autosomální recesivní hypercholesterolémie)

Archimedův zákon

ARMS (Amplification Refraction Mutation Systém)

Arrheniova teorie elektrolytické disociace

Arsen

v plazmě

Arteficiální proteinurie

Arteriitis Hortonova

Arteritida Takayasuova

Arthroosteoonychodysplasia hereditaria

Artritida revmatoidní

Artritis chronická juvenilní (JCA)

Arylsulfatáza

As

v plazmě

ASA PCR

Ascites

Asistovaná reprodukce:

hormonální vyšetření

imunologie

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Právní a etické problémy

Preimplantační genetická diagnostika

Terapeutické postupy

Vyšetření

vyšetření ejakulátu

embrya

oocytů

Askorbát

ASL deficit

Asociační konstanta

Asparagin

Aspartát

Aspartataminotransferáza

Aspartátaminotransferáza v séru

Aspartoacyláza

Aspartoacylázy deficit

Aspartylglukosamin

Aspartylglukosaminidáza

Aspartylglukosylaminidáza

AST

v plazmě

v séru

AST(P)

AST(S)

Astroprotein (GFAP) v likvoru

Astrup Poul Bjorndahl

Asymetrická PCR

AT

(Ataxia teleangiectasia)

III

Ataxia teleangiectasia

(AT)

Aterogeneze a volné kyslíkové radikály

aTG

ATIII

Atom - jádro

Atomový orbital

ATP

syntázy deficit

ATP-binding cassette transporter A-I

ATP/ADP translokátoru deficit

ATPázy deficit

aTPO

Atriální natriuretický peptid

Atropin sulfát

aTSH

AUC

(Plocha pod křivkou koncenrace léčiva)

- odhad

Audit (Prověrka kvality)

Autoimunita: serologická vyšetření

Autoimunitní

hepatitidy

onemocnění štítné žlázy

polyglandulární syndrom

Autoimunity:

autoprotilátky

biochemická vyšetření

CIK

CRP

hematologická vyšetření

histologická vyšetření

imunoelektroforéza

imunoglobuliny

komplement

laboratorní vyšetření

orgánově

lokalizovaná onemocění

specifické choroby

vyšetření buněčné imunity

zobrazovací metody a další vyšetření

Autoprotilátky

proti

dvouvláknové DNA

endomysiu - stanovení

endoteliálním buňkám - stanovení

gastroparietálním buňkám - stanovení

kosternímu svalu - stanovení

Langerhansovým ostrůvkům - stanovení

mitochondriím

nukleosomům - stanovení

ovariím - stanovení

testes - stanovení

při diabetes mellitus

u autoimunitních chorob

Autosomal dominant hypocalcemia, Isolated familial hypoparathyreoidism

Autosomal-dominant hypoparathyroidism

Autosomálně dominantní hypoparatyreóza

Autosomální recesivní hypercholesterolémie (ARH)

Average of normals (AON logaritmus)

Avogadrův zákon

Axon

Azeotrop

s maximem bodu varu

s minimem bodu varu

Azeotropická směs

Azosloučenina

B

cell and monocyte activatin chemokine (BMAC)

Cell Attracting Chemokine 1 (BLC/BCA-1)

cell stimulatory factor (BSF-1)

B-lymphocyte Chemoattractant

BAL

Band-3 protein

Barbituráty - stanovení

Barthův syndrom

Bartter syndrome,

antenatal,

type 1

type 2

type

3

4 (digenic)

Bartterův

syndrom

syndrom, typ 4, se sensorickou hluchotou (postižení 2 genů)

Barttin (BSND)

Barva

Barvení

chromosomů: některé kódy

NOR

Base excess

plazmy

plné krve

BAT (test aktivace basofilů)

Bayesiánská optimalizace

Bayesova věta

Báze

konjugovaná

Lewisova

Schiffova

Bazický protein myelinu (MBP) v likvoru

Bazofilní

erytroblast

megaloblast

metamyelocyty

myelocyty

normoblast

segmenty

tyče

Beckeho linka

Beckerova

choroba

svalová dystrofie

Bed-side testing

Behcetova choroba

Bence-Jonesova bílkovina: vylučování

Benigní cystinóza

Benzodiazepiny - stanovení

Bernard Claude

Bert Paul

Best measurement capability - BMC( nejlepší měřicí schopnost)

Beta

a gama podjednotka epitelového sodného kanálu (ENaC)

oxidace

Beta-2-mikroglobulin

- stanovení

v likvoru

v séru a v moči

Beta-alanin

Beta-aminoacidurie

Beta-D-arabinóza

Beta-galaktosid-galaktohydroláza

Beta-galaktosidáza

Beta-glukosidáza (cytosolová)

Beta-glukuronidáza

Beta-hCG - stanovení

Beta-hydroxybutyrát

Beta-ig-h3 (MP78/MP70)

beta-karoten

Beta-karoten

v séru

Beta-mannosidáza

Beta-merkaptopyruvát-sulfurtransferáza

Beta-oxidace mastných kyselin

Beta-thromboglobulin ( Beta-TG)

Beta-Trace protein - stanovení

Beta1-specifický těhotenský glykoprotein (SP1)

Beta2-glykoprotein - stanovení protilátek

Betacellulin (BTC)

Bezpečnost

- kultura

pacienta

Běžný variabilní imunodeficit (CVID)

Bias

Bias

(odchylka, vychýlení)

Bílá a červená vlákna

Bilance

dusíku

metabolická

vody

Bilirubin

- stanovení

semikvantitativně v moči

Binokulární mikroskop

Bioanalýzy v toxikologii

Biogenní prvky

Biochemické

markery poškození myokardu

vyšetření u autoimunitních chorob

Biological variation (Biologická proměnlivost)

Biologická

interaindividuální proměnlivost

interindividuální proměnlivost

membrána:

proteiny

vlastnosti

proměnlivost (rozptyl) (Biological variation)

variabilita tyreoidálních hormonů

Biologický

poločas

léčiva

léčiva - odhad

referenční interval

Bioluminiscence

Biomarker

- definice

Biopolymery: struktura a vlastnosti

Biopterin celkový

Bioregulátory

Biosyntéza

a odbourávání hemu

flavonoidů

katecholaminů

mastných kyselin

porfyrinů

prostaglandinů

steroidů

žlučových barviv

Biotin

Biotin- vitamín H: metody stanovení

Biotin--[propionyl-CoA-karboxyláza(ATP-hydrolyzující)] ligáza

Biotinidáza

Biotovy zákony

Biotransformace:

acetylace

detoxikace kyanidů

druhá fáze

glukuronidace

hydrolytické reakce

konjugace

s aminokyselinami

s glutathionem

se sacharidy

metylace

oxidace

první fáze

redukce

sulfatace

BISAP index závažnosti pankreatitidy

Blank (slepý vzorek)

Blíže nespecifikovaná procedura

Blood

Bloomův syndrom

Blotovací postupy

Blotting

BMC - Best measurement capability ( nejlepší měřicí schopnost)

BMI u dětí

BNP

Bod

homeostatický

izoelektrický

vznícení

vzplanutí

Body

mass index u dětí

surface area

Bohrův efekt

Bone Morphogenetic Proteins

Bór

v plazmě

Borrelia burgdorferi - stanovení protilátek

Boyleův-Mariotův zákon

Bradykinin:

receptory

účinky

základní údaje

Brain natriuretic peptide

Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF)

Brain-to-brain loop concept

Breast and Kidney-derived/Bolekine (BRAK)

Bronchoalveolární laváž

Brushit

v močovém konkrementu

Brutonova agamaglobulinémie

BSA

(body surface area) u dětí

BSND (Barttin)

BTC (Betacellulin)

Buffer base

Bufodienolidy

Buněčná imunita - primární defekty

Buňka

Buňka: přenos signálu

Buňky

jaterní

mesangiální

výstelky

Bürkerova komůrka

C vitamín

C-C lyázy (EC 4.1.x.x)

C-halogen lyázy (EC 4.5.x.x)

C-kinasa (PKC)

C-N lyázy (EC 4.3.x.x)

C-O lyázy (EC 4.2.x.x)

C-peptid

v plazmě

C-protein svalu

C-pruhy

C-reaktivní protein

v likvoru

v plazmě

v séru

C-S lyázy (EC 4.4.x.x)

C1 inhibitor

- stanovení

esterázy

v séru

C1Q složka komplementu

v séru

C1r složka komplementu

v séru

C1s složka komplementu

v séru

C2 složka komplementu

v séru

C3

komplement - stanovení

složka

komplementu

komplementu v likvoru

komplementu v séru

C4

komplement - stanovení

složka

komplementu

komplementu v likvoru

komplementu v séru

vázající

protein

protein v séru

C5 složka komplementu

C6 složka komplementu

v séru

C7 složka komplementu

C8 složka komplementu

v séru

C9 složka komplementu

v séru

CA

125

- stanovení

v séru

15-3

- stanovení

v séru

19-9

- stanovení

v séru

v séru

195

v séru

50

v séru

549

v séru

72-4

M26,

CA M29

CA M29 v séru

CA-MMP (MMP-23)

Cabotovy prstence

CACNA1S (alpha-1S-subunit of L-type voltage dependent calcium channel)

Cadheriny

Cachectin

Calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha-1c subunit

Calibration

(kalibrace)

and measurement capability - CMC (kalibrační a měřicí schopnost)

curve (kalibrační křivka)

laboratory (kalibrační laboratoř)

Calibrator (kalibrátor)

Calprotectin

ve stolici

Cardiotrophin-1 (CT-1)

Carnotův cyklus

CARS

CASA

(Cancer associated serum antigen)

(Cancer-associated serum antigen) v séru

CaSR (Ca2+/Mg+-sensing receptor)

Castlemanova choroba

CCL1 (I-309)

Cd

CD10

CD100

CD101

CD102

CD103

CD104

CD105

CD106

CD107a

CD107b

CD108

CD109

CD110

CD111

CD112

CD113

CD114

CD115

CD116

CD117

CD118

CD119

CD11a

CD11b

CD11c

CD120a

CD120b

CD121a

CD121b

CD122

CD123

CD124

CD125

CD126

CD127

CD128A

CD128B

CD129

CD13

CD130

CD131

CD132

CD133

CD134

CD135

CD136

CD137

CD138

CD139

CD14

CD140a

CD140b

CD141

CD142

CD143

CD144

CD146

CD147

CD148

CD15

CD150

CD151

CD152

CD153

CD154

CD155

CD156a

CD156b

CD156c

CD157

CD158a-k,z

CD159a

CD159c

CD15s

CD15u

CD160

CD161

CD162 (CD162R)

CD163

CD164

CD165

CD166

CD167a

CD167b

CD168

CD169

CD16a

CD16b

CD17

CD170

CD171

CD172a

CD172b

CD172g

CD173

CD174

CD175

CD175s

CD176

CD177

CD178

CD179a

CD179b

CD18

CD180

CD181

CD182

CD183

CD184

CD185

CD186

CD19

CD191

CD192

CD193

CD194

CD195

CD196

CD197

CD1a

CD1b

CD1c

CD1d

CD1e

CD2

CD20

CD200

CD201

CD202b

CD203c

CD204

CD205

CD206

CD207

CD208

CD209

CD21

CD212

CD213(1

CD213(2

CD217

CD218a

CD218b

CD22

CD220

CD221

CD222

CD223

CD224

CD225

CD226

CD227

CD228

CD229

CD23

CD230

CD231

CD232

CD233

CD234

CD235a

CD235b

CD236

CD236R

CD238

CD239

CD24

CD240CE

CD240D

CD240DCE

CD241

CD242

CD243

CD244

CD245

CD246

CD247

CD248

CD249

CD25

CD252

CD253

CD254

CD256

CD257

CD258

CD26

CD261

CD262

CD263

CD264

CD265

CD266

CD267

CD268

CD269

CD27

Ligand (CD27L, TNFSF7)

CD271

CD272

CD273

CD274

CD275

CD276

CD277

CD278

CD279

CD28

CD280

CD281

CD282

CD283

CD284

CD286

CD288

CD289

CD29

CD290

CD292

CD294

CD295

CD296

CD297

CD298

CD299

CD30

Ligand (CD30L, TNFSF8)

CD300a

CD300c

CD300e

CD301

CD302

CD303

CD304

CD305

CD306

CD307

CD308

CD309

CD31

CD311

CD312

CD314

CD315

CD316

CD317

CD318

CD319

CD32

CD320

CD321

CD322

CD324

CD325

CD326

CD327

CD328

CD329

CD33

CD331

CD332

CD333

CD334

CD335

CD336

CD337

CD338

CD339

CD34

CD340

CD344

CD349

CD35

CD350

CD36

CD37

CD38

CD39

CD3delta

CD3epsilon

CD3gama

CD3ksí

CD4

CD40

Ligand (TNFSF5)

CD41

CD42a

CD42b

CD42c

CD42d

CD43

CD44

CD45

CD46

CD47

CD48

CD49a

CD49b

CD49c

CD49d

CD49e

CD49f

CD5

CD50

CD51

CD52

CD53

CD54

CD55

CD56

CD57

CD58

CD59

CD6

CD60

CD61

CD62E

CD62L

CD62P

CD63

CD64

CD65

CD65s

CD66a

CD66b

CD66c

CD66d

CD66e

CD66f

CD68

CD69

CD7

CD70

CD71

CD72

CD73

CD74

CD75

CD75s

CD77

CD79a

CD79b

CD80

CD81

CD82

CD83

CD84

CD85a-m

CD86

CD87

CD88

CD89

CD8alfa

CD8beta

CD9

CD90

CD91

CD92

CD93

CD94

CD95

CD96

CD97

CD98

CD99

cDNA (komplementární DNA)

CDS (klinická škála dehydratace)

CDT - stanovení

CDw12

CDw145

CDw198

CDw199

CDw210a

CDw210b

CDw293

CEA

v séru

Cefalický index

Celiakie

Céliakie - laboratorní diagnostika

Celková

bílkovina

v likvoru - stanovení

chyba

(Total error)

měření

koncentrace

CO2 v krvi

O2 v krvi

tělesná voda

vazebná kapacita železa - stanovení

Celkový proces vyšetřování

Cellobióza

Celulóza

Central diabetes insipidus

Centrální diabetes insipidus: genetika

Centrifugace

(kapilára)

Centriola

Centromera

Centrosom

Ceramidáza

Cerebral salt wasting syndrome

Cerebrohepatální syndrom

Ceritification body (Certifikační orgán)

Certification

of conformity (Certifikace shody)

of reference material (Certifikace referenčního materiálu)

Certified

Reference Material (CRM)

value (Certifikovaná hodnota)

Certifikace

(shody) (Certification of conformity)

referenčního materiálu (Certification of reference material)

Certifikační orgán (Ceritification body)

Certifikovaná hodnota (Certified value)

Certifikovaný referenční materiál

(Certified Reference Material)

Ceruloplazmin

- stanovení

v séru

CETP

CETP: defekt

CGH: hybridizace komparativní genomová

CIK u autoimunitních chorob

CIK: indikace v imunologii

Ciliary Neutrophic Factor (CNTF)

Cílová hodnota (Target value - TV)

Cín

(základní přehled)

v plazmě

Cirkadiánní variace

Cirkanuální variace

Cis mastné kyseliny

Cis-trans-izomerázy (EC 5.2.x.x)

Citlivost

(analytická) (Sensitivity)

Citrát

- odpad močí

Citrulin

CK

izoformy

-

izoenzymy

BB

v plazmě

MB

mass

mass v plazmě

v plazmě

MM

v plazmě

v plazmě

CK(P)

CK(S)

Clark Jr. Leland C.

Clarkova elektroda

ClC-5 (Chloride channell, voltage-gated)

CLCN1 (Kanál chloridový svalový)

CLCNKB (chloridový kanál)

Clear.

kreatininu

korig.

odhad

osmolální korig.

Clearance

aminokyselin

bezelektrolytové vody (EWC)

bezsolutové vody

efektivních solutů

elektrolytová

kreatininu

léčiva

- odhad

osmolální

Clerance inulinu

Clona apertutní

CMMP (MMP-22)

CMYK

CNP

CNTF (Ciliary Neutrophic Factor)

Co

v plazmě

CO2

Coganův syndrom

Collagenase 3 (MMP-13)

Commutability (komutabilita)

Comparability (porovnatelnost)

Comparison with other methods (porovnání s jinými metodami)

Compliance

Comptonův rozptyl

Confirmation of identity (konfirmace identity)

Connective tissue activating protein III (CTAP-III)

Conradi-Hunermann syndrom

Constrictiones anulares amnioticae

Control

chart (regulační diagram)

materiál (kontrolní materiál)

Conventional true value (konvenční skutečná hodnota)

Corection (oprava)

Costeff optic atrophy syndrome

Costeffův syndrom

Coulombův zákon

Coulometrie

Coverage facotr (koeficient rozšíření)

Cr

v plazmě

CRM

(Certifikovaný referenční materiál)

Crohnova choroba

Cross match (Detekce allospecifických protilátek)

CRP

- stanovení

a kardiovaskulární riziko

u autoimunitních chorob

v plazmě

v séru

CRP: indikace v imunologii

CSF-1 (Macrophage-colony Stimulating Factor (M-CSF)

Csteinové proteázy

CSWS

CT-1 (Cardiotrophin-1)

Cu

v plazmě

Cushingův syndrom

Cut-off

CVID (common variable immunodeficiency)

CXCL13

CYFRA 21-1

(Fragment cytokeratinu 19)

v séru

Cyklické variace

Cyklický citrulinovaný peptid (CCP) - stanovení protilátek

Cyklin

Cyklin-dependentní kinasa (CDK)

Cyklosporin - stanovení

Cyklotronová rezonance s Fourierivou transformací - FTICR

Cyklus

alaninový

citrátový

citrátový: regulace

Coriho

glyoxylátový

močovinový

pentózový

pentózový: poruchy

Cystathionin

gamma-lyáza

Cystathionin-beta-lyáza

Cystathioninurie

Cystatin C

- stanovení

a kardiovaskulární riziko

v likvoru

v plazmě

Cystatinová rodina

Cystationin beta-syntáza

Cysteát

Cystein

Cysteinové proteázy: inhibitory

Cystická fibróza

Cystin

v močovém konkrementu

Cystinová litiáza

Cystinóza benigní non-nefropatická

Cystolitiáza

Cytogenetika molekulární

Cytogenetika: klasické metody

Cytochrom

b5

c oxidázy deficit

p450 (nespecifická monooxygenáza)

P450:

důsledky indukce

indukce

suprese

Cytochrom-c-oxidáza

Cytochromreduktáza

Cytokinové

receptory

s asociovanou tyroxin kinázou

receptory: klasifikace

Cytokiny:

fyzikálně chemické vlastnosti

chemokinová

rodina C

rodina CC-beta

rodina CX3C

rodina CXC

I. rodina

II. rodina

III. rodina

IV. rodina

IX. rodina

klasifikace

účinky

unikátní rodina

V. rodina

VI. rodina

VII. rodina

VIII. rodina

X. rodina

XI. rodina

XII. rodina

XIII. rodina

XIV. rodina

XV. rodina

XVI. rodina

Cytologie likvoru -

bakteriální neuroinfekce

klasifikace

obecná část

základy vyšetření

Cytomegalovirus - stanovení

Cytometrie průtoková

Cytoskelet

svalové buňky

Cytosol

Čas

Časový rozdíl

Částice

chemická

lipoproteinové

HDL

IDL

LDL

VLDL

nabitá

nenabitá

neutrální

Červené krvinky

Četnost chyb (Defekt rate)

Činidlo

Tollensovo

Čirost

Číselná apertura

Čísla kvantová

Článek

elektrochemický

galvanický

Členění střeva

D Dimery

D-2-hydroxyglutarová acidurie

D-aldózy a D-ketózy

D-digitoxóza

D-Dimery - stanovení

D-erytróza

D-Fruktóza

D-Galaktóza

D-Galaktózamin

D-glucitol

D-glukonát

D-Glukózamin

D-glyceraldehyd-3-fosfát ketol-izomeráza

D-glycerát

D-ketózy a D-aldózy

D-Mannóza

D-ribóza

D-ribóza-5-fosfát

D-Ribulóza

D-xylóza

D-Xylulóza

Další formy protilátkových imunodeficitů

Daltonův zákon

Dávka

a toxická odpověď

DCI

Ddistribuční šíře velikosti trombocytů (PDW)

Ddvourozměrná elektroforéza

Debyeova-Hückelova teorie

Decision limit (rozhodovací mez lékařská)

Dědičná

orotová acidurie

porucha - cystinurie

tyrozinémie

Dědičné

metabolické poruchy aminokyselin

poruchy

metabolismu lipidů

sacharidů

Dědičnost

autosomálně

dominantní

recesivní

dominantní X-vázaná

mitochondriální

monogenní

multifaktoriální

recesivní X-vázaná

Y-vázaná

Defect

(vada, porucha, závada)

per million (DPM)

Defekt

GLUT2

apolipoproteinu C-II

CETP (transportního proteinu přenášejícího estery cholesterolu)

dehydrogenace mnohočetného acyl CoA závislý na riboflavinu

elektronového

přenosu dehydrogenázy flavoproteinu

přenosu flavoproteinu alfa

přenosu flavoproteinu beta

LCAT

přenašeče karnitin acylkarnitin

rate (Četnost chyb)

SGLT 1

vychytávání karnitinu

Defekty

imunity

kombinované (CID)

kombinované (SCID)

v apoptóze lymfocytů

Deferoxamin

Deficit

11-beta hydroxylázy

11betahydroxysteroid dehydrogenázy

17,20 lyázy

17beta-hydroxysteroid dehydrogenázy

21-hydroxylázy

3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA syntázy

3-metylkrotonyl-CoA karboxylázy

3-oxoacyl-CoA thiolázy peroxizomální

3beta-hydroxy-delta5-27-steroid

3beta-hydroxysteroid-D24-reduktázy

3beta-hydroxysteroid-D7-reduktázy

3beta-hydroxysteroid-dehydrogenázy

3beta-hydroxysteroid-isomerázy

4-hydroxyfenylpyruvát dioxydenázy

5alfa reduktázy typu II

ADA

AGAT

aktivity

acetyl-CoA: alfa-glukózaminid N-acetyltransferáza

alfa-N-acetylglukózaminidázy

arylsulfatázy B

beta-galaktozidázy

beta-glukuronidázy

galaktozidáza-6-sulfatázy

glukózamin-6-sulfatázy

glukózamin-6-sulfatázy

heparan sulfamidázy

hyaluronidázy

iduronát-2-sulfatázy

N-acetylgalaktózamin-4-sulfatázy

aldolázy

A

B

alfa-1,4-glukozidázy

amylo-1,4-1,6-transglukozidázy

amylo-1,6-glukozidázy

ANT

APRT

aromatázy

ASL

ATP syntázy

ATPázy

biotinidázy

cytochrom c oxidázy

D-BP

dehydrogenázy

3-beta-hydroxysteroidů

3-hydroxyacyl-CoA s dlouhým řetězcem

3-hydroxyacyl-CoA s krátkým řetězcem

acyl-CoA s krátkým řetězcem

acyl-CoA s velmi dlouhým řetězcem

acyl-CoA se středně dlouhým řetězcem

beta dlouhých řetězců 3-hydroxyacyl-CoA

semialdehydu sukcinátu

dekarboxylázy aromatických L-AMK

delta4-3-oxosteroid 5beta-reduktázy

DHP

DHPD

dihydrolipoyl transacetylázy

dipeptidázy vázané na membránu

dopamin beta-hydrolázy

extracelulární tekutiny

fosforylázy-b-kinázy

fruktóza-1,6-bisfosfatázy

fruktóza-1-fosfát aldolázy

fumarylacetoacetázy

GABA transaminázy

galaktokinázy

galaktóza-1-fosfát-uridyltransferázy

GALK

GALT

gama-glutamyltransferázy

gama-glutamyltranspeptidázy

GAMT

glukosidázy

glukóza 6-fosfátdehydrogenázy

glukóza-6-fosfát 1-dehydrogenázy (OMIM 305900)

glukóza-6-fosfatázy

glutamát-cystein ligázy (gama-glutamylcystein syntetázy, OMIM 230450)

glutathionsyntázy (OMIM 231900)

glykogensyntetázy

GPUT

hypoxantin

fosforibozyltransferázy

fosforibozyltransferázy parciální

IgA selektivní

jaterní

fosforylázy

lipázy

karnitin palmitoyltransferázy 2

karnitin-O-palmitoyltransferázy

I

II

kompletní HGPRT

komplexu

cytochromu bc1

II

kortikosteron metyloxidázy II

lipoamid

dehydrogenázy

dehydrogenázy

lipoproteinové lipázy

MAD

malát/aspartátového shuttle

methioninsyntázy

reduktázy

metylentetrahydrofolátreduktázy

metylmalonát semialdehyd dehydrogenázy

metylmalonyl-CoA mutázy a homocysteinu

monoaminoxidázy-A

MSR

MTHFR

NADH dehydrogenázy

OAT

oxysterol 7alfa-hydrolázy

parciální HGPRT

peroxizomální 3-oxoacyl-CoA thiolázy

PGDH

PNP

pyrimidin-5´-nukleotidázy

pyruvátdehydrogenázy

pyruvátdehydrogenázy

pyruvátkarboxylázy

SAH hydrolázy

SAMS

sterol 27-hydrolázy

sukcinyl-CoA: 3-oxokyselina-CoA transferázy

svalové

fosfofruktokinázy

fosforylázy

syntázy LTC4

syntetázy holokarboxyláz

tetrahydropterin karbinolamin dehydratázy

TPMT

tyrozinaminotransferázy

tyrozinhydroxylázy

UMPH 1

UMPS

uridindifosfát-glukóza-4-epimerázy

vazebného proteinu vitaminu B12

xantinoxidázy/sulfitoxidázy

XDH

XDH/AO

XOD/SO

Deficit/excess

ECT

absolutní

relativní

ICT

absolutní

relativní

K v ICT relativní

Na

v ECT absolutní

v ECT relativní

v plazmě relativní

vody v plazmě relativní

Deficity

komplementového systému

molybdenového kofaktoru

Definitivní

hodnota (True value)

metoda (absolutní, primární) (Definitive method)

Definovaná výživa

Degradace proteinů

Dehydratace

u dětí - příznaky

u starších osob

Dehydratáza

5-aminolevulátu

v erytrocytech

kyseliny 5-aminolevulové

Dehydrogenáza

Dechové testy v gastroenterologii

Dechový test

s 13C-laktózou

s 13C-mixed triglyceridy

s 13C-octanoátem sodným

s 13C-ureou

s 13C/14C-xylózou

s vodíkem

Dejódáza typ

I. , D1

II., D2

III., D3

Dejódázy

Dekarboxylace aminokyselin

Dekarboxyláza aromatické L-aminokyseliny

Delece

dlouhých

ramen chromosomu 13

ramen chromosomu 18

krátkých

ramen chromosomu 4

ramen chromosomu 5

těžkých řetězců imunoglobulinů

DELFIA

Délka

temenokostrční u dětí

vleže u dětí

Délkový přírůstek

Delta check

Delta check

Delta-pyrrolin-5-karboxylát syntázy deficit

Delta1-pyrroline-5-karboxylátsyntázy deficit

Demingova pravidla

Denaturační gradientová gelová elektroforéza (DGGE)

Dendroaspis natriuretic peptide

Dent disease

(X-linked nephrolithiasis)

2

Dentova choroba

1 (nefrolitiáza X-vázaná)

2

Denzitometrické stanovení monoklonálního proteinu

Denzitometrie

Deoxyadenozin

Deoxyarabinóza

Deoxyguanozin

Deoxyinozin

Deoxypyridinolin celkový v moči

Deoxyribonukleová kyselina

Dermatomyositis/polymyositis

DESI

Desipramin - stanovení

Desmin

Desmosin

Desmuslin

Desorpce

laserem

plazmou kalifornia 252

Desorpční (přímá) chemická ionizace

Desorption

(Direct) Chemical Ionization

Electrospray Ionization

Destilace

extrakční

frakční

s vodní parou

Detekce

allospecifických protilátek (Cross match)

ionizujícího záření

okultního krvácení

v hmotové

spektrometrii

spektrometrii

Detektor světla plošný

Detektory záření: detektor

moderační

plynový

polovodičový

scintilační

Detergent

Detoxikační funkce jater

Dewarova nádoba

DGGE - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

DHEA-SO4

DHEA-sulfát

DHP deficit

DHPD deficit

Diabetes

insipidus

and mellitus with optic atrophy and deafness

centralis

centrální: genetika

dipsogenní

high-set

nefrogenní, autosomální (AD i AR)

nefrogenní, X-vázaný

nefrogenní: klinika

mellitus

- diagnostika u dospělých

- postižení ledvin

- změny metabolismu

1. typu

2. typu

2. typu - riziko

gestační

gestační - diagnostika

v graviditě

mellitus:

autoprotilátky

definice

diagnostika

dyslipoproteinémie

klasifikace

komplikace

mladistvých

MODY

Diabetická nefropatie

Diabetické

angiopatie

koma hyperosmolální

kóma hypoglykemické

koma ketoacidotické

Diagnostic accuracy

Diagnostická

efektivita

efektivita:

klinické studie

výpočty

přesnost

senzitivita

specifičnost

Diagnostické soubory

Diagnostický limit

Diagnostika

a laboratorní testy

dědičných metabolických poruch

diabetes

mellitus

mellitus u dospělých

gestačního diabetes mellitus

chorob štítné žlázy

infekce helicobacter pylori

infekčních komplikací a rejekce

prenatální:

invazivní metody

neinvazivní metody

ostatní metody, etika

screeningové programy

primární

Diagnóza (diagnosis)

Diagram

bodů varu

kvality

regulační

Diastereomery (diastereoizomery)

Diazotace (Griessova reakce)

DIC

Dielektrická konstanta

Dieny konjugované

Diference

kritická

mezi dvěma metodami (přístroji) - požadavky

Differenciální diagnostika při koagulačních patologiích

Difrakce rentgenová

Difúze a pohyblivost iontů

Difúzní

Fickovy zákony

přepětí

DiGeorgův syndrom

Digitalisový antitoxin

Digitoxin

- stanovení

Digitoxóza

Digoxin

- stanovení

v plazmě

Digoxinu-podobné imunoreaktivní faktory

Dihydrolipoamid

dehydrogenáza

S-acetyltransferáza

Dihydrolipoyl

dehydrogenáza

transacetylázy deficit

Dihydropyrimidinázy deficit

Dihydropyrimidindehydrogenázy deficit

Dihydroxyaceton

Dikarboxyporfyriny celkové

Diluce izotopová s hmotnostní spektrometrií

Dimerkaprol (BAL)

Dioxygenáza

Dipól elektrický

Dipólový moment

Dipsogenní diabetes insipidus

Diradikál

Disacharidy: poruchy metabolismu

Disease

Diseminovaná intravaskulární koagulace

Dismutáza

Disociace

Disociační stupeň

Disopyramid - stanovení

Disperze

optická rotační

úhlová

Disperzní

prvky

prvky: rozlišovací schopnost

Distální tubulus

Distribuční

objem

léčiva

léčiva - odhad

šíře velikosti erytrocytů (RDW)

Disulfidické vazby

Disulfidy

Disulfiram

Diuretika: vliv na ledviny

Diuréza

osmotická tubulární typu "overflow"

smíšená

tubulární osmotická

vodní

Diuréza: klasifikace

Diurnální variabilita

Diurnální variabilita

DNA

DNA:

fragmentace

sonda

typy

DNP

Doba odezvy (turnaround time, TAT)

Doba odezvy (turnaround time, TAT)

Dolichol-fosfát beta-D-mannosyltransferáza

Domény imunoglobulinů

Donnann Frederick George

Dopa-responsive dystonia

Dopamin-beta-monooxygenáza

Doporučené denní dávky:

stopové prvky

vitamíny

Doporučení NACB, IFCC, ESC, ACC: kardiologie

Doutnající

myelom (smouldering myeloma, indolent myeloma)

plazmocytom (smouldering myeloma, indolent myeloma)

Downův

syndrom (Trisomie 21)

syndrom: biochemický screening

Dozimetr

filmový

termoluminiscenční

Dozor nad kvalitou (Quality vigilance)

DPM (defect per million)

Draselné kanály

Draselný

kanál

(Kir2.1)

KCNE1 (MinK)

KCNE2 (MiRP1)

Kv11.1

KvLQT1

Mirp2

ROMK (Kir1.1)

kation v plazmě

kationt - stanovení

Draslík

Draslíkové kanály

DRD

Drepanocyty

Druh veličiny (kind-of-property)

Druhý posel (second messenger)

Druhy veličin

Drummondův syndrom

Duchennova svalová dystrofie

Dulcit

Duodenální tekutina

Dusík

-

bilance

eliminace sondou

korekce ztrát na tělesnou teplotu

renální eliminace

retence v celkové tělesné vodě

katabolický

Dusík: reaktivní sloučeniny

Důvody pro

indikování testu

ordinování testu

Dvojlomné látky

Dvojlomný preparát

Dvojrozměrná chromatografie

Dvoukompartmentový model

Dvoustupňový projektor

Dýchací

řetězec

řetězec: regulace

Dynein

Dysbetalipoproteinémie familiární

Dysgeneze retikulární

Dyskeratosis congenita

Dyslipoproteinémie:

epidemiologie

Fredricksonova klasifikace

indukovaná

léky

vlivy zevního prostředí

klasifikace

podmíněná pohlavními hormony

primární

při endokrinopatiích

sekundární

taktika vyšetřování

terapeutická klasifikace

u alkoholismu

u diabetes mellitus

u infekčních onemocnění

u jaterních onemocnění

u obezity a poruch příjmu potravy

u onemocnění ledvin

Dyspepsie funkční

Dyspeptické potíže

Dysplasia arteriohepatica

Dysplázie akromegalická Maroteuxova typu

Dystonie hereditární progresivní

Dystrofie

svalová

Beckerova

Duchennova

facio-skapulo-humerální

myotonická

svalové

Dystrofin

E1alfa komponenty pyruvát DH komplexu deficit

E1alfa+beta komponenty pyruvát DH komplexu deficit

E2 komponenty pyruvát DH komplexu deficit

E3 komponenty

2-oxoglutarát DH komplexu deficit

pyruvát DH komplexu deficit

EB virus - stanovení

EBM

Ebulioskopická osmometrie

EC

1.1.1.104

1.1.1.153

1.1.1.178

1.1.1.29

1.1.1.30

1.1.1.49

1.1.3.4

1.1.x.x Reakce na CH-OH skupině donorů

1.11.x.x Reakce na peroxidu jako akceptoru

1.12.x.x Reakce na X-H a Y-H za vzniku X-Y

1.13.11.11

1.13.11.27

1.13.x.x Oxygenázy

1.14.11.18

1.14.15.4

1.14.16.1

1.14.16.2

1.14.x.x Reakce na párech donorů

1.15.x.x Reakce na superoxidu jako akceptoru

1.16.x.x Oxidující kovové ionty

1.17.x.x Reakce na CH nebo CH2 skupině

1.18.x.x Reakce na Fe-S proteinech

1.19.x.x Reakce na redukovaném flavadoxinu

1.2.1.12

1.2.1.16

1.2.1.27

1.2.1.3

1.2.3.1

1.2.4.2

1.2.4.4

1.2.x.x Reakce na -COH nebo -CO skupině

1.20.x.x Reakce na P nebo As v donorech

1.21.x.x Reakce na X-H a Y-H za vzniku X-Y

1.3.1.21

1.3.3.6

1.3.x.x Reakce na -CH-CH skupině donorů

1.4.1.3

1.4.x.x Reakce na CH-NH2 skupině donorů

1.5.1.12

1.5.1.2

1.5.1.34

1.5.x.x Reakce na CH-NH skupině donorů

1.6.x.x Reakce na NADH nebo NADPH

1.7.99.5

1.8.1.4

1.97.1.10

1.97.x.x Ostatní oxidoreduktázy

1.98.x.x Enzymy s H2 jako reduktantem

1.99.x.x Ostatní enzymy s O2 jako oxidantem

2.1.3.3

2.1.x.x

2.2.x.x

2.3.1.1

2.3.1.154

2.3.1.21

2.3.1.3

2.3.1.9

2.3.x.x

2.4.1.143

2.4.1.83

2.4.x.x

2.5.1.26

2.5.1.6

2.5.x.x

2.6.1.19

2.6.1.39

2.6.x.x

2.7.1.1

2.7.1.11

2.7.1.30

2.7.1.31

2.7.1.40

2.7.1.81

2.7.2.3

2.7.x.x

2.8.x.x

2.9.x.x

3.1.2.22

3.1.2.4

3.1.3.9

3.1.4.12

3.1.6.1

3.1.6.13

3.1.6.14

3.1.6.4

3.1.x.x Štěpící esterové vazby

3.10.x.x Štěpící S-N vazby

3.11.x.x Štěpící C-P vazby

3.12.x.x Štěpící S-S vazby

3.13.x.x Štěpící C-S vazby

3.2.1.106

3.2.1.18

3.2.1.21

3.2.1.23

3.2.1.24

3.2.1.25

3.2.1.31

3.2.1.33

3.2.1.35

3.2.1.45

3.2.1.46

3.2.1.51

3.2.1.76

3.2.x.x Glykosylázy

3.3.x.x Štěpící etherové vazby

3.4.13.9

3.4.14.9

3.4.15.1

3.4.16.2

3.4.23.15

3.4.x.x Štěpící peptidovou vazbu

3.5.1.15

3.5.1.23

3.5.1.26

3.5.2.9

3.5.4.16

3.5.x.x Štěpící C-N vazby (jiné než peptidové vazby)

3.6.x.x Štěpící anhydridy kyselin

3.7.x.x Štěpící C-C vazby

3.8.x.x Štěpící C-halogen vazby

3.9.x.x Štěpící P-N vazby

4.1.1.17

4.1.1.9

4.1.x.x (C-C lyázy)

4.2.1.18

4.2.1.2

4.2.1.49

4.2.1.96

4.2.3.12

4.2.x.x (C-O lyázy)

4.3.2.1

4.3.x.x (C-N lyázy)

4.4.1.1

4.4.x.x (C-S lyázy)

4.5.x.x (C-halogen lyázy)

4.6.x.x (P-O lyázy)

4.99.x.x (Ostatní lyázy)

5.1.3.14

5.1.99.4

5.1.x.x (Racemázy a epimerázy)

5.2.x.x (Cis-trans-izomerázy)

5.3.1.8

5.3.x.x (Intramolekulární oxidoreduktázy)

5.4.2.4

5.4.2.8

5.4.x.x (Intramolekulární transferázy - mutázy)

5.5.x.x (Intramolekulární lyázy)

5.99.x.x (Ostatní izomerázy)

6.1.x.x Tvořící C-O vazby

6.2.x.x Tvořící C-S vazby

6.3.4.10

6.3.4.16

6.3.x.x Tvořící C-N vazby

6.4.1.1

6.4.1.3

6.4.1.4

6.4.x.x Tvořící C-C vazby

6.5.x.x Tvořící vazby s estery kyseliny fosforečné

6.6.x.x Tvořící "N-kov" vazby

nomenklatura enzymů

ECP

ECS (endogenous cardiotonic steroids)

EDTA-CaNa2

Edvards E. Deming

Edwardsův syndrom (Trisomie 18)

Efektivita

diagnostická

diagnostická: výpočty

EGF (Epidermal Growth Factor)

EHK (Externí hodnocení kvality)

Einsteinův gravitační zákon

Ejakulát

Ejakulát: vyšetření

Eklampsie

Elastáza

leukocytární

pankreatická

- stanovení

v séru

ve stolici

polymorfonukleární - stanovení

Elastáza-1

Elastin

Elektrická vodivost

měrná

Elektrický proud

Elektroda

a IUPAC konvence

Clarkova

rtuťová, kapková

skleněná

Elektrodové

děje

potenciály standardní

Elektrody enzymové

Elektrody:

iontově selektivní

polarizace

Elektroforetické metody v analýze proteinů

Elektroforéza

gelová

denaturační gradientová (DGGE)

teplotní gradientová (TGGE)

kapilární s hmotově spektrometrickou detekcí

raketková dle Laurella

Elektroforéza:

disková

dvourozměrná

(two-dimensional)

imunoelektroforéza

izoelektrická fokusace

na acetylcelulóze

protisměrná

v agarovém gelu

v agarózovém gelu

v polyakrylamidovém gelu

volná

vysokoúčinná kapilární

zónová

Elektrochemická rozpouštěcí voltametrie

Elektrochemické techniky

Elektrochemický článek

Elektrochemie a

elektrodové děje

chování iontů v roztocích

Elektrokapilarita

Elektrolyt

Elektromagnetické

spektrum

záření

Elektromotorické napětí článku

Elektron - pozitron: tvorba párů

Elektronová mikroskopie

Elementy

lymfocytární řady

monocytární řady

myeloidní řady

Eliminace

EMA autoprotilátky - stanovení

Embryo: vyšetření při asistované reprodukci

Embryopathia

hydantoinica

rubeolosa

Emiliny

Emisní maximum plazmatických porfyrinů

EMN

článku standardní

Empyém

Emulgátor

Emulze

ENA (protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům)

EnaC (epithelial Na channel)

Enamelysin (MMP-20)

Enantiomer

(+)

(-)

Enantiomery

Encefalopatie

hyponatremická

jaterní

Encephalocele

Endocytóza

Endogenní kardiotonické steroidy

Endogenous cardiotonic steroids (ECS)

Endokrinní paraneoplatické syndromy

Endopeptidáza PHEX

Endoplazmatické retikulum

Endosom

Energetické zdroje organismu

Energetický

metabolismus myokardu

výdej

aktuální

klidový

základní

Energie

aktivační Arrheniova

Gibbsova

rezonanční

vazby

disociační

heterolytická

průměrná

vazebná

vnitřní

Engliš Miroslav

Entalpie

aktivační

reakční

slučovací standardní

Enterální výživa

Entitní

délka

hmotnost

katalytická aktivita

látkové množství

objem

plocha

Entropie

aktivační

standardní

Enzym

(enzyme)

alosterický (allosteric enzyme)

Enzymová

imunoanalýza

(kompetitivní)

s enzymem

indukce (enzyme induction)

represe (enzyme repression)

Enzymové elektrody

Enzymy

- možnosti stanovení

Enzymy:

(EC

1.x.x.x) oxidoreduktázy

2.1.x.x) přenášející jednouhlíkaté skupiny

2.2.x.x) Přenášející aldehydové nebo keto skupiny

2.3.x.x) Acyltransferázy

2.4.x.x) Glykosyltransferázy

2.5.x.x) Přenášející alkyl nebo aryl skupiny (jiné než metyl skupiny

2.6.x.x) Přenášející dusíkaté skupiny

2.7.x.x) Přenášející skupiny obsahující fosfor

2.8.x.x) Přenášející skupiny obsahující síru

2.9.x.x) Přenášející skupiny obsahující selen

2.x.x.x) transferázy

3.x.x.x) hydrolázy

3.x.x.x) hydrolázy

4.1.x.x) C-C lyázy

4.2.x.x) C-O lyázy

4.3.x.x) C-N lyázy

4.4.x.x) C-S lyázy

4.5.x.x) C-halogen lyázy

4.6.x.x) P-O lyázy

4.99.x.x) Ostatní lyázy

4.x.x.x) lyázy

5.1.x.x) Racemázy a epimerázy

5.2.x.x) Cis-trans-izomerázy

5.3.x.x) Intramolekulární oxidoreduktázy

5.4.x.x) Intramolekulární transferázy (mutázy)

5.5.x.x) Intramolekulární lyázy

5.99.x.x) Ostatní izomerázy

5.x.x.x) izomerázy

6.x.x.x) ligázy

6.x.x.x) ligázy

eliminace z plazmy

hydrolázy v gastroenterologii

klasifikace

klinická klasifikace

makroenzymy

metabolismus lipidů

nitrobuněčná lokalizace

orgánová a tkáňová distribuce

patologický vzestup v plazmě

původ v plazmě

základní pojmy

Eotaxin

(Eot), CCL 11

2 (Eot 2)

Eotaxin-3 (Eot 3)

Eozinofilní

metamyelocyt

myelocyty

segmenty

tyče

Epidemiologické aspekty urolitiázy

Epidemiologie

dyslipoproteinémie

kardiovaskulárních onemocnění

Epidermal Growth Factor (EGF)

Epilysin (MMP-28)

Epimerázy a racemázy (EC 5.1.x.x)

Epimery

Epitelie semikvantitativně v moči

Epitelové nádory

Epithelial

Cell-derived Neutrophil Activating Protein 78

neutrophil-activating peptide-78

Epitop

EQA (External Quality Assessment)

Erozivní gastritida

Error of measurement

(chyba měření)

Erytritol

Erytrocyt (MCV)

Erytrocyty

semikvantitativně v moči

Erytrocyty+Plazma(aB)

Erytrocyty+Plazma(vB)

Erytrodyty (RBC)

Erytropoetin (EPO)

Erytróza

Erytrulóza

Esenciální

mastné kyseliny

stopový prvek

Esterifikace

Estradiol

(celkový)

- stanovení

Estriol volný

Estrogenová rezistence

Estrogenové a progesteronové receptory v nádoru

ETA-AAS: analýzy stopových prvků

Etalon

národní (National standard)

primární (Primary standard)

Etalon, měřicí standard (Standard)

Etanol

-

otrava

stanovení

v krvi

Etanolamin

Etosuximid - stanovení

Etylakohol

Etylenglykol

Etylénglykol

Euglobulin lysis time

Euglobulinová lýza

Eukaryonta

Eutektikum

Evidence based medicine

Evidence-based guidelines

EWMA grafy

Exo-alfa-sialidáza (neuraminidáza)

Exocytóza

Exon

Expozice - toxická

Expresivita genu

Expresivita genu

Exsudát

Externí hodnocení kvality (EHK)

(External Quality Assessment - EQA)

EZ rules

F

F(ab)´2 fragment

F-test

FAAS: analýzy stopových prvků

Fab a Fc fragmenty

FAB ionizace ostřelováním rychlými atomy

FABP

(vazebné proteiny mastných kyselin)

1

FABP2

FABP3

FABP4

FABP5

FABP6

FABP8

Facio-skapulo-humerální svalová dystrofie

FADH (5,10-methylentetrahydrofolát reduktáza)

FAES

Fagocytární aktivita : indikace vyšetření

FAH

Faktor

Hageman

I

II

III,

IX

jakostní

stabilizující fibrin

tkáňový

V

VII

VIII

vnitřní

von Willebrandův

X

XI

XII

XIII

Faktory ovlivňující toxický účinek

Familal hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis

Familární hypokalciurická hyperkalcémie

Familial

benign hypercalcemia

hypertensive hyperkalemia, Familial hyperpotassemia and hypertension, S

hypocalciuric hypercalcemia, type I

hypokalemia

hypokalemic alkalosis with specific tubulopathy, Gullner syndrome

Familiární

defekt

apolipoproteinu A-I

apolipoproteinu B100

dysbetalipoproteinémie

hyperaldosteronismus Typ 1

hyperlysinémie

hypokalémie

hypomagnezémie s hyperkalciurií a nefrokalcinózou

iminoglycinurie

lymfoproliferativní syndrom s autoimunitou

malignita

renální iminoglycinurie

Faradaovy zákony

Farberova choroba

Farmakokinetická interpretace

Farmakokinetické parametry

Fas Ligand (FasL)

FasL (Fas Ligand)

Fatty Acid Binding

Protein

2 (FABP2)

4 (FABP4)

5 (FABP5)

6 (FABP6)

7 (FABP7)

8 (FABP8)

9 (FABP9)

1 (FABP1)

3 (FABP, Human FABP, HFABP)

Proteins

Fáze

analytická

G2

postanalytická

preanalytická

S

Fázový

kontrast - mikroskopie

preparát

Fe

- stanovení

v plazmě

Febrilní proteinurie

Fencl Vladimír

Fencyklidin - stanovení

Fenobarbital

v plazmě

Fenobarbitalu - stanovení

Fentonova reakce

Fenylalanin

4-monooxygenáza

Fenylketonurie klasická

Fenylpyruvát

Fenytoin

- stanovení

v plazmě

Feochromocytom

Feritin

v likvoru

v plazmě

Ferritin

- stanovení

Fetopathia alcoholica

Fetuin

FGF-23

FGF-7

FIB ionizace ostřelováním rychlými ionty

fiber FISH: hybridizace in situ s vysokým rozlišením

Fibrilin

1

2

3

Fibriliny

Fibrin

Fibrinogen

v likvoru

Fibrinogenu - stanovení

Fibrinolýza

Fibrinolýza:

laboratorní metody

schema

Fibroblast

Growth

growth factor 23

Growth Factor 3-19 (FGF-3-19)

growth factor 7

Factor Acidic (FGF-a)

Factor Basic (FGF-b)

Fibroblast-derived soluble factor

Fibroblastový růstový faktor

23

7

Fibronektin

- stanovení

Fibulin-1

Fibulin-2

Fibulin-3

Fibulin-5

Fibuliny

Fickovy difúzní zákony

Filamin

A

Filtrace

gelová

Filtry: optické metody

FindRisk pro odhad rizika diabetes mellitus

FISH

Fisherův přímý exaktní test

FLC (Free light chains)

Flumazenil

Fluor

v plazmě

Fluorescence

Polarization Immunoassay

Fluorescenční

hybridizace in situ (FISH)

indikátory jednotlivě

indikátory: použití

mikroskop

mikroskopie

Fluorimetrie

Fluorochrom

Fms-like Tyrosine Kinase 3 Ligand

FOB (Fecal Occult Blood)

Folát

Foláty: metody

Folikul štítné žlázy

Folikulostimulační hormon

Folitropin (FSH) - stanovení

Fontanela velká

Forbes-Coriho choroba

Formaldehyd - otrava

Formiminoglutamát

Fortifikace potravin

Fosfatáza alkalická kostní

Fosfatidylcholin

Fosfatidylinositol

- stanovení protilátek

4,5-bisfosfát-5-fosfatáza (OCRL1)

Fosfatidylserin - stanovení protilátek

Fosfatoniny

Fosfátový aniont - stanovení

Fosfáty u starších osob (hypofosfatémie, hyperfosfatémie)

Fosfoetanolamin

Fosfoetanolaminurie

Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny a kardiovaskulární riziko

Fosfolipidy

Fosfomannomutáza

Fosforescence

Fosforibosylpyrofosfátsyntetázy zvýšená aktivita

Fosforyláza-b-kináza

Fotodioda

Fotoefekt

Fotometrie

v analýze aminokyselin

Fotometrie: optické metody

Fotometry

Fotonka

Fotooptické stanovení:

laserový paprsek (laser)

světelný paprsek (light)

Fotosyntéza

Fourierův zákon

FPIA

Fractalkine, Neurotactin (NTN)

Fragilní místo chromosomu

Fragment

cytokeratinu

19 (CYFRA 21-1)

19 (CYFRA 21-1) - stanovení

F(ab)´2

Fragmentace DNA

Fragmenty

Fab a Fc

natriuretických peptidů

Frakční exkrece

Frakční exkrece

adekvátní

Ca

Cl

K

adekvátní

Na

adekvátní

osmolální

P

urátů

urey

vody

Framinghamské skóre, Weibullův model

Fredricksonova klasifikace dyslipoproteinémie

Free

beta-hCG - stanovení

E3

light chains (FLC, volné lehké řetězce imunoglobulinů)

Protein S

PS

PSA - stanovení

T4 - stanovení

Freedmanova škála dehydratace u dětí

Frekvence

Frekvence

Frontookcipitální obvod u dětí

Fruktóza

Fruktóza-bisfosfát aldoláza

Fruktóza-bisfostatáza

Fruktóza:

hereditární

intolerance, typ I

intolerance, typ II

metabolismus

poruchy

metabolismu

metabolismu

FSH

fT3

fT4

- stanovení

FTICR MS

Fugacita

Fukóza

Fullereny

Fumarát

hydratáza

Fumarázy deficit

Fumarylacetoacetáza

Funkce

jaterního parenchymu

ledvin u starších osob

stavová

Funkční

citlivost

dyspepsie

proteinurie

test:

beta-karotenový

laktulózo/mannitolový

pentagastrinový

sekretinový

vitamin-A

xylózový

testy

štítné žlázy - interpretace

v gastroenterologii

FVIIIR:RCo

FXYD domain-containing ion transport regulator 2, FXYD2

Fytanát

Fytanoyl-CoA dioxygenáza

Fyzikálně chemické vlastnosti cytokinů

Fyzikálně-chemické vlastnosti proteinů

Fyzikální konstanty základní

Fyziologická proteinurie

Fyziologické účinky tyreoidálních hormonů

Fyziologie

gastrointestinálního traktu

žaludku

G-CSF (Granulocyte colony stimulating factor)

G-protein

G-pruhy

GAL-1-P-uridyltransferáza

Galaktitol

Galaktokináza

Galaktokinázy deficit

Galaktosa

Galaktosa-1-fosfát

Galaktosémie

- kompendium

klasická

z deficitu

galaktóza-1-fosfát-uridyltransferázy

GALK

uridindifosfát-glukóza-4-epimerázy

Galaktosialidóza

(pozdně infantilní forma)

(u dospělých)

Galaktosylceramidáza

Galaktóza

Galaktóza-1-fosfát

Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza

Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferázy deficit

Galaktóza: metabolismus

Galaktózamin

Galakturonát

GALK deficit

GALT deficit

Galvanický článek

Gama-glutamyltransferáza

v plazmě

v séru

Gama-podjednotka Na+/K+-ATPázy

Gamapatie monoklonální

Gamma-trace protein

GAMT deficience

Gangliosidóza

GM1

GM1

GM2

GM2

Gastricsin (Pepsin C)

Gastrin

v plazmě

Gastrinom (syndrom Zollingerův - Ellisonův)

Gastritida

erozivní a hemoragická

neerozivní (typ A)

s pozitivitou Helicobacter pylori (typ B)

Gastroenterologie -

laboratorní metody

genetické mutace

PCR metody

Gastroenteropankreatický systém

Gastrotropin (FABP6)

Gaucherova choroba

(deficit SAPC)

I

II

III

Gaussovo normální rozdělení:

grafické znázornění

význam

Gaussův zákon elektrostatiky

Gay-Lussacův zákon

GC-B

GC-MS

GC/MS

GCS

GCS

Gelifikace etanolem

Gelová

filtrace

permeační chromatografie

Gelové separátory

Gelsolin

Gen

Gen:

definice

tumor supresorový

typy

Genetická prevence

Genetické

poradenství: vývojové vady

testování

Geneticky podmíněné dyslipoproteiném

Genetický screening

Genetika

klinická

klinická: základní pojmy

Genetika:

metody molekulárně genetické diagnostiky

monogenní onemocnění

multifaktoriální onemocnění

Genom

Genom:

definice

informační databáze

mutace a polymorfismy

projekt analýzy lidského genomu

struktura

Genomický imprinting

Genomika

Genomová komparativní hybridizace (CGH)

Genotyp

Genová exprese

Gentamicin

- stanovení

v plazmě

Gestační diabetes mellitus

- diagnostika

Gestóza pozdní

Gibbs Josiah Willard

Gibbsova - Donnanova rovnováha

Gibbsův zákon

Gierkeho choroba

Gigantismus, akromegalie

GIP (Glukózo-dependentní inzulinotropní peptid)

GIT -

anatomie žaludku

členění střeva

diagnostika Helicobacter pylori

dyspeptické potíže

funkce jaterního parenchymu

fyziologie žaludku

gastritida

erozivní a hemoragická

neerozivní (typ A)

s pozitivitou Helicobacter pylori (typ B)

histologie žaludku

jaterní

buňky

krevní oběh

játra

- detoxikační funkce

- funkce neparenchymových buněk

- metabolické funkce

- specifické markery poškození

- toxické poškození

- žluč

karcinom žaludku

krevní oběh

metabolismus vody

morfologie trubice

motilita

nevolnost a zvracení

onemocnění

jícnu

žaludku

resorpce substrátů střevem

symptomatologie onemocnění

vředová choroba

zánět žaludku (gastritida)

žaludek

Gitelman variant of Bartter syndrome

Gitelmanova varianta Bartterova syndromu

GITRL (TNFSF18)

Glasgow

Coma Scale

coma scale

Glasgowská kriteria závažnosti pankreatitidy

GLC v analýze aminokyselin

Gliadin - stanovení protilátek

Glial-derived Neurotrophic Factors

Glomerulární filtrace:

clearance inulinu

odhad z cystatinu C

rovnice MDRD

GLP (Good laboratory practice)

GLP-1 (Glukagonu podobný peptid)

Glucocorticoid-remediable aldosteronism

Glukagon

v plazmě

Glukagonom

Glukagonu podobný peptid (GLP-1)

Glukarát

Glukokortikoidy supr. hyperaldosteronismus

Glukonát

Glukoneogeneze

Glukosylceramidáza

Glukóza

- stanovení

semikvantitativně v moči

v plazmě

v séru

Glukóza-6-fosfát izomeráza

Glukóza-6-fosfatáza

Glukóza-6-fosfátdehydrogenáza

Glukóza: poruchy metabolismu

Glukózamin

N-acetyltransferáza

Glukózaoxidáza

Glukózo-dependentní inzulinotropní peptid (GIP)

Glukózová tolerance - porušená

Glukózové transportéry

Glukózový toleranční faktor

Glukuronát

Glukuronidáza

GLUT

(glukózový transportér)

1 defekt

Glutamát

dehydrogenáza (NAD(P)+)

formimidoyltransferáza

Glutamát-cystein ligáza

Glutamin

Glutamin: parenterální výživa

Glutarová acidurie

II. typu

typu I.

Glutaryl-CoA dehydrogenáza

Glutathion

S-transferáza

v erytrocytech

Glutathionoxidáza

Glutathionperoxidáza (GSHPx, GPx)

Glutathionreduktáza

Glutathionsyntáza

Glutationtransferáza - stanovení

Glyceraldehyd

Glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza

Glycerát

dehydrogenáza

kináza

Glycerol

kináza

Glycerol-3-fosfát

Glyceron

Glycin

Glycinurie

Glycylprolinurie

Glykace

Glykoforin A

Glykogen

Glykogen: regulace metabolismu

Glykogeneze

Glykogenfosforyláza BB

Glykogenolýza

Glykogenóza generalizoavná

Glykogenóza, typ

8

Ib

VIa

Glykogenózy

Glykolýza

Glykosidy

Glykosurie

Glykosylasparagináza

Glykosyltransferázy (EC 2.4.x.x)

Glykovaný hemoglobin - stanovení

Glykózaminoglykany

Glykozidy hydrolyzinu

Glyoxylátový cyklus

GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor)

GMT

v plazmě

v séru

Golgiho aparát

Good laboratory practice, GLP

Goodpastureův syndrom

GPUT deficit

GPx

GR

Gradient

albuminu sérum - ascites

elektrochemického potenciálu

Graf

Altmana a Blanda

Halmagyiho

kontrolní

korigovaných chloridů

Siggaard-Andersena

Grafy

- silové funkce (Power Function Graph)

EWMA

Grahamův zákon

Granulocyte

colony stimulating factor (G-CSF)

chemotactic factor (GCP)

Chemotactic Protein 2

Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)

Granulocytopenie získané

Granulocyty

Granulomatóza Wegenerova

Gravidita:

Autoimunitní tyreopatie

diabetes mellitus

fyziologie vývoje plodu

Hypertyreóza

Hypotyreóza

koagulace

krev a krevní oběh

patologie vývoje plodu

Protokol vyšetření štítné žlázy

trombofilní onemocnění

Tyreopatie se strumou

změny

změny

enzymů

funkce jater

funkce ledvin

Změny funkce štítné žlázy

hormonů

koagulace

metabolismu lipidů

metabolismu proteinů

metabolismu sacharidů

respirace

stopových prvků

Gravitační zákon Einsteinův

Griscelliho choroba (GD)

Growth Related Oncogene alpha

GSD

0

8

I non a

Ia

Ib

II

III

IV

IX

V

VI

VIa

VII

XI

GTF

GTP cyklohydroláza I.

GTP-vázající protein

Guajakový test okultního krvácení (Haemoccult)

Guanidokinázy

Guanylátcykláza

GUC2B

Guidelines

pro

indikaci laboratorních testů

indikování testu

založené na důkazech

Guldbergův-Waagův zákon

Gullnerův syndrom

Gulonát

Guthrieho test

H

- proužek

a L řetězce imunoglobulinů

H-věty

Haber-Weissova reakce

Haemoccult

(gFOBT)

(guajakový test okultního krvácení)

Hamburgerův sediment - doplněk

Hapten

Haptoglobin

v likvoru

v séru

Hartnup disorder

Hartnupova choroba

Hashitoxic periodic paralysis, Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis

Hasselbalch Karl Albert

Hawkinsin

Hb

HB-EGF (Heparin-binding Epidermal Growth Factor)

HCG

hCG - stanovení

HCG v séru

HDL

cholesterol

lipoproteinové částice

receptor (SR-B1, receptor pro apo A-I)

HE4

Heart Fatty Acid Binding Protein

Heinzova tělíska

Helicobacter pylori

-

diagnostika

laboratorní diagnostika

průkaz dechovým testem

ve stolici

HELLP syndrom

Hematokrit: krevní obraz

Hematologická vyšetření u autoimunit

Hematologické

analyzátory

analyzátory-možné interference

Hemofagocytující syndromy

Hemofilie

A

B

Hemofiltrate CC Chemokine

1

4

Hemoglobin

Hemoglobin

(MCHC)

A1c - stanovení

Hemoglobinurie

Hemochromatóza

typu 3

Hemolytická anémie z deficitu

gama-glutamylcystein syntetázy (OMIM 230450)

glukóza-6-fosfát 1-dehydrogenázy (OMIM 305900)

glutamát-cystein ligázy (OMIM 230450)

glutathionsyntázy (OMIM 231900)

Hemolytické anémie při krevních parazitózách

Hemolýza: ovlivnění preanalytické fáze

Hemopexin

v séru

Hemopoéza

Hemopoéza:

laboratorní diagnostika základních onemocnění

morfologické charakteristiky

popis vývoje krevních buněk

Hemoragická gastritida

Hemostáza

primární

sekundární

Hemotorax

Henderson Lawrence Joseph

Henleho klička

Henochova-Schönleinova purpura

Henryho zákon

Heparin - stanovení

Heparin-binding Epidermal Growth Factor (HB-EGF)

Hepatitidy autoimunitní

Hepatitis

A

B

C

D

E

F

G

Hepatocyte

Growth factor (HGF),

growth factor like protein (HGFL)

Hepatopoietin A

HER-2/neu

Hereditární

hemochromatóza

typu 1

typu 2

intolerance fruktózy

intolerance, typ II

malignita

progresivní dystonie

sférocytóza

stomatocytóza

Hereguliny (HRGs)

Herpes simplex virus - stanovení

Herpetické encefalitidy

Hersova choroba

Hessův zákon

Heteroduplexy

Heterofilní protilátky HAMA

Heterogenita imunoglobulinů

Heterochromatin

Heterochromosomy: početní a strukturní změny

Heterozygot

Hexokináza

Heyrovský Jaroslav

Hg

HGD

hGH

HGPRT

kompletní deficit

parciální deficit

Hippurát

v moči

Histidáza

Histidin

Histidinurie

Histologie

u autoimunitních chorob

žaludku

Histon

Historie

- mikroskopie

hmotnostní spektrometrie

MS

Histurie

HLA typizace

Hladký

sval

sval: kontrakce

Hlavička myosinu

Hliník

Hloubka ostrosti obrazu

HMG-CoA reduktáza

Hmotnost

ideální tělesná

k výšce u dětí

tělesná u dětí

Hmotnostní

analyzátory

koncentrace

vody v plazmě

objem

obsah

podíl

poměr

přírůstek

spektrometrie

- kvadrupólový analyzátor

poměru izotopů

tok

hmotová spektra

Hmotová spektrometrie

(MS)

v analýze proteinů

Hodnocení

kvality externí (External quality assessment)

způsobilosti (proficiency testing, PT)

Hodnota

certifikovaná (Certified value)

cílová (Target value)

kritická

necertifikovaná (Uncertified value)

odlehlá (Outlier)

pozorovaná (Observed value)

prediktivní

negativního testu

pozitivního testu

referenční

skutečná (True value)

varovná

Homeostatic point

Homeostatický bod

Homoarginin

Homocitrulin

Homocysteát

Homocystein

Homocysteinsulfinová kyselina

Homocystin

Homocystinurie

(OMIM 236200)

kombinovaná

s metylmalonovou acidurií, typ cbIC

s metylmalonovou acidurií, typ cbID

s metylmalonovu acidurií, typ cbIF

z deficitu

methioninsyntáza-reduktázy

metylentetrahydrofolátreduktázy

syntézy vitaminu B12

syntézy vitamínu B12

Homogentisát

1,2-dioxygenáza

dioxygenáza

Homokarnosinóza

Homokarnosinóza

Homolanthionin

Homology

Homopolymer

Homoserin

Homozygot

Hormon

adrenokortikotropní

Hormonální

poruchy

vyšetření při asistované reprodukci

Hormony v onkologické

terapii

terapii: mechanismus účinku

Hormony:

receptory steroidních hormonů v onkologické terapii

rozdělení

Hortonova

arteriitis

temporální arteritida

Hořčí - stanovení

Hořčík celkový

- odpad močí za 24 hodin

Hořčíkový ion u starších osob

Hořečnatý kationt - stanovení

Howel-Jollyho tělíska

HPA

I

III, VI

IV

V

z deficitu

6-pyruvoyl-tetrahydropterin syntázy

DHPR

dihydropteridin reduktázy

fenylalaninhydroxylázy (PAH)

GTP cyklohydrolázy I

GTPCH

PTPS

HPCE/MS

HPD

hPL, lidský placentární laktogen

HPLC

v analýze aminokyselin

HPLC/MS

HPTLC

Hranol Nikolův

Hranoly optické

HRGs (Hereguliny)

Hrubá chyba

hTg

Hubblův zákon

Human epididymal protein 4

Hustota

Hyaluronát

Hyaluronoglukosaminidáza

Hyaluronoglukosidáza

Hybridizace

atomových orbitalů

in situ

fluorescenční (FISH)

s vysokým rozlišením (fiber FISH)

komparativní genomová: matrix CGH

na nosičích

Hybridizace:

fiber FISH

komparativní genomová (CGH)

mBAND

mFISH

mikro-FISH

PRINS (PRimed IN Situ labeling)

Hybridní konstanta

Hydrofilní a hydrofobní

Hydrogenáza

Hydrogenkarbonát

Hydrokortizon

Hydrolázy

Hydrolytické štěpení lipidů

Hydrolýza

Hydrostatický tlak

kapilární

tkáňový

Hydroxykynureninemie

Hydroxylapatit

v močovém konkrementu

Hydroxylový radikál

Hydroxylysin kináza

Hydroxylysinurie

Hydroxylysylpyridinolin celkový

Hydroxyprolin

- odpad močí

Hydroxyprolinémie

Hydroxyprolinurie

Hyper-alfa-lipoproteinémie

Hyperabsorpční hyperkalciurie

Hyperaldosteronismus

familiární, typ 1

Hyperaminoacidurie

Hyperamonemie

Hyperarginémie

Hyperekplexie (defekt glycinového receptoru)

Hyperfenylalaninémie

I

III, VI

IV

V

z deficitu

6-pyruvoyl-tetrahydropterin syntázy

dihydropteridin reduktázy (DHPR)

fenylalaninhydroxylázy (PAH)

GTP cyklohydrolázy I

Hyperfiltrační nefropatie

Hyperfosfátemie

Hyperfosfatémie u starších osob

Hypergamaglobulinémie polyklonální

Hyperglycinémie bez ketózy

Hyperglycinémie bez ketózy

Hyperglykémie

Hyperhomocysteinémie

(mírná)

Hyperhydratace

Hyperchloridemie

Hypercholesterolémie

autosomální recesivní (ARH)

familiární

polygenní

Hyperchylomikronémie

Hyperiminopeptidurie

Hyperimunoglobulinémie M

Hyperkalcémie

familární hypokalciurická

humorální u malignit

u starších osob

Hyperkalciurie

hyperabsorpční

při renálním úniku fosfátů

renální

rezorpční

sekundární

v dětském věku

z kombinovaných příčin

ze zvýšení 1,25-(OH)2 vitaminu D

Hyperkalemic periodic paralysis

Hyperkalemická periodická paralýza

Hyperkalémie

u starších osob

Hyperlipoproteinémie familiární

kombinovaná

typu V

Hyperlysinémie familiární

Hypermagnezemie

Hypermagnezémie u starších osob

Hypernatrémie

u starších osob

Hyperosmolální diabetické koma

Hyperoxalurie

absorpční

z deficitu kalcia ve střevě

z příjmu potravou

iatrogenní

primární metabolické

při metoxyfluranové anestezii

při onemocnění GIT

z přívodu prekurzorů oxalátů

Hyperoxalurie: patogeneze

Hyperparatyreoidismus

neonatální závažný

Hyperparatyreóza primární

Hyperplázie z deficitu

11beta-hydroxylázy

17-alfa-hydroxylázy

21-hydroxylázy

3 beta-hydroxysteroid

Hyperprolaktinémie

Hyperprolinémie typu

I

II

Hypertermie u starších osob

Hypertriacylglycerolémie familiární polygenní

Hypertyrozinémie

Hypo-beta-lipoproteinémie

Hypoalbuminemie: změna anion gap

Hypoaldosteronismus

Hypofosfatázemie

Hypofosfatázie

Hypofosfátemie

Hypofosfatémie u starších osob

Hypogamaglobulinémie

- klasifikace

při hyperkatabolismu

u nádorových onemocnění

Hypogamaglobulinémie:

iatrogenní

vyšetřovací postup

ze ztrát

do moče

do střeva

Hypoglykemické kóma

Hypoglykemický

syndrom

syndrom: klasifikace

Hypoglykémie

Hypogonadismus mužů

Hypochloridemie

Hypokalcémie

u starších osob

Hypokalemic periodic paralysis

Hypokalemická periodická paralýza

Hypokalémie

familiární

u starších osob

Hypomagnesemia with secondary hypocalcemia

Hypomagnezemie

Hypomagnezémie

familiární s hyperkalciurií a nefrokalcinózou

izolovaná dominantní s hypokalciurií

se sekundární hypokalcémií

u starších osob

Hyponatremická encefalopatie

Hyponatrémie

u starších osob

Hypoparatyreoidismus

Hypoparatyreóza autosomálně dominantní

Hypopituitarismus

Hypoprolinémie

Hypotalamus-hypofýza:

anatomie, fyziologie

patologie

sekrece hormonů

vyšetřovací metody

Hypotermie u starších osob

Hypotézy: testování

Hypotyreóza

Hypoxantin

fosforibozyltransferázy

kompletní deficit

parciální deficit

Hypoxie

Charakteristika: Vitamíny rozpustné ve vodě

Charlesův zákon

Chédiakův-Higashiho syndrom (CHS)

Chelátové ligandy

Chemická

analýza

ionizace

rovnováha

Chemické

a fyzikálně chemické metody v analýze proteinů

složení

živých systémů: anorganické sloučeniny

živých systémů: biogenní prvky

živých systémů: biopolymery

živých systémů: organické sloučeniny

Chemiluminiscence

Chemisorpce (chemická adsorpce)

Chemorezistence

Chí-kvadrát test

CHILD syndrom

Childovo-Pughovo skóre

Chinidin - stanovení

CHIP28 (Aquaporin-1)

Chitin

Chladová aglutinace erytrocytů

Chlamydia - stanovení

Chlazení

Chloride

channel CLCNKB

channell, voltage-gated (ClC-5)

Chloridové kanály

Chloridový

aniont - stanovení

kanál

ClC-5

CLCNKB

svalový kanál-1(CLCN1)

Chloridy korigované v plazmě

Chloridy: vazba na hemoglobin

Cholesterol

- stanovení

esterifikovaný

- význam

esterifikovaný-syntéza, metabol.

HDL

LDL - stanovení

v séru

volný

- metabolismus

- syntéza

- význam v organismu

Cholesterol:

regulace syntézy

syntéza ¨

Cholesteroloxidáza

Cholinesteráza

v plazmě

Chondritinase I

Chondrodysplasia punctatatype

1

2

3

Chondrodysplázie metafyzeální Jansenova

Choriogonadotropin lidský - HCG

v séru

Chorionepiteliom

Choroba

(disease)

Addisonova

Beckerova

Behcetova

Castlemanova

Crohnova

Dentova

1 (nefrolitiáza X-vázaná)

2

Griscelliho (GD)

I cell

javorového

sirupu (OMIM 248600)

sirupu (OMIM 248610)

sirupu (OMIM 248611)

Kanzakiho

Kashin-Beckova

Kawasakiho

Keshanova

Menkesova

Niemann-Pickova, typ B

Thomsenova

vyvolaná virem lidské imunodeficience (HIV)

Wilsonova

Choroby peroxisomální !!!!

Chrom

Chróm v plazmě

Chromatid

Chromatin

Chromatografie

kapalinová s hmotnostní detekcí

plynová s hmotnostní detekcí

Chromatografie:

afinitiní

dvojrozměrná

gelová permeační

iontově-výměnná

kapalinová

na papíře

stacionární fáze

subkritická fluidní

tenkovrstvá

vysokoúčinná

kapalinová

tenkovrstevná

Chromatochrafie plynová

Chromodulin

Chromogranin A

Chromosom

kruhový

Chromosom: fragilní místo

Chromosomální poruchy

Chromosomy: strukturní změny

Chronická pankreatitida

Chronické renální selhání

CHS

Chyba

(error)

(error)

celková (Total error)

hrubá

měření

(Error of measurement)

(measurement error)

náhodná

systematická

náhodná (Random error)

potenciální

rozhodnutí

rozhodovací

systematická

Chybění lehkých řetězců kappa

Chylomikra

Chylomikra:

nemoc z retence chylomiker

zbytky

Chylotorax

Chymotrypsin

A (B)

A, B

alfa

C

ve stolici

I

- proužek svalu

cell choroba

I-309 (CCL1)

I. rodina cytokinů

ICA autoprotilátky - stanovení

ICP-AES: analýzy stopových prvků

ICP-AFS: analýzy stopových prvků

ICP-MS: analýzy stopových prvků

ICTP

ID/MS

Ideální tělesná hmotnost

Ideání plyn

Idiopatická CD4 lymfopenie

Idiopatický hypereosinofilní syndrom

Idiotypy

IDL lipoproteinové částice

Iduronát

Iduronát-2-sultafáza

IEC v analýze aminokyselin

iFOBT (imunochemický průkaz okultního krvácení)

IgA

-

selektivní deficit

stanovení

celkový

v likvoru

IgD

- stanovení

v likvoru

IgE

- stanovení

celkový

specifické

IGF-I

IGF-II

IgG

-

stanovení

syntéza intrathekální

celkový

v likvoru

index (likvor/plazma)

intrathekálního původu v likvoru

IgG/Albumin index (likvor, plazma)

IgG1 - stanovení

IgG2 - stanovení

IgG3 - stanovení

IgG4 - stanovení

IgM

- stanovení

celkový

v likvoru

IL-1

IL-10 (Interleukin 10)

IL-11

IL-12 (Interleukin 12)

IL-13

IL-15

IL-16 (Interleukin 16)

IL-17 (Interleukin 17)

IL-18

IL-19,20,22,24,26 (Interleukiny 19,20,22,24,26)

IL-1gama

IL-2 (Interleukin 2, T-cell growth factor)

IL-4

IL-5

IL-6

IL-7 (Interleukin 7, Lymphopoietin-1, pre-B-cell growth factor)

IL-8 (Interleukin 8)

IL-9

Imerzní kapaliny

Iminopeptidurie

Imipramin

- stanovení

v plazmě

Immortalita

Impedanční počítání částic

Imprinting genomický

Imulogie v asistované reprodukci

Imunoanalýza

fluorescenční

kompetitivní

na mikročásticích

polarizační

luminiscenční

kompetitivní

nekompetitivní

Imunodeficience

primární

protilátkové

SCID

T-B

T-B+

sekundární

Imunodeficit

běžný variabilní (CVID)

po splenektomii

Imunodeficity protilátkové

- další formy

sekundární

Imunodominance

Imunoelektroforéza

dvourozměrná

u autoimunitních chorob

Imunofixace

Imunofluorescenční mikroskopie

Imunogenicita

Imunogeny

Imunoglobulin

A - stanovení

D - stanovení

E - stanovení

G - stanovení

M - stanovení

Imunoglobuliny

-

akutní renální selhání

izotypy

povrchové

u autoimunitních chorob

Imunoglobuliny:

biologické aktivity

epitop

H a L řetězce

heterogenita

idiotypy

imunogenicita

indikace vyšetření

prostorové modely

sacharidové složky

sekreční komponenta (S-komponenta) a řetězec J

struktura

třídy

V a C oblasti

variabilní oblast

základní jednotka

Imunochemická reakce - specifičnost

Imunochemické

metody v analýze proteinů

techniky

Imunochemický průkaz okultního krvácení (iFOBT)

Imunologická vyšetření - indikace

Imunologické testy u akutního renálního selhání

Imunologie ransplantační

Imunosupresiva: monitorování

Imunoturbidimetrie

In Vitro Diagnostic Medical Devices (IVD MD)

Incidence

(incidence)

Incidentalom

Inclusion bodies myositis

Index

Brocův

cefalický

individuality

(individuality index)

lomu

oxygenační

pas/boky (WHR)

prognostický

nutriční Mullenův

zánětlivý a nutriční

tělesné hmotnosti u dětí

viskozitní

Youdenův

Indikace

a interpretace - procesy

imunologických vyšetření

laboratorních testů - guidelines

volných lehkých řetězců v séru

Indikační oblasti jednotlivých tumormarkerů

Indikátory

absorpční jednotlivě

absorpční: použití

acidobazické

jednotlivě

acidobazické: použití

fluorescenční jednotlivě

fluorescenční: použití

komplexometrické jednotlivě

komplexometrické: použití

kvality

redoxní jednotlivě

redoxní: použití

Indikátory: rozdělení

Indikování laboratorního testu - důvody

Individualita - index

Indolent myeloma (indolentní myelom)

Infantile Bartter syndrome with sensorineural deafness

Infantilní

nefropatická cystinóza

Refsumova choroba

Infekční litiáza

Influence quantity (ovlivňující veličina)

Infračervená spektroskopie

Infradiánní variace

Inhibin

A

B

Inhibiny (Inhibins, Inh)

Inhibitor

t-PA

tkáňového aktivátoru plazminogenu t-PA

trypsinu

asociovaný s tumory (TATI)

asociovaný s tumory (TATI) v séru

Inhibitory

cysteinových proteáz

metaloproteáz

serinových proteáz

Iniciace

Inspekce (kontrola) (Inspection)

Insulin like Growth Factor

I

II

Integrál

překryvový

rezonanční

Integriny

Intenzita světla

Interakce

cytoskelet/sarkolema srdečního příčně pruhovaného svalu

dipól - dipól

ion - dipól

spin - orbitální

Interference

analytická

analytická

světla

Interferon gamma

Interferon-gamma inducing factor (IGIF),

Interferon-inducible T Cell Alpha Chemoattractant

Interferony v onkologické terapii

Interchangeability (zaměnitelnost)

Interindividuální biologická proměnlivost

Interleukin

1

10 (IL-10)

11

12 (IL-12)

13

15

16 (IL-16)

17 (IL-17)

18

2 (T-cell growth factor)

3

4

5

6

6

7 (IL-7, Lymphopoietin-1, pre-B-cell growth factor)

8 (IL-8)

9

Interleukiny 19,20,22,24,26 (IL-19,20,22,24,26)

Intermediární filamenta

Intermeningeální krvácení

Internal quality control (IQC)

Interpretace

a indikace - procesy

farmakokinetická

funkčních testů štítné žlázy

krevního obrazu: hematokrit

Interval

biologický referenční

kritický

referenční

referenční

varovný

Intestinal hypomagnesemia with secondary hypocalcemia

Intoxikace aminoglykosidy

Intracelulární tekutina erytrocytů

Intraindividuální

biologická proměnlivost

variabilita (intraindividual variability, CVi)

Intramolekulární

lyázy (EC 5.5.x.x)

oxidoreduktázy (EC 5.3.x.x)

transferázy - mutázy (EC 5.4.x.x)

Intraparenchymové hematomy

Intrinsic factor

Intron

Inulin

Inverze

Inwardly rectifying potassium channel, subfamily J, member 1, (ROMK1, KIR1.1)

Inzulin

- stanovení

v plazmě

Inzulin: regulace

sekrece hormony

syntézy

Inzulinom

Inzulinová rezistence

Ionizace

a iontové zdroje - MS

desorpcí

elektrosprejem

polem

chemická

nárazem elektronů

polem

Ionizační

energie (IE)

potenciál

Ionizující záření

-

bezpečnost práce

detekce

přehled hesel

a živá hmota

Iontová

past

kvadrupólová

lineární

pohyblivost

síla

Iontové

a vodní kanály

kanály: ledviny

Iontově selektivní elektrody

Iontově-výměnná chromatografie

Ionty směnitelné Na+ a K+

IR spektroskopie

IRMA

ISCN 1995: symboly a zkratky nomenklatury

ISE

Ischemie myokardu: troponiny

ISK-related voltage -gated potassium channel (MinK-related peptide 2, Mirp2)

Isodesmosin

Isolated dominant hypomagnesemia with hypocalciuria (Isolated renal magnesium wa

Isoprenoidy

Isovalerová acidémie

Isovalthin

IVD MD (In Vitro Diagnostic Medical Devices)

Izoelektrická fokusace

Izoelektrický bod

Izoenzym

(isoenzyme)

kreatinkinázy - MB - stanovení

Izoleucin

Izolovaná

asymptomatická proteinurie

dominantní hypomagnezémie s hypokalciurií

Izomaltáza

Izomér

Izomerace

Izomerázy

Izomery

inverzní (invertomery)

keto-enol

konfigurační

konformační (konformery, rotamery)

konstituční

polohové

rotační (rotamery)

strukturní

Izoniazid - otrava

Izosbestický bod

Izotachoforéza

Izotop

Izotopová diluce s hmotnostní spektrometrií

Izotypy imunoglobulinů

Izovalerová

acidémie

acidurie

Izovaleryl-CoA dehydrogenáza

Jadérko (nucleolus)

Jaderné

spektrum

záření

Jádro

(nucleus)

atomu

Jaffé Max Eduard

Jakost (kvalita, Quality)

Janovský Jaroslav V.

Jansenova metafyzeální chondrodysplázie

Jaterní

buňky

encefalopatie

krevní oběh

lipáza: deficit

selhání

Játra

-

detoxikační funkce

funkce jaterního parenchymu

krevní oběh

metabolické funkce

orgán exkrece

specifické markery poškození

toxické poškození

žluč

JCA (juvenilní chronická artritis)

Jednokompartmentový model

Jednotka měření (unit)

Jedy - základní

charakteristika

pojmy

Jícen - onemocnění

Jiné

adhezní molekuly

nálezy v moči

Jód

v plazmě

Jodometrická titrace

Jouleův zákon

Joulovy práce

Juvenilní chronická artritis (JCA)

Juxtaglomerulární aparát

Juxtramedulární a kortikální nefrony

K

Kadmium

Kalciové kanály

Kalciový

ion u starších osob

kanál

CACNA1C (CaV1.2)

CACNA1S, alfa-1S podjednotka

Kalcitonin

Kalcitriol

v plazmě

Kalibrace

(Calibration)

Kalibrační

a měřicí schopnost (Calibration and measurement capability - CMC)

křivka (Calibration curve)

laboratoř

(Calibration laboratory)

Kalibrátor (Calibrator)

Kalium

v plazmě

Kaliuretic Peptide (KP)

Kalpainy

Kanabinoidy

(průkaz v moči)

(průkaz)

- stanovení

Kanál

draselný

(Kir2.1)

KCNE1 (MinK)

KCNE2 (MiRP1)

KCNE3 (Mirp2)

Kv11.1

KvLQT1

ROMK (Kir1.1)

chloridový

ClC-5

CLCNKB

svalový (CLCN1)

kalciový

CACNA1C (CaV1.2)

CACNA1S, alfa-1S podjednotka

kationtový TRPM6

NCCT (kotransportér Na-Cl)

NKCC2 (kotransportér Na-K-Cl)

sodný

Nav1.5, alfa podjednotka

epitelový (ENaC), podjednotky beta a gama

epitelový, podjednotky alfa, beta a gama

SCNA4, alfa podjednotka

Kanály

draselné

chloridové

iontové a vodní

iontové: ledviny

kalciové

sodné

vodní

Kancerogeneze

Kapacita

pufru

tepelná

Kapacitní nabíjecí proud

Kapalinová chromatografie

Kapilární

elektroforéza

s hmotově spektrometrickou detekcí

v analýze aminokyselin

hydrostatický tlak

Kaplan-Meierova analýza

Kapnometrie

volumetrická

Karbamazepin

- stanovení

v plazmě

Karbamoyl-fosfát syntáza

Karbonátapatit

v močovém konkrementu

Karbonátdehydratáza

Karboxypeptidázový aktivační peptid (CAPAP)

Karcinoembryonální antigen

(CEA) - stanovení

v séru

Karcinom

pankreatu

žaludku

a jícnu

Kardenolidy

Kardiolipin - stanovení protilátek

Kardiomyocyt

Kardiotonické steroidy endogenní

Kardiovaskulární

onemocnění

- epidemiologie

- screening

- skórování

riziko - biomarkery

riziko:

role CRP

role cystatinu C

role Lp-PLA2

role SAA

Karnitin

acylovaný

acylovaný/volný

celkový

O-palmitoyltransferáza

palmitoyltransferáza

1: deficit

2: deficit

volný

Karnosinémie

Karotenoidy

Karotenoidy: metody stanovení

Karyotyp 47, XXX

Kashin-Beckova choroba

Katabolický dusík

Kataláza

Katalytická aktivita

Katalýza

heterogenní

homogenní

Katechol-O-metyltransferáza

Katepsin D

Kationtový kanál TRPM6

Kawasakiho choroba

Kazda Antonín

Kazuistika

001: Trisomie 18 (M. Edwards)

002: Anencephalus

003: Defekt neurální trubice

004: Mrtvé plody in utero

005: Aberace 46, XY, der 4

006: Trisomie 21 (Downův syndrom)

007: Trisomie 21 (Downův syndrom)

008: Trisomie XXX (superfemale)

009: Pacient s poruchou hydratace

Kazuistiky PS

-

endokrinologie

klinicke členení

myokard

uvod

KCNE1 (draselný kanál MinK)

KCNE2 (draselný kanál MiRP1)

KCNE3 (draselný kanál, Mirp2)

Kelley-Seegmillerův syndrom

Keplerovy zákony

Keshanova choroba

Ketoacidotické diabetické koma

Ketogeneze

Ketohexokináza

Ketokyseliny

Ketony semikvantitativně v moči

Kidney

expressed chemokine (KEC)

Injury Molecule-1

KIM-1

Kináza

WNK1

WNK4

Kinázy WNK

Kinesin

Kinetika enzymových reakcí

Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffův zákon vyzařování

Klasická

fenylketonurie

galaktosémie

Klasický Bartterův syndrom (typ 3 Bartterova syndromu)

Klasifikace

AKIN

cytokinových receptorů

cytokinů

diabetes mellitus

dyslipoproteinémie

enzymů

hypogamaglobulinémií

hypoglykemického syndromu

nádorových markerů

peptidů

proteinů

RIFLE

sacharidů

Klinefelterův syndrom

Klinická

enzymologie

genetika

genetika: základní pojmy

spolehlivost

Klinické studie diagnostické efektivity

Klinický obraz dědičných metabolických poruch

Kloubní tekutina

Kmity a vlnění

Koagulace - vývoj během života jedince

Koagulace:

gravidita

laboratorní metody

poruchy tvorby faktoru

schéma

změny při hormonální antikoncepci

Koagulační

patologie: differenciální diagnostika

schema dle Bouma (2003)

Kobalamin

Kobalt

v plazmě

Kodony aminokyselin

Kódované aminokyseliny

Kódy barvení chromosomů

Koeficient

korelační

Pearsonův

Spearmanův

molární aktivitní

rozdělovací

rozšíření k (Coverage factor)

Koenzym (coenzyme)

Koenzymu Q deficit

Kofaktor (cofactor)

Kofein - stanovení

Koherentní

osvětlení

zdroj záření

Kohlraushův zákon nezávislé migrace iontů

Kokain - stanovení

Kolagen

I

III

Kolagen: základní vlastnosti

Kolagenáza

(MMP-1)

2 (MMP-8)

3 (MMP-13)

4 (MMP-18)

Kolimátor

Koloid

Koloidní osmometrie

Kolorektální karcinom

Koma diabetické

hyperosmolální

ketoacidotické

Kóma hypoglykemické

Kombinované defekty imunity (CID)

Kombinovaný deficit xantinoxidázy/sulfitoxidázy

Kompatibilita

Kompetitivní metody - ligandová analýza

Komplement

u autoimunitních chorob

Komplement: indikace v imunologii

Komplementový systém - deficity

Komplexometrické

indikátory jednotlivě

indikátory: použití

Komplexotvorná titrace

Komplexu

cytochromu bc1 deficit

I mitochondrií deficit

III mitochondrií deficit

IV mitochondrií deficit

V mitochondrií deficit

Komplexy

Komplikace při diabetes mellitus

Komponenta (component)

Komutabilita

(Commutability)

Koncentrace katalytické aktivity

Koncentrační úsilí ledvin

Kondenzor

Konduktometrie

Konfigurace

Konfirmace

identity (Confirmation of identity)

metrologická (Metrological confirmation)

Konfokální mikroskopie

Konformace

Konformační

izomery

polymorfismus jednovláknové DNA

Kongenitální malabsorpce glukózy a galaktózy

Konkrementy

Konstanta

asociační

dielektrická

disociační

hybridní

komplexity

Planckova

rovnovážná

rozpadová

rychlostní

rychlostní

Konstanty fyzikální: základní

Konstituce

Kontrakce hladkého svalu

Kontrola (Inspekce)

Kontrolní

graf

materiál (Control material)

Westgardova pravidla

Konvenční skutečná hodnota

(Conventional true value)

Konverze a eliminace tyreoidálních hormonů

Kopolymer

Koproporfyrie hereditární

Korekce

(Corection)

pozadí v AAS

Korelační koeficient

Pearsonův

Spearmanův

Koronarografie se zavedením stentu

Kortikální a juxtamedulární nefrony

Kortikotropin

Kortizol

Kost

kortikální

trabekulární

Kosterní sval

Kostní

markery - přehled

sialoprotein (BSP)

věk

Kotransportér

Na-Cl (NCCT)

Na-K-Cl (NKCC2)

Kožní

leukocytoklastická vaskulitis

projevy u monoklonální gamapatie

řasy

KP (Kaliuretic Peptide)

Krabbeho choroba

KRCA (screening nádorů tlustého střeva)

Kreatinin

-

odpad močí

stanovení

v plazmě

Kreatinin: renální regulace

Kreatinkináza

-

izoenzymy

izoformy

BB (enzym)

izoenzym - MB hmotnostní koncentrace - stanovení

MB

MM

Krev

(imunochemicky) ve stolici

(screening) ve stolici

ve stolici - stanovení

Krevní

destičky

fosfolipidy:

metabolismus

syntéza

oběh GIT

obraz:

interpretace

interpretace - PLT (trombocyty

interpretace - basofily

interpretace - eosinofily

interpretace - hematokrit

interpretace - hemoglobin

interpretace - lymfocyty

interpretace - MCV (střední objem erytrocytů)

interpretace - MCH (průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu)

interpretace - MCHC (průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocyt

interpretace - monocyty

interpretace - MPV (střední objem trombocytů)

interpretace - neutrofily

interpretace - PCT (trombocytární hematokrit)

interpretace - PCV

interpretace - PDW (distribuční šíře velikosti trombocytů)

interpretace - RBC (erytrocyty)

interpretace - RDW (distribuční šíře velikosti erytrocytů)

interpretace - WBC (leukocyty)

Kritická

diference

(critical difference, CD)

hodnota (critical value)

referenční změna (Reference Change Value – RCV)

Kritický

interval (critical interval)

rozdíl (Reference Change Value – RCV)

Kruhový chromosom

Kryoglobulinémie

Kryoproteinémie

Kryoskopická osmometrie

Krystaly v moči (popis)

Křemík

v plazmě

Křivka

kalibrační (Calibration curve)

polarizační

Kultura bezpečnosti (safety culture)

Kvadrupólová iontová past

Kvadrupólový analyzátor

Kvalita

(jakost, Quality)

(quality)

řízení

v laboratorní medicíně - indikátory

Kvantil (quantil)

Kvantová čísla

Kwashiorkor

Kynurenináza

Kyselá fosfatáza

- stanovení

tartarát rezistentní 5b

Kyselina

2,5-diaminopentanová

2,6-diaminohexanová

2-amino-3-imidazolpropionová

2-amino-4-merkaptobutanová

2-amino-etansulfonová

2-ketopropionová

3-hydroxy-4-trimetylaminobutanová

alfa-D-galakturonová

beta-D-glukuronová

deoxyribonukleová

glukonová

glycerová

gulonová

hippurová

homogentisová

hyaluronová - anion

jantarová

L-glukarová

L-iduronová

listová

listová: metody

močová

- močové konkrementy

- stanovení

dihydrát - močové konkrementy

v séru

mykofenolová - stanovení

N-acetylneuraminová

nikotinová

orotová

oxalová

pantotenová

pantotenová: metody stanovení

ribonukleová

šťavelová

valproová

- stanovení

Kyseliny a zásady - protolytické rovnováhy

Kyslík

singletový

Kyslík:

dodávka a spotřeba

uptake, transport, extrakce tkáněmi

vazba

na hemoglobin

na myoglobin

L-2-hydroxyglutarová acidurie

L-3-hydroxykynurenin

L-Arabitol

L-Erytrulóza

L-Fukóza

L-glycerol-3-fosfát

L-iduronidáza

L-karnosin

L-kynurenin

L-Rhamnóza

L-xylulózoreduktáza

Labelling index

Laboratorní

diagnostika malabsorpce

medicína - indikátory kvality

metody v gastroenterologii

monitorování pacientů při nádorovém onemocnění

testy

a diagnostika

v diagnostice alergických stavů

vyšetření u autoimunitních onemocnění

Laboratoř

kalibrační

(Calibration laboratory)

referenční

Laktát

- stanovení

Laktátdehydrogenáza

(plazma)

(sérum)

- stanovení

v séru

Laktátová acidóza

Laktátový test

Laktáza

Laktóza

Laktozový toleranční test

Laktulózo/mannitolový test střevní propustnosti

Lamina

bazální

jaderná

Lamininy

LAMP-1

LANP (Long-Acting Natriuretic Peptide)

LASA (sialová kyselina vázaná na lipidy)

LASER

Laser

-

emise fotonu

princip činnosti

Desorption

Laser:

polovodičový

rubínový

Laserem indukovaná fluorimetrie

Laserová nefelometrie

Laserový paprsek (laser)

Lasery - druhy

Lasery: He - Ne a CO2

Látka amfoterní

Látková koncentrace

Látkové množství

Látkový

obsah

podíl

poměr

tok

Laurenceův-Moonův-Bardetův-Biedlův syndrom

LC-ESI-MS

LC-MALDI MS

LC-MS

ionizační techniky

LC-MS-API

LC-MS: spojení

nekonečným pásem

Particle Beam

LCAT

LCAT: defekt

LCDD (light chains deposition disease)

LCR

LD

(MS)

- stanovení

LDH

v séru

LDL

- repetitorium

lipoproteinové částice

receptor

receptor:

funkce

struktura

receptory - repetitorium

LDL-cholesterol - stanovení

Lecitin:cholesterol acyltranseráza

LED

LED: Light Emitting Diode

Ledviny - funkce u starších osob

Ledviny:

analýza moče

distální tubulus

glomerulus

Henleho klička

iontové kanály

juxtaglomerulární aparát

mesangiální buňky

nefron

nefrony kortikální a juxtamedulární

paracellin 1

proximální tubulus

renální

regulace kreatininu

regulace sodného (Na+) a chloridového (Cl-) iontu

regulace urey

sběrný kanálek

testy

glomerulárních funkcí

tubulárních funkcí

tubuloglomerulání zpětná vazba

Lefty

Legální metrologie (Legal Metrology)

Legionella - stanovení

Legislativa: toxické látky

Lehké řetězce

kappa - stanovení

lambda - stanovení

volné

v séru

v séru u monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS)

v séru u nemoci s ukládáním volných lehkých řetězců (LCDD

v séru u plazmocytomu

v séru: AL-amyloidóza

v séru: analytické možnosti stanovení

v séru: extramedulární plazmocytom

v séru: chronická lymfatická leukémie (B-CLL)

v séru: indikace

v séru: onemocnění se zvýšenou polyklonální syntézou imuno

v séru: produkce

v séru: renální insufience

v séru: solitární kostní plazmocytom

v séru: Waldenströemova makroglobulinémie

Leipzig skóre

Lékařská rozhodovací mez (Dcesion limit)

Leptin (OB)

Lesch-Nyhanův syndrom

Letální dávka

Leucin

Leucinóza

Leukemia Inhibitory Factor (LIF)

Leukémie akutní

Leukocyty

(WBC)

semikvantitativně v moči

Leukovorin

Lewisova báze

LF3 - Kazuistika 4

(bolest na hrudi)

- řešení

LH

LCHAD

Li

(obecný přehled)

v plazmě

Liddle´s syndrome

Liddleův syndrom

Lidokain

- stanovení

v plazmě

Lidský genom

lidský placentární laktogen, hPL

LIF

(Leukemia Inhibitory Factor)

Ligand

Ligandová

analýza

analýza:

imunoanalýza

interakce Ag-Ab

kompetitivní metody

nekompetitivní metody

protilátky

příprava protilátek

reagens

Ligázy

(EC 6.x.x.x)

Light

LIGHT (Lymphotoxins Inducible expression and competes with HSV Glycoprotein D fo

Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Emitting Diode

chain myeloma (plazmocytom z lehkých řetězců)

Limit

detekce

diagnostický

kvatifikace

of detection

(mez detekce)

of quantification (mez stanovitelnosti)

Linearita

kalibračního vztahu (Linearity)

Lineární

iontová past

polarizace

úprava dávky léčiva

Lipáza

- stanovení

jaterní

lipoproteinová

v plazmě

v séru

Lipid transfer inhibitor protein (LTIP)

Lipidy biologických membrán

Lipidy: hydrolytické štěpení

Lipoamid dehydrogenázy deficit

Lipoamid dehydrogenázy deficit

Lipoidní adrenální hyperplázie

Lipoprotein (a) - stanovení

Lipoprotein(a)

Lipoprotein-X

Lipoprotein-Y

Lipoproteinová lipáza

Lipoproteiny

Lipoproteiny: receptory

Lipoxygenáza

Lithium

(obecný přehled)

Litiáza

cystinová

infekční

kalciová

při hyperkalciurii

při hyperoxalurii

při hyperurikosurii

při hypocitráturii

při hypomagneziurii

oboustranná

při 2,8-dihydroxyadeninurii

při alkaptonurii

při renální tubulární acidóze

RTG kontrastní

urátová

hyperurikosurická

normourikosurická

při zvýšené aktivitě ATP-fosforibosyltransferázy

s částečným deficitem HGPRT

s hypourikémií

s úplným deficitem HGPRT

xantinová

Litiáza:

epidemiologie

etiopatogeneze

rizikové faktory

saturace moče kamenotvornými látkami

typy konkrementů

vliv stravy

LKM (liver/kidney microsome)

LMWCr

LODS

Logaritmická transformace dat

Logistic Organ Dysfunction System

Lom světla na rozhraní dvou prostředí

Long QT syndrome

1

2

3

4

5

6

7

8

Long-Acting Natriuretic Peptide (LANP)

Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency

Loweho syndrom (okulocerebrální)

Lp(a) - stanovení

Lp-PLA2 a kardiovaskulární riziko

LPS

- stanovení

LQ (Limit of quantification)

LRP receptor

LSD - stanovení

LT- beta (Lymphotoxin beta)

LT-alfa (TNF-beta)

LTBP-1

LTBP-2

LTBP-3

LTBP-4

LTIP (Lipid transfer inhibitor protein)

Luminometrie

Lupus antikoagulant - stanovení

Luteinizační hormon

Lyázy

intramolekulární (EC 5.5.x.x)

Lymfoblast

Lymfocyty

- defekty v apoptóze

Lymfocyty: imunofenotypizace

Lymfopenie idiopatická CD4

Lymfoproliferativní onemocnění

Lymphopoietin-1 (Interleukin 7, IL-7, pre-B-cell growth factor)

Lymphotactin (LTN)

Lymphotoxin beta (LT- beta)

Lymphotoxins Inducible expression and competes with HSV Glycoprotein D for HVEM

Lysin

Lysinoxoglutarát reduktáza

Lysozomální akumulace volné kyseliny sialové

Lysozymurie

Lysyloxidáza

Lyzosom

M - linie svalu

M-CSF (Macrophage-colony Stimulating Factor, CSF-1)

M-FABP (FABP8)

MacInnes Duncan A.

Macrophage

Inflammatory Protein

1 Alpha

1Delta

3 Alpha

3 Beta

Stimulating Protein (MSP)

Macrophage-colony Stimulating Factor (M-CSF, CSF- 1)

Macrophage-derived Chemokine

MAD deficit

Magnetické analyzátory v MS

Magnézium

- odpad močí za 24 hodin

Makro-AST

Makro-CK

Makroamylázový komplex

- průkaz

Makroblast

Makrocyty

Makroenzymy

Makrofágová elastáza (MMP-12)

Makroglobulinémie Waldenströmova

Makrokreatinkináza

Makrolipáza

Makrolipázový komplex

Malabsorbční syndrom

Malabsorpce - laboratorní diagnostika

Malé

inhibitory serinových proteáz

LDL3

Maligní

nádory

onemocnění: troponiny

Malignita

familiární

hereditární

Malnutrice

proteinoenergetická u starších osob

Malnutrition inflammation score

Malonyl-CoA

dekarboxyláza

dekarboxylázy deficit

Maltóza

Malý Krebsův cyklus

Mangan

v plazmě

Mann-Whitneyův test (Wilcoxonův test pro nepárové hodnoty)

Mannosidóza

II

u dospělých

Mannoso-6-fosfát isomeráza

Mannosyl-oligosacharid glukosidáza

Mannóza

Manufacturer of RM (výrobce referenčního materiálu)

Marasmus

Marinobufagenin (MBG)

Marinobufotoxin (MBT)

Markery nádorové

MARS

Mast-cell growth factor-2 (MCGF-2)

Mastné

kyseliny

s krátkým řetězcem (SCFA)

se střední délkou řetězce

kyseliny:

beta-oxidace

biosyntéza

Mastocyt

Materiál

certifikovaný referenční

kontrolní

primární referenční

Matrice (Matrix)

Matrilysin

(MMP-7)

2 (MMP-26)

Matrix

CGH: hybridizace komparativní genomová

extracellular phosphoglycoprotein

extracelulární

Matrixiny (matrixové metaloproteinázy, MMP)

Matrixové metaloproteinázy (matrixiny, MMP)

Matrixový extracelulární fosfoglykoprotein

Maxam-Gilbertova metoda

mBAND: mnohobarevné pruhování s vysokou rozlišovací schopností

MCA (Mucin-like cancer antigen)

v séru

MCAD

McArdleova choroba

MCN (myeloma cast nephropathy)

MCTD - mixed connective tissue disease (smíšená choroba pojiva)

MCV

(střední objem erytrocytů)

MDRD rovnice odhadu glomerulární filtrace

Measurable quantity (měřitelná veličina)

Measurand (měřená veličina)

Measurement

(měření)

procedure (postup měření)

Measuring

(working) interval (pracovní interval)

system (měřící systém)

Měď

v plazmě

Mediánový test

Medicína

podložená důkazy

založená na důkazu (evidence based medicine)

Medicinální uhlí

Mediterean Gut Disease

Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

Megakaryoblast

Megakaryocyt

Megaloblast

bazofilní

ortochromní

ortochromní

oxyfilní

polychromatofilní

polychromatofilní

Mechanismy toxického účinku

MEIA

Měkké techniky ionizace

MELD

Membrána

biologická

biologická: vlastnosti

polopropustná

Membránové

molekuly

rovnováhy

Membránový potenciál

MEN

I.

IIa.

IIb.

Menarché

Meningismus

MEPE

Merkurimetrická titrace

Měřená veličina (Measurand)

Měření

(measurement)

(Measurement)

-

nejistota

pravdivost

preciznost

přesnost

systematická chyba

vychýlení

délky

hmotnosti: vážení

objemu

opakovaná: replikáty vs. opakované odběry

pH

teploty

Měřící

Měřící

a kalibrační schopnost (Calibration and measurement capability - CMC)

funkce analytická

Měřicí metoda (Method of measurement)

postup (Measurement procedure)

standard (etalon, standard)

Měřicí systém (Measuring system)

Měřitelná veličina (Measurable quantity)

Mesangiální buňky

Mesnum

Mesoinositol

Metabolická

acidóza

u starších osob

alkalóza

u starších osob

bilance

odpověď na trauma

Metabolické acidózy u intoxikací

Metabolický syndrom

Metabolismus

amoniaku

energetický myokardu

fruktózy

galaktózy

jódu

purinových bází

pyrimidinových bází

sacharidů

u starších osob

v játrech

vody v gastrointestinálním traktu

Metabolismus:

základní principy

změny při diabetes mellitus

Metadon - stanovení

Metachromatická leukodystrofie

Metakvalon - stanovení

Metalloproteiny složené

Metallothionein

Metaloproteázy

Metaloproteázy: inhibitory

Metamfetamin - stanovení

Metamyelocyty

bazofilní

eozinofilní

neutrofilní

Metanol - otrava

Metastáza

Methionin

sulfoxid

Methioninadenozyltransferázy deficit

Methioninsyntáza reduktáza

Methioninsyntáza-reduktázy deficit

Method of measurement (měřící metoda)

Methyl-L-lysin

Methylentetrahydrofolát reduktáza (NADPH)

Methylmalonyl-CoA

epimeráza

mutáza

Metoda

definitivní (absolutní, primární)

Maxam-Gilbertova

měřící (Method of measurement)

optimalizace

bayesiánská

Sawschuk-Zaskeho

PK/PD modelování

referenční

Sangerova dideoxynukleotidová

Metoda: robustnost

Metody

analýzy: vitamíny

klasické cytogenetiky

molekulárně genetické diagnostiky

stanovení:

karotenoidy

kyselina pantotenová

pyridoxin

vitamín A

vitamín B12

vitamín B6

vitamín C

vitamín D

vitamín H-biotin

vitamín K

zákalové

Metody:

foláty

kyselina listová

Metrological confirmation (konfirmace metrologická)

Metrologická

konfirmace

návaznost (traceability)

terminologie

Metrologie

legální (Legal Metrology)

v chemii (Metrology)

Metrologie:

literatura

I.

II.

Návaznost výsledků měření

Nejistota měření

Požadavky na přesnost a vychýlení výsledků měření

Program RELA

Referenční materiály, metody a laboratoře

Směrnice posuzování shody výsledků měření se specifikovanými požadav

Validace a verifikace

Základní pojmy a prvky

Metylentetrahydrofolátreduktázy deficit

Metylglutakonyl-CoA hydroláza

Metylmalonát semialdehyd dehydrogenázy deficit

Metylmalonát-semialdehyd dehydrogenáza

Metylmalonová

acidémie

(OMIM 251100)

(OMIM 251110)

acidurie kombinovaná s homocystinurií, typ cbIC

Metylmalonyl-CoA mutázy a homocysteinu deficit

Mevalonát kinázy deficit

Mez

detekce

(detection limit)

(Limit of detection)

opakovatelnosti (Repeatability limit)

reprodukovatelnosti (Reproducibility limit)

stanovitelnosti

(limit of quantification)

(LQ) (Limit of quantification)

Meze referenční

Mezenchymové nádory

Mezilaboratorní porovnávání (interlaboratory comparison)

Meziprodukt (intermediát)

Mezoteliom

mFISH: mnohobarevné karyotypování lidských chromosomů

Mg v plazmě

Mg/kreatinin v moči

MGUS (monoklonal gamapathy of uncertain significance): volné lehké řetězce v sé

MCH (průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu)

MCHC

(průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu)

Micela

Microfibril associated

glycoprotein

1, MAGP-1

2, MAGP-2

protein

1, MFAP-1

2, MFAP-2

3, MFAP-3

4, MFAP-4

Microparticle Enzyme Immunoassay

MIDD

Midkine (MK)

Mikro-FISH hybridizace

Mikroalbuminurie

u diabetu

1. typu

2. typu

u dysfunkce endotelu

u hypertenze

u změn renální hemodynamiky

Mikrobiální proteázy

Mikrocyty

Mikrofilamenta

Mikromolekulární myelom

Mikroskop

- projektor

binokulární

endotelový

fluorescenční

na odraz

na průchod světla

optický

polarizační

Mikroskopická polyarteritis (MPA)

Mikroskopické techniky

Mikroskopie

-

fázový kontrast

historie

zobrazení

zvětšení

elektronová

fluorescenční

imunofluorescenční

konfokální

polarizační

Mikrosomální protilátky typu LKM (liver/kidney microsome)

Mikrotubuly

Mineralokortikoidní receptor (typ I)

Minimal potassium ion channel, MinK, KCNE1

Minimum potassium ion channel-related peptide 1 ( MiRP1, KCNE2)

Mink-related peptide (ISK-related voltage -gated potassium channel, Mirp2)

Mirp2 (ISK-related voltage -gated potassium channel, MinK-related peptide 2)

Míry

polohy statistické

statistické rozptylu

MIS

(Müllerian Inhibiting Substance)

Mitochondriální dědičnost

Mitochondrie

MLP

MMP (matrixové metaloproteinázy)

MMP-1 (Kolagenáza)

MMP-10 (Stromelysin 2)

MMP-11 (Stromelysin 3)

MMP-12 (Makrofágová elastáza)

MMP-13 (Collagenase 3)

MMP-18 (Kolagenáza 4)

MMP-19 (RASI-1, RASI-6)

MMP-2 (Želatináza)

MMP-20 (Enamelysin)

MMP-21 (XMPP)

MMP-22 (CMMP)

MMP-23 (CA-MMP)

MMP-25 (MT-6 MMP)

MMP-26 (Matrilysin 2)

MMP-28 (Epilysin)

MMP-3 (Stromelysin 1)

MMP-7 (Matrilysin)

MMP-8 (Kolagenáza 2)

MMP-9 (Želatináza B)

MMSDH deficit

Mn

v plazmě

Mnohobarevné

karyotypování lidských chromosomů (mFISH)

pruhování s vysokou rozlišovací schopností (mBAND)

Mo

(základní přehled)

v plazmě

Moč

- osmolalita

Močová

kyselina

- stanovení

v močovém konkrementu

kyselina-dihydrát v močovém konkrem.

Močové konkrementy

-

kyselina močová

kyselina močová dihydrát

Močovina

- stanovení

Močovinový cyklus

Model

dvoukompartmentový

elektroneutrality plazmy

for End-stage Liver Disease (MELD)

jednokompartmentový

tělesných tekutin

MODS

MODY diabetes

MOF

Molalita

Molární

aktivitní koeficient

hmotnost

vodivost

Molekularita

Molekulárně-biologické techniky

Molekulární cytogenetika

Molekulový orbital

Molekuly

adhezní

adhezní: ostatní

Molybden v plazmě

Moment dipólový

Monitorování

(monitoring)

hladin imunosupresiv

terapie

Monoblast

Monocyte Chemoattractant Protein

Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor

Monocyty

Monogenní

dědičnost

onemocnění

Monochromátory

Monokine Induced by IFN-gamma (MIG)

Monoklonální

gamapatie

gamapatie:

amyloidóza

B-lymfom

denzitometrie

depozice imunoglobulinů

diagnostika

elektroforéza

chronická lymfatická leukémie (CLL)

klasifikace Kyleho

klasifikace Radla

kožní projevy

kryoproteinémie

MGUS, BGM

nefropatie odlitková

neuropatie

plasmocytární leukémie

poruchy hemostázy

postižení myokardu

proteinurie

průkaz lehkých řetězců

stanovení lehkých řetězců imunoglobulinů

těžké řetězce

získaný syndrom Fanconiho

protilátky

Monosacharidy

Morbus

Hunter

Morguio

A

B

Moroteaux-Lamy

Sanfilippo

A

B

C

D

D

Sly

Morfologické komponenty v moči - doplněk

Morfologie trubice gastrointestinálního traktu

MOSF

Motilita GIT

Mozkové ischemie

Možné interference hematologických analyzátorů

MP2 (FABP8)

MPA (mikroskopická polyarteritis)

MPS

II

III

A

B

C

D

D

IV

A

B

IX

VI

VII

MPV (střední objem trombocytů)

Mřížky ohybové

MS

analyzátory

APCI

API

APPI

Cf PD

DCI

DESI

detekce

detektory

elektrosprej

ESI

fragmentace iontů

historie

ionizace

a iontové zdroje

desorpcí polem

chemická

nárazem elektronů

polem

termosprejem

ionizační techniky FAB, FIB

kvadrupól

kvadrupólová iontová past

LC-API

LC-DLI

LC-ESI

LC-MALDI

LC-MS geometrie

LD

lineární iontová past

magnetické analyzátory

MALDI

- matrice

MALDI-aplikace

Particle Beam

Rozlišení

Rozlišovací

schopnost

schopnost a rozlišení

SELDI

skeny

spektra

spojení MB (moving Belt)

štěpení vazeb

tandemová hmotnostní spektrometrie

TSI

typy

fragmentací

skenů

vakuový systém

Vliv funkčních skupin na fragmentaci

MS/MS v analýze aminokyselin

MS: měkké techniky ionizace

MSn

MSR deficit

MT-6 MMP (MMP-25)

MTG-BT test (dechový test s 13C-mixed triglyceridy)

MTHFR deficit

Mukolipidóza

I

I

III

Mukolipidózy

Mukopolysacharidy

Multidrug-transport protein

Multifaktoriální

dědičnost

onemocnění

Multiplex PCR

Multiplication stimulating activity (MSA)

Multivariační postupy

Mutace a polymorfismy: genom

Mutace: typy

Mutarotace

Müllerian Inhibiting Substance (MIS)

Myeloblast

Myelocyty

bazofilní

eozinofilní

neutrofilní

Myelodysplastický syndrom

Myeloid Progenitor Inhibitory Factor 1

Myelom

"doutnající" (smouldering myeloma)

(variantní formy)

IgD, IgE, IgM

mikromolekulární

mnohočetný

mnohočetný:

biochemické vyšetření

cytogenetické změny

diagnostika

etiopatogeneze

hematologické vyšetření

imunofenotypizace

klinické projevy

klinické stážování

orgánová postižení

produkce lehkých řetězců

produkce monoklonálního proteinu

rtg vyšetření skeletu

nesecernující

nesekreční

osteosklerotický

Myelomeningocele

Myelomová ledvina (myeloma cast nephropathy - MCN)

Myeloperoxidáza

Myeloproliferativní onemocnění

Mykofenolát - stanovení

Mykofenolová kyselina - stanovení

myo-Inositol

Myoadenylátdeaminázy deficit

Myofibrila

Myofilamentum (tlusté vlákno)

Myoglobin

- stanovení

v plazmě

Myoglobinurie

Myokard -

biochemické markery poškození

energetický metabolismus

stanovení autoprotilátek

Myomesin

Myopatie

mitochondriální

z deficitu

CPT I

CPT II

Myopodin (synaptopodin 2)

Myosin

- hlavička

příčně pruhovaného svalu

Myotonia

congenita

Becker

Thomsen

fluctuans, Myotonia permanens, Acetazolamide-responsive myotonia congen

Myotonická svalová dystrofie

Myotonie

indukovaná kaliem

Myozitida s inkluzními tělísky

N(4)-(beta-N-acetylglukosaminyl)-L-asparagináza

N-acetyl-D-galaktózamin

N-acetyl-D-glukózamin

N-acetyl-D-Mannózamin

N-acetylcystein

N-acetylgalaktózamin-6-sulfatáza

N-acetylglukosaminkináza

N-acetylglukózaminyltransferáza II.

N-acetylglukózoamin-6-sulfatáza

N-Acetyllysin

N-acetylneuraminát

N-metyl-L-glukózamin

N-terminální fragment proBNP

Na+/K+-ATPáza, gama-podjednotka

Na-K-Cl kotransportér 2 (NKCC2)

NAA: analýzy stopových prvků

Náboj fosfátů v plazmě

Náboje albuminu v plazmě

Nadbytek extracelulární tekutiny

NADH dehydrogenázy deficit

Nadledviny:

anatomie a fyziologie

patologie

Nádorová diagnostika:

typy nádorů

základní pojmy

Nádorové

antigeny CA M26, CA M29

buňky v likvoru

markery

- méně časté typy

- obecná problematika

- poločasy

a jejich vztah k lokalizaci

tkáňové

markery:

cirkulující imunokomplexy

časté a méně časté typy

enzymy

hodnocení efektu terapie

hormony

indikační oblasti jednotlivých tumormarkerů

karcinom pankreatu

karcinom žaludku a jícnu

klasifikace

kolorektální karcinom

metabolity v moči

nádory dělohy

nádory hypofýzy

nádory jater a žlučníku

nádory kostí

nádory kůže

nádory ledvin

nádory močového měchýře

nádory nervové soustavy

nádory oblasti hlavy a krku

nádory plic

nádory prostaty

nádory prsu

nádory štítné žlázy

nádory testikulární

nádory trofoblastické

nádory typu apudomu

nádory vaječníků

nespecifické zvýšení

paraproteiny

polyaminy a diaminy

použití

preanalytické vlivy

reaktanty akutní fáze

sialová kyselina vázaná na lipidy (LASA)

systémová nádorová onemocnění

onemocnění CNS

Nádorový antigen CA

125

v séru

15-3

v séru

19-9

v séru

v séru

195

v séru

50

v séru

549

v séru

72-4

Nádory

-

laboratorní monitorování pacientů

toxické účinky a monitorování cytostatické terapie

dělohy

epitelové

hypofýzy

jater a žlučníku

kostí

kůže

ledvin

mezenchymové

retikuloendotelového systému a krevních buněk

močového měchýře

nervové soustavy

neuroektodermové

oblasti hlavy a krku

plic

prostaty

prsu

smíšené

štítné

žlázy

žlázy

testikulární

trofoblastické

typu apudomu

vaječníků

Nádory:

hormony v onkologické terapii

mechanismus účinku steroidních hormonů v onkologické terapii

nové vyšetřovací metody v onkologii

receptory steroidních hormonů v onkologické terapii

základní

klasifikace

pojmy

NADPH-ferrihemoprotein reduktáza

Nadrodina imunoglobulinů

NAG

v moči

NAG/kreatinin

v moči

Náhodná chyba

(Random error)

(random error)

měření (random measurement error, random error of measurement)

Naloxon

Napětí

mezifázové

povrchové

Národní etalon (National standard)

Nasycené mastné kyseliny

National standard (Etalon národní)

Natrium

- stanovení

v plazmě

Natriuretic peptide receptor B

Natriuretické

peptidy

peptidy:

diagnostické použití

enzymová degradace

fragmenty

receptory

terapeutické použití

Natriuretický peptid typu

A

B

C

D

Nav1.5, Sodium channel, voltage-gated, type V, alpha subunit

Návaznost

(metrologická)

(Traceability)

Nazerovo skóre (Wilsonova choroba)

Názvosloví peptidů

NCCT (Na+-Cl--cotransporter, Solute carrier family 12, Na/Cl transporter, member

NCEH

Near patient testing (NPT)

Nebezpečné látky - symboly označení

Nebulin

Nebulin-related anchoring protein)

Necertifikovaná hodnota (Uncertified value)

Nedokonané pochybení

Neesenciální mastné kyseliny

Nefelometrie

laserová

Nefelometrie, turbidimetrie

Nefrogenní

diabetes

insipidus, autosomální

insipidus, X-vázaný

insipidus: klinika

syndrom nepřiměřené antidiurézy

Nefron

Nefrony kortikální a juxtamedulární

Nefropatická

adolescentní cystinóza

infantilní cystinóza

Nefropatie

diabetická

hyperfiltrační

při monoklonální gamapatii

refluxová

Nefrotoxicita aminoglykosidů

Nehepatitická tyrozinémie

Nejedlý Bedřich

Nejistota

(uncertainty)

certifikované hodnoty (Uncertainty of certificated value)

měření

(measurement uncertainty, uncertainty of measurement)

(Uncertainty of measurement)

Nejlepší měřicí schopnost (Best measurement capability - BMC

Nekoherentní

osvětlení

zdroj záření

Nekompetitivní metody

Nemoc tangierská

Nenasycené mastné kyseliny

Neonatal severe hyperparathyroidism

Neonatální

adrenoleukodystrofie

hemochromatóza

(Blau 33.5.4)

(OMIM 267430)

(OMIM 603358)

závažný hyperparatyreoidismus

Neoplázie sporadická

Neopterin celkový

Neparametrické a parametrické metody

Nepárový t-test

Nephrogenic

diabetes

insipidus, autosomal

insipidus, X-linked

syndrome of inappropriate antidiuresis

Nepřímé

funkční testy v gastroenterologii

testy funkce pankreatu

Nernst Walter Friedrich Hermann

Nernstova rovnice

Nerve GrowthFactor

Nespecifická monooxygenáza (cytochrom p450)

Nespecifické antidotum

Nested PCR

Netilmicin

v plazmě

Netilmycin - stanovení

Neuroborelióza

Neuroektodermové nádory

Neurofibromatosis

Neurogenic diabetes insipidus

Neuron-specifická enoláza

Neuronspecifická enoláza v séru

Neurotrophiny (Neurotrophines NTs, NT-3, NT-4/5)

Neutrofilní

metamyelocyty

myelocyty

segmenty

tyče

Neutrofily

Neutrophil

Activating Peptide 2

activating peptide-1 (NAP-1)

gelatinase-associated lipocalin

chemotactic factor (NCF)

Nevolnost a zvracení

Newtonovy pohybové zákony

Newtonův gravitační zákon

NGAL

NGF

Ni (základní přehled)

Niacin

Nidogen

Niemann-Pickova choroba, typ

B

C

(19.15.2)

Nikl

(základní přehled)

v plazmě

Nikolův hranol

Nikotinamid

Nitrity semikvantitativně v moči

Nitrobuněčná proteolýza

NKCC2 (Na-K-Cl cotransporter 2)

NMR

Nodal

Nomenklatura ISCN 1995

Nominální stupnice

NOR barvení

Norma (technická) (Standard)

Normální rozdělení (Gaussovo):

grafické znázornění

význam

Normoblast

bazofilní

ortochromní

oxyfilní

polychromatofilní

Normokalemic periodic paralysis

Normokalemická periodická paralýza

Northern blotting

Nortriptylin - stanovení

Nové

biochemické markery poškození myokard

vyšetřovací metody v onkologii

NPR2

NSE

v séru

NT-proBNP

- stanovení

NTx

Nukleární

magnetická rezonanční spektroskopie

receptory

Nukleofil

Nukleofilita

Nukleosom

Nukleotidy a nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny: stanovení koncentrace a čistoty

Nuklid

Numerická koncentrace

Numerický

obsah

podíl

poměr

tok

Nutriční

ovlivnění onkologických onemocnění

rizikový screening

NYHA klasifikace srdečního selhání

Obecná

biochemie:

bioregulátory

metabolismus

přenos signálu do buňky

regulační systémy

základní komponenty živých organismů

živé systémy

toxikologie

Obesity Surgery Mortality Risk Score

Objektiv

Objem

Objem: měření

Objemový

obsah

počet

podíl

poměr

tok

Oblast sklopná

Obraz a zrcadlení

Obraz: Hloubka ostrosti

Obsah katalytické aktivity

Obscurin

Observation (pozorování)

Observed value (pozorovaná hodnota)

Obskurin

Obvod

frontookcipiální u dětí

pasu

paže střední u dětí

Occipital Horn syndrom

OCRL1 (fosfatidylinositol 4,5-bisfosfát-5-fosfatáza)

Odběr vzorků, vzorkování (Sampling)

Odbourávání

Edmanovo

mastných kyselin cestou beta-oxidace

Odds

Odds, šance (odds)

Odezva

(Response, signal, reaction)

doba

Odhad hodnoty pacienta - počet vzorků

Odchylka

(vychýlení) (Bias)

směrodatná

Odlehlá hodnota (Outlier)

Odlitková nefropatie

Odměrná analýza - protolytické rovnováhy

Odraz na nerovném povrchu

Odrazivost a propustnost

ODS (Osmotický demyelinizační syndrom)

OGTT

Ohmův zákon

OHSS (Ovariální hyperstimulační syndrom)

Ohybové mřížky

Ochlupení pubické u dětí

Okulár

Okulocerebrální syndrom (Loweho)

Okultní krvácení -

imunochemický průkaz

screening

stanovení

Oligoklonální reakce imunoglobulinů

Oligopeptidy

Oligosacharidy

Olovo

OMIM

230450 (hemolytická anémie z deficitu glutamát-cystein ligázy)

231900 (hemolytická anémie z deficitu glutathionsyntázy)

305900 (hemolytická anémie z deficitu glukóza-6-fosfát 1-dehydrogenázy)

Oncostatin M (OSM)

Onemocnění

GIT - symptomatologie

jícnu

monogenní

multifaktoriální

žaludku

Onkogen

Onkogen

Onkogenetika

Onkologická onemocnění: nutriční ovlivnění

Onkologický nutriční rizikový screening

Onkometrie

Onkotický tlak

kapilární plazmy

tkáňový

Oocyty: vyšetření při asistované reprodukci

Opakovaná měření: replikáty vs. opakované odběry

Opakované odběry vs. replikáty

Opakovatelnost (Repeatibility)

Opakovatelnost: podmínky (Repeatability conditions)

Opiáty - stanovení

Oprava (korekce) (Correction)

Oprerační graf

Optická

disperze rotační

spektra

vlákna

Optické

hranoly

metody:

detekce

filtry

fotometrie

fotometry

monochromátory

pomocná optika

signál

zdroje záření

počítání částic

techniky

zobrazení v temném poli

zobrazování

Optický mikroskop

Orální glukózový toleranční test

Orbital

atomový

molekulový

Ordinální stupnice

Ordinování laboratorního testu - důvody

Organela

Organické acidurie

Orgánově

lokalizovaná autoimunitní onemocnění

specifické autoimunitní choroby

Ornitin

aminotransferáza

dekarboxyláza

karbomoyltransferáza

oxoglutarát

oxoglutarát: parenterální výživa

Ornitinový cyklus

Orosomukoid - stanovení

Orotát

OS-MRS (Obesity Surgery Mortality Risk Score)

Osmolal gap v plazmě

Osmolalita

- stanovení

moče

plazmy

efektivní vypočtená

vypočtená

vypočtená revidovaná

v plazmě

Osmometrie

ebulioskopická

koloidní

kryoskopická

Osmotický demyelinizační syndrom (ODS)

Osmóza

reverzní (obrácená)

Osnova (Matrix)

Ostatní

izomerázy (EC 5.99.x.x)

lyázy (EC 4.99.x.x)

poruchy metabolismu sacharidů

Osteoblast

Osteocyt

Osteodystrofie

hereditární Albrightova

renální

Osteogenesis imperfecta

congenita

tarda

Osteokalcin

v plazmě

Osteoklast

Osteolýza hereditární karpotarzální

Osteomalacie

Osteopetrosis - typ

dominantní

recesivní

Osteoporosis et pseudoglioma oculare

Osteoporóza

indukovaná glukokortikoidy

involuční

senilní

z nedostatku estrogenů

Osteoprotegerin - OPG

Osvětlení

nekoherentními paprsky

koherentními paprsky

Otáčivost

měrná (rotace)

optická

Ototoxicita aminoglykosidů

Otrava

acetaminofenem (paracetamolem)

aminoglykosidy

ethanolem

etylénglykolem

formaldehydem

izoniazidem

látkami vyvolávajícími methemoglobinémii

methanolem

oxidem uhelnatým

salicylátem

Otravy: klasifikace

Ouabain

Outlier (odlehlá hodnota)

Ovalocyty

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Overflow osmotická tubulární diuréza

Ověření

(validace)

(verifikace)

měřidla (Verification of measuring instrument)

Ověřování

Ovlivňující veličina (Influence quantity)

OX40 Ligand (OX40L, TNFSF4, gp34)

Oxalát

- odpad močí

Oxalát/kreatinin v moči

Oxid

uhelnatý - otrava

uhličitý

uhličitý: vazba na hemoglobin

Oxidační

deaminace aminokyselin

dekarboxylace

pyruvátu

pyruvátu: regulace

fosforylace

fosforylace: regulace

Oxidoreduktázy

intramolekulární (EC 5.3.x.x)

Oxoglutarát dehydrogenáza

Oxokyseliny semikvant.

Oxyfilní erytroblast

Oxygenoterapie a ventilace

Oxypurinol

P-O lyázy (EC 4.6.x.x)

P-selektin (P-selectin, GMP-140)

P-věty

p50

p53

PABA test

Pacient

(cerebrospinální systém)

- bezpečnost

Pacient(ledviny)

Packed cell volume (PCV)

PAE

PAI

PAI-1

Palmitoyl-CoA:L-karnitine O-palmitoyltransferáza

Palmitoyl-protein hydroláza

Pankreas: produkce hormonů

Pankreatická

elastáza

ve stolici

tekutina

Pankreatický polypeptid (PP)

Pankreatitida

-

glasgowská kriteria

Ransonova kriteria

akutní

chronická

Pankreatopatie - laboratorní diagnostika

PAPP-A

Paprsky a vlnoplochy

Paracellin 1

Paracetamol

- otrava

v plazmě

paralysis

Paralysis periodica paramyotonica

Paralýza

hyperkalemická periodická

hypokalemická periodická

normokalemická periodická

tyrotoxická periodická

Paralýzy svalové periodické

Parametrické a neparametrické metody

Paramyotonia congenita Von Eulenburgova

Paraneoplastické endokrinní syndromy

Paraoxonáza 1

Paraproteinurie idiopatická Bence Jones

Parathormon

Paratop

Paratyrin

- struktura

intaktní

v plazmě

Paratyrinu podobný hormon (PTHLH, PTHrP)

Parciální tlak

Parenterální výživa

Párový t-test

Pascalův zákon

Patauův syndrom (Trisomie 13)

Patologie

hypotalamu, hypofýzy

nadledvin

Patro teoretické

Pb

PBC (primární biliární cirhóza)

pCO2 - stanovení

PCR

alelově specifická (ASA PCR)

asymetrická

metody v gastroenterologii

multiplex

real-time

reverzní (RT-PCR)

PCR-RFLP (AFLP)

PCR: nested PCR

PCT

(trombocytární hematokrit)

PCV (Packed cell volume)

PDAY skóre kardiovaskulárního rizika

PDW (distribuční šíře velikosti trombocytů)

Pearsonův korelační koeficient

Peer group (stejnorodá skupina)

Penicilamin

Pepsin

A

B

Pepsinogen

v séru

Peptidy

Peptidy

Peptidy:

klasifikace

názvosloví

struktura

určení primární struktury

Periferní paréza lícního nervu

Perikardiální tekutina

Periodické svalové paralýzy

Peritoneální tekutina

Peritonitida bakteriální spontánní

Permitivita (dielektrická konstanta)

Peroxidáza

Peroxidázy

Peroxisom

Peroxizomální poruchy

pH

pH

-

korekce na teplotu

stanovení

hydrolyzovaných solí - protolytické rovnováhy

pufrů - protolytické rovnováhy

semikvantitativně v moči

silných protolytů: protolytické rovnováhy

slabých protolytů - protolytické rovnováhy

vícesytných protolytů - protolytické rovnováhy

pH-měření

pH-stat

Physostigmin

PICO vyhledávací princip

PIGF (Placenta Growth factor)

PIIINP - stanovení

PINI

Pinocytóza

PINP - stanovení

Pipekolová

hyperacidémie

kyselina

pK, disociační konstanta

PK/PD modelování

Placenta Growth factor (PIGF)

Plakiny

Plamenová emisní atomová spektrofotometrie

Planckova konstanta

Planckův zákon vyzařování

Plasminogen

- stanovení

Activator Inhibitor

Platelet Factor 4 (PF4, CXCL4)

Platelet-derived Growth Factor (PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB, PDGF-CC, PDGF-DD)

Plausibilita dat (data plausibility)

Plauzibilita dat

Plazma

Plazmatická karboxypeptidáza B

Plazmatický

koagulační

faktor II

faktor IX

faktor V

faktor VII

faktor VIII

faktor X

faktor XI

faktor XII

faktor XIII

kompartment - odhady

Plazminogen

Plazmocytom

"doutnající"

extramedulární

extramodulární: volné lehké řetězce

kostní solitární

s intaktní molekulou monoklonálního imunoglobulinu

z lehkých řetězců (light chain myeloma)

Plazmocytom: volné lehké řetězce v séru

Pleiotrophin (PTN)

Plektin

Pleurální tekutina

PLG

Plicní embolizace: troponiny

Plocha

pod křivkou koncentrace léčiva (AUC)

Plošná hmotnost

PLT

(trombocyty)

PLTP

Plyn ideální

Plynová chromatochrafie

PMP2 (FABP8)

Pneumotorax

PNP deficit

pO2 - stanovení

POCT

POCT:

analytické techniky

druhy POCT podle způsobu použití nebo podle povahy získaného výsled

normy, předpisy, odkazy

příklady techniky

stanovované analyty

zajištění jakosti

Počet

stupňů volnosti

vzorků pro odhad hodnoty pacienta

Početní

a strukturní změny heterochromosomů

změny autosomů

Počítání

částic

(impedance)

impedančně

částic:

Bürkerova komůrka

optické

Podíl katalytické aktivity

Podjednotky alfa, beta a gama epitelového kanálu Na+ (ENaC)

Podmínky opakovatelnosti (Repeatability conditions)

Pohyblivost

iontu

iontů

a difúze

a převodová čísla

Pochybení nedokonané (near miss)

Poikylocyty

Poiseuillův zákon

Poissonův zákon

Pojmy statistické základní

Polarimetrie

Polarizace

elektrod

lineární

odrazem

rozptýleného světla

Polarizační

křivka

mikroskop

mikroskopie

Polarizátor

Polarizovatelnost

Polarografie

Polarografie:

difúze v nestacionárím stavu

pulsně polarografické metody

Politika kvality (Quality policy)

Poločas

biologický (biological half life)

rozpadu

Poločasy: tumormarkery, proteiny a enzymy, léky

Poločlánek

Poločlánky: typy

Polovodičový laser

Polyarteriitis nodosa (klasická)

Polychromatofilní

erytroblast

normoblast

Polyklonální hypergamaglobulinémie

Polymer

lineární (nerozvětvený)

Polymerace

Polymyositis/dermatomyositis

Polyradikuloneuritis Guillain-Barré

Polysacharidy

Polysacharidy: poruchy metabolismu

Polysulfatázový deficit

POMC

Poměr

hmotnost/látkové množství

katal. akt./látk. množ.

katalytická aktivita/hmotnost

katalytických aktivit

látkové množství/hmotnost

objemových toků

odds

šancí (odds ratio)

věrohodnostní

Poměrná kvantitativní stupnice

Pomocná optika

Pompeho choroba

Populace referenční

Porfobilinogen syntáza

Porfobilinogendeamináza

v erytrocytech

Porfyria

cutanea tarda

variegata

Porfyrie

akutní intermitentní

dědičná, deficit dehydratázy 5-ALA

erytropoetická kongenitální

hematoerytropoetická

při otravě olovem

variantní (neklasifikovaná)

Porfyrinopatie sekundární

Porfyriny celkové

- odpad močí

v biopsii z jater

ve stolici

Porovnání s jinými metodami (Comparison with other methods)

Porovnatelnost (Comparability)

Porovnávání mezilaboratorní

Porucha

adenosin deaminázy (ADA)

biosyntézy serinu

metylace homocysteinu

ze střádání kyseliny sialové

Poruchy

"Coupling state"

acidobazické

rovnováhy u starších osob

smíšené

biosyntézy hemu a porfyrie

fagocytózy

hormonální

chromosomální

metab. ornitinu, lysinu a tryptofanu

metabolismu

disacharidů

fenylalaninu

fruktózy

fruktózy

glukózy

iminokyselin

izoleucinu

ketolátek

leucinu

leukotrienů

mědi, zinku a železa

oligosacharidů

polysacharidů

purinů a pyrimidinů

sacharidů - ostatní

sacharidů a glykogenu

sirných AMK

tetrahydrobiopterinu

tryptofanu

valinu

mitochondriálního energetického metabolismu

oxidace mastných kyselin v mitochondriích

pentózového cyklu

syntézy

a metabolismu steroidů

DNA

žlučových kyselin

transcelulárního transportu AMK

transportu glukózy

v aktivačních drahách T lymfocytů

v antigenní prezentaci

Porušená glukózová tolerance

Post-gamma globulin

Postanalytická fáze (postanalytical phase)

Postantibiotický efekt

Poststreptokoková glomerulonefritis a revmatická horečka (RH)

Postup

analytický

měření (Measurement procedure)

Postupy stanovení

elektrolytů a ukazatelů acidobazického metabolismu

enzymových aktivit a koncentrací

hematologických ukazatelů

hormonů a mediátorů

imunologických ukazatelů

kostních markerů

léků a drog

lipidů a markerů kardiovaskulárního rizika

pomocí molekulové biologie

proteinů

protilátek a autoprotilátek

rutinních biochemických ukazatelů

sacharidů

tumormarkerů

ukazatelů infekční imunity

Posuzování osy ADH - ledviny

Pot

Potassium

channel ROMK (KCNJ1)

channel,

inwardly rectifying, subfamily J, member 2 (Irk1, Kir2.1, HHI

voltage gated, subfamily H, member 2, KCNH2, hERG, Kv11.1

voltage-gated, ISK-related subfamily, member 1

voltage-gated, ISK-related subfamily, member 2

voltage-gated, KQT-like subfamily, member 1 (KvLQT1)

Potassium-aggravated myotonia

Potenciál

membránový

Potenciální chyba (potential error)

Potenciometrická titrace

Potenciometrie

přímá

Potencionál ionizační (energie ionizační)

Potravinová alergie a intolerance

Potřebný počet vzorků pro spolehlivý odhad "homeostatické" hodnoty pacienta

Používání nádorových markerů

Povrch tělesný

u dětí

Povrchové imunoglobuliny

Power Function Graph (silové funkce - grafy)

Pozdně infantilní forma galaktosialidózy

Pozdní gestózy

Pozorovaná hodnota (Observed value)

Pozorování

(observation)

(Observation)

Požadavky na srovnatelnost přístrojů

Požadovaná preciznost a pravdivost

PP12, Placental Protein 12

PP14, Placental Protein 14

PP5, Placetal Protein 5

Práce se sklem

Pracovní

interval (Measuring (working) interval)

rozsah (Measuring (working) interval)

Practicability (proveditelnost)

Prahová

hmotnostní koncentrace

látková koncentrace

Pralidoxim

Pravděpodobnost

aposteriorní

aposteriorní

apriorní

apriorní

Pravdivá hodnota (True value)

Pravdivost

(trueness)

- požadavky

měření (measurement trueness, trueness of measurement)

Pravidla

Demingova

Westgardova

Právní a etické problémy při asistované reprodukci

Prealbumin

- stanovení

v likvoru

v plazmě

Preanalytická

fáze (preanalytical phase)

fáze:

dieta

diurnální variabilita

fyzická zátěž

gelové separátory

ovlivnění osmolality

vliv antikoagulancií

vliv hemolýzy

vliv hladovění

vliv polohy při odběru

vliv standardní diety

Preanalytické vlivy: nádorové markery

Preanalytika vyšetření moče - doplněk

Preanalytika:

stopové prvky

vliv

fibrinogenu

trombocytů

Precision (přesnost)

Preciznost

- požadavky

měření (measurement precision)

Prediktivní hodnota

negativního

testu (negative predictive value, NPV)

výsledku testu

pozitivního

testu (positive predictive value, PPV)

výsledku testu

Preeklampsie

Preimplantační genetická diagnostika v asistované reprodukci

Prekalikrein -

funkční aktivita

stanov. antigenu

Prenatální diagnostika:

invazivní metody

neinvazivní metody

ostatní metody, etika

screeningové programy

Preparát

dvojlomný

fázový

rozptylující

Prerenální

a renální selhání

proteinurie při zánětech a tkáňových nekrózách

selhání u starších osob

Prevalence

(prevalence)

Prevence

genetická

primární

sekundární

Prezentace dat statistická

PRIDE skóre akutjního srdečního selhání

Primapterinurie

Primární

antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom

biliární cirhóza (PBC)

defekty buněčné imunity

dyslipoproteinémie

etalon (Primary standard)

hyperoxalurie

typu I

typu II

hyperparatyreóza

imunodeficience

metabolické hyperoxalurie

metoda

polydipsie

referenční materiál

Primary

hypomagnesemia

standard (Etalon primární)

Primidon

- stanovení

v plazmě

Principy

analytických postupů

endokrinních regulací

měření krevních elementů

PRINS hybridizace

Proakcelerin

PROCAM rizikové skóre

Procedura (procedure)

Procesy

indikace a interpretace

následující po laboratorním vyšetření (post-examination processes)

předcházející laboratornímu vyšetření (pre-examination processes)

Production batch (výrobní šarže)

Proerytroblast

Proficiency testing (zkoušení způsobilosti)

Profiliny

Progerie (syndrom Hutchinsonův -Gilfordův)

Progesteronová rezistence

Progesteronové a estrogenové receptory v nádoru

Prognostický zánětlivý a nutriční index

Prognóza

Program RELA

Progrese choroby

Progresivní hereditární dystonie

Proinsulin C-peptid

Projekce Fischerova

Projekt analýzy lidského genomu

Projevy toxického účinku

Prokainamid - stanovení

Prokalcitonin

Prokaryonta

-

bakterie

priony

viroidy

viry

Prokonvertin

Prolaktin

Proliferace

Prolin

Prolindehydrogenáza (prolinoxidáza)

Prolinurie

Prolymfocyty

Promegakaryocyt

Promegaloblast

Proměnlivost

interindividuální biologická

intraindividuální biologická

Proměnné acidobazické nezávislé

Promonocyt

Promyelocyt

Proopiomelanokortin

Propeptid prokolagenu

I

C-term. v plazmě

C-terminální

N-terminální

typu

I, N-terminální - stanovení

III, N-terminální - stanovení

Propionová acidémie

Propionyl-CoA

C2-trimethyltridekanoyltransferáza

karboxyláza

Propoxyfen - stanovení

Prostaglandin-endoperoxid syntáza

Prostatický specifický antigen

(celkový

a volný

a volný) v séru

(volný)

- stanovení

volný - stanovení

Prostatolitiáza

Prostetická skupina (prostethic group)

Prostorové modely imunoglobulinů

Protamin sulfát

Proteasom

Proteázy

aspartylové

cysteinové

cysteinové: inhibitory

mikrobiální

serinov

serinové: inhibitory

Protein

- odpad močí

allosterický

C

celkový

v likvoru - stanovení

v moči - stanovení

v plazmě

v séru - stanovení

genový regulační

S

celkový

volný

S-100

B

B v likvoru

B v séru

beta

semikvantitativně v moči

v likvoru

vázající retinol - stanovení

Protein(P)

Protein(S)

Proteinkináza

Proteinoenergetická malnutrice u starších osob

Proteinového importu mitochondrií porucha

Proteinurie

arteficiální

febrilní

funkční

fyziologická

izolovaná asymptomatická

po svalové námaze

po transplantaci ledviny

při diabetu

při hematurii

při hypertenzi

při nekomplikované graviditě

při polékových a toxicky podmíněných nefropatiích

při srdeční městnavé insuficienci

při syndromu získané imudeficience

při tubulointersticiálních nefropatiích

solitární (jednorázová)

u dědičných onemocnění ledvin

u glomerulárních onemocnění

u monoklonálních gamapatií

u sekundární amyloidózy

u systémových

kolagenóz

vaskulitid

Proteinurie:

glomerulární

filtrace proteinů

proteinurie

patogeneze, patobiochemie, klinický význam

postrenální proteinurie

preanalytika a analytika

prerenální proteinurie

tubulární

proteinurie

rezorpce bílkovin ultrafiltrátu

Proteiny

- struktura terciární

aktivní

v koagulaci

ve fibrinolýze

biologických

membrán

membrán integrální

membrán periferní

proužků I a A

S100

v plazmě

Z linie

Proteiny:

degradace

elektroforetické metody

fyzikálně-chemické vlastnosti

hmotová spektrometrie

chemické a fyzikálně chemické metody analýzy

imunochemické metody

klasifikace

metabolismus při traumatu a sepsi

molekulární hmotnosti

rozdělení podle funkce

skupiny podle klinického významu

struktura

kvartérní

primární

sekundární

syntéza

Proteolýza nitrobuněčná

Protilátka - vazebná místa

Protilátkové imunodeficience

Protilátky

- příprava

antifosfolipidové (APA)

antinukleární: indikace

mikrosomální typu LKM

monoklonální

orgánově

nespecifické: indikace

specifické: indikace

proti

bazální membráně glomerulů (anti-GBM)

cytoplasmě neutrofilů (ANCA)

cytoplazmě neutrofilů: indikace

dvouvláknové DNA

endoteliálním buňkám - stanovení

extrahovatelným AG: indikace

extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA)

imunoglobulinům - stanovení

mitochondriím

NIS (Sodium-iodine symporter- NISAb)

nukleosomům - stanovení

ovariím - stanovení

Saccachomyces cerevisiae

štítné žláze

T3 a T4 (T3Ab, T4Ab)

TSH receptoru (antiTSH, aTSH, TRAb)

tyreoglobulinu (anti-TG, aTG, TG Ab)

tyreoidální peroxidáze (antiTPO, aTPO, TPOAb)

Protolytické

rovnováhy

- kyseliny a zásady

- pH hydrolyzovaných solí

- pH pufrů

- pH slabých protolytů

- pH vícesytných průotolyt

- využití v odměrné analýze

ve vodě

rovnováhy: pH silných protolytů

Protoporfyrie erytropoetická

Protoporfyrin celkový

v erytrocytech

Protrombin

Proud kapacitní nabíjecí

Proveditelnost (Practicability)

Prověrka kvality (audit)

Proximální tubulus

PRPPs zvýšenáaktivita

Prsní žláza u dívek

Průkaz

fenylalaninu: test Guthrieho

Helicobacter pylori dechovým testem

Průměr

Průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC)

Průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH)

Prvek

stopový

symetrie

Prvky

biogenní

disperzní

stopové

Přehled statistických postupů

Překryvný polyangiitický syndrom

Přenositelnost (Transferability)

Přepětí difúzní

Přepočítávací faktory: stopové prvky

Přepočty koncentrací: vitamíny

Přesnost

(accuracy)

(Precision)

diagnostická

měření

(measurement accuracy, accuracy of measurement)

Převodová čísla a pohyblivost iontů

Přijatá referenční hodnota

(Accepted reference value)

Příklad

001: diagnostická efektivita

002: diagnostická efektivita

003: diagnostická efektivita

004: F-test

005: F-test

006: chí-kvadrát test

007: transformace dat

008: mediánový test

009: t-test nepárový

010: t-test párový

011: Wilcoxonův test nepárový

012: Histogram

013: Kumulativní frekvence

014: Box-and-Whisker graf

015: Data pro grafické znázornění

016: ROC analýza

017: Fisherův přímý exaktní test

018: Wilcoxonův test párový

019: Passingova-Bablokova regrese

020: Altmanův-Blandův graf

021: Lineární regrese

022: ROC analýza - porovnání ROC

023: Kaplan-Meierova analýza přežití

024: Titrace silné protolyty

025: Titrace slabé protolyty

026: Titrace vícesytné protolyty

027: Titrace plochá oblast

028: Analytická citlivost

029: Aplikace Wetgardových pravidel

030: Referenční materiály

031: Referenční metody

035: Požadovaný odhad nejistoty měření

036: Nejistota hodnoty kalibrátoru a CRM

037: Certifikát referenčního materiálu

038: Vychýlení - Data z dokumentace IVD vs. data z měření referenčn

039: Hodnoty vychýlení pracovních kalibrátorů

040: Verifikace přesnosti, vychýlení a nejistoty pomocí QCM použitých v

041: Možné způsoby zajištění návaznosti výsledku měření

Příklady techniky POCT

Příručka jakosti (Quality manual)

Přírůstek látkové koncentrace

Přítomnost

Přítomnosti - seznam

PSA

(celkový a volný) v séru

- stanovení

volný

Pseudo-Hurler polydystrofie

Pseudocysta pankreatu

Pseudohyperaldosteronism, pseudoaldosteronism

Pseudohyperparatyreoidismus

Pseudohypoaldosteronism Type

1,

autosomal dominant

autosomal recessive

2 (Gordon´s syndrome)

Pseudohypoaldosteronismus

Pseudohypoaldosteronismus, typ

1,

autosomálně dominantní

autosomálně dominantní

autosomálně recesivní

autosomálně recesivní

2 (Gordonův syndrom)

Pseudohypoparatyreoidismus

Psychogenní diabetes insipidus

PTH

PTH: receptor

PTHrP

Pubické ochlupení u dětí

Pufr

fosfátový

hemoglobinový

hydrogenuhličitanový

proteinový

Pufr: kapacita

Pufry: seznam a složení

Pulmonary and Activation-Regulated Chemokine

Pulsně polarografické metody

Pupila

Purinnukleozidfosforylázy deficit

Purinové báze: metabolismus

Purpura Henochova-Schönleinova

px

Pyridinolin

a deoxypyridinolin volný v moči

celkový

v moči

Pyridinolin+deoxypyridinolin volný/kr. v moči

Pyridoxin

-Vitamín B6

Pyridoxin: metody stanovení

Pyrimidin-5´-nukleotidázy deficit

Pyrimidinové báze: metabolismus

Pyrohroznová kyselina

Pyrrolidin-5-karboxylát reduktáza

Pyrrolin-5-karboxylát reduktáza

Pyruvát

dehydrogenáza (lipoamid)

dehydrogenázový komplex

dehydrogenázy fosfatázy deficit

DH komplexu (nespecifikovaný) deficit

Pyruvát: oxidační dekarboxylace

Pyruvátaminotransferáza

Pyruvátdehydrogenáza

(cytochrom)

(NADP+)

Pyruvátdehydrogenázy deficit

Pyruvátkarboxyláza

Pyruvátkináza

Q-pruhy

Quality

assurance (zabezpečování kvality)

audit (Prověrka kvality, audit)

management system

manual

policy (politika kvality)

vigilance (Dozor nad kvalitou)

Quételetův index u dětí

R-pruhy

R-věty

RAAS - aktivace u srdečního selhání

Rabdomyolýza

Rabdomyolýza: selhání ledvin

Racemát

Racemázy a epimerázy (EC 5.1.x.x)

Racemická směs

Radiální imunodifuse

Radikál

hydroxylový

superoxid aninový

volný

Radioaktivita

a stavba atomu

Radioaktivní

látka - aktivita

rozpad

zářič

Radioenzymová analýza

Radioimunoanalýza

kompetititvní

nekompetitivní

Radioindikátor

Radioizotop

Radioizotopové analytické metody

-

primárně ionizující záření sledované látky

vnější zdroje ke generování signálu

značené sloučeniny

Radiometr

Radionuklid

Radioreceptorová analýza

Radiosenzitivita

Rachitis X-vázaná hypofosfátemická

Ramanova spektrofotometrie

Random error (náhodná chyba)

Ransonova kriteria závažnosti pankreatitidy

RANTES (Regulated on Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted)

Raoultův zákon

RASI-1 (MMP-19, RASI-6)

RASI-6 (MMP-19, RASI-1)

Rayleighův-Jeansův zákon vyzařování

RBC (erytrocyty)

RBP - stanovení

RCDP type

1

2

3

RDW (distribuční šíře velikosti erytrocytů)

Reakce

akutní fáze

Fentonova

Haber-Weissova

komplement-fixační

řetězová ligázová (LCR)

Reaktivita

Reaktivní sloučeniny dusíku

Real-time PCR

Reálný obraz

REAS

Receiver operating characteristic plot (ROC křivka)

Receptor

aldosteronový

CaSR (Ca2+/Mg+-sensing receptor)

destroying enzyme

mineralokortikoidů (typ I)

NPR2 pro CNP

PTH/PTHLH

V2 pro ADH

Receptory

adrenomedulinu

angiotenzinu

bradykininu

cytokinové s asociovanou tyroxin kinázou

cytokinů

estrogenové a progesteronové v nádoru

natriuretických peptidů

nukleární

pro

ADH

lipoproteiny

sdružené s G-proteiny (GPCR)

steroidních hormonů v onkologické terapii

tyrozinkinázy

Recidivující atrofická polychondritis

Recovery (výtěžnost)

Redoxní

indikátory jednotlivě

indikátory: použití

Refeending syndrom u starších osob

Refereční hodnota (Reference method value)

Reference

change value (RCV)

material

measurement procedure

method value (refereční hodnota)

Referency laboratory (refereční laboratoř)

Referenční

biologický interval

hodnota dohodnutá

interval

(Reference interval)

(reference interval)

kritická změna (Reference Change Value – RCV)

laboratoř (Reference laboratory)

materiál (Reference material, RM)

metoda

meze

(reference limits)

orientačně: vitamíny

populace (reference population)

postup měření

Reflexní

spektrofotometrie

testování (reflex testing)

Refluxová nefropatie

Refraktometrie

Refsumova choroba

(dospělá forma)

(infantilní forma)

Regenerace vitamínu E

Regrese

choroby

lineární

Passingova-Bablokova

Regulace

citrátového cyklu

dýchacího řetězce a aerobní fosforylace

efektivního cirkulujího objemu

metabolismu

glykogenu

lipidů

proteinů a aminokyselin

sacharidů

na úrovni

buňky: kompartmentace metabolických dějů

buňky: ovlivnění aktivity již existujícího enzymu

buňky: změna absolutní koncentrace enzymu

oxidační dekarboxylace pyruvátu

sekrece inzulinu hormony

syntézy

hemu

inzulinu

purinových a pyrimidinových nuklotidů

tyreoidálních hormonů

teploty u starších osob

Regulační

diagram (Control chart)

systémy

systémy:

obecné principy

regulace jednotlivých metabolických drah

regulace na úrovni buňky

regulace na úrovni makroorganismu

Regulated on Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted (RANTES), CCL5, SI

Rekalibrace

Rekurence choroby

RELA program

Relativní

čas

hmotnostní

koncentrace

poměr

látková koncentrace

látkové množství

látkový poměr

riziko

směrodat. odch. výběr.

Relaxin

Renal hypomagnesemia 2

Renální

eliminace dusíku

funkce:

adekvátní frakční exkrece

eliminace vodíkového kationu

frakční exkrece

glomerulární filtrace

koncentrační úsilí

prerenální a renální selhání

selektivní permeabilita glomerulární kapiláry

typy diurézy

vliv diuretik

změna dávkování léčiv

glykosurie

hyperkalciurie

osteodystrofie

regulace

kreatininu

sodného (Na+) a chloridového (Cl-) iontu

urey

selhání akutní - imunologické testy

tubulární

acidóza

acidóza I

acidóza II

acidóza III

acidóza IV

acidóza sekundární

acidóza, frustní forma

Renin (Angiotenzinogenáza)

Rentgenová difrakce

Rentgenové záření X

Repeatability

conditions (podmínky opakovatelnosti)

limit (mez opakovatelnosti)

Repeatibility

(opakovatelnost)

standard deviation (směrodatná odchylka)

Repetitorium - diabetes mellitus

Repetitorium: syndrom hyperglykémie

Replikáty vs. opakované odběry

Reproducibility

(reprodukovatelnost)

limit (mez reprodukovatelnosti)

Reprodukovatlnost (Reproducibility)

Reset osmostat

Resorbce substrátů střevem

Respirační

acidóza

u starších osob

alkalóza

u starších osob

Response, signal, reaction (odezva)

Retikulární dysgeneze

Retikulocyty

Retikulum sarkoplazmatické

Retinol

vázající protein - stanovení

Reverzní

(obrácená) osmóza

PCR (RT-PCR)

Revmatická horečka (RH) a poststreptokoková glomerulonefritis

Revmatoidní

artritida

faktor - stanovení

Reynoldsovo skóre kardiovaskulárního rizika

Reyův syndrom

Rezistence

inzulinová

na glukokortikoidy

Rezorpční hyperkalciurie

RGB

RGD sekvence

Rhamnóza

RIA

Ribitol

Riboflavin - vitamín B2

Ribonukleová kyselina

Ribosom

Ribóza

Ribóza-5-fosfát

Ribulóza

RiCo

RIFLE klasifikace

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm

Riziko

diabetes mellitus 2. typu

kardiovaskulárních příhod - odhady

Rizikový screening nutriční

RKE

RM (Reference material)

RNA

RNA: typy

Robustnost metody (robustness, ruggedness)

ROC

analýza

křivka

(Receiver Operating Characteristic curve)

Rodokmen: symbolika

ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm)

ROMK (draselný kanál, Kir1.1)

Rosenthalův faktor

Rovnice

Harrisova - Benedictova

Hendersonova-Hasselbalchova

Nernstova

stavová

výpočtu

base excess ECT

base excess krve

base excess plazmy

Rovnováha chemická

Rovnováhy membránové

Rozdělení

hormonů

normální

(Gaussovo): grafické znázornění

(Gaussovo): význam

Rozdíl látkových toků

Rozhodovací

chyba (decision error)

mez lékařská (Decision limit)

Rozlišení mikroskopu

Rozlišovací schopnost

disperzních prvků

Rozpad radioaktivní

Rozpadová konstanta

Rozpouštění ve vodě

Rozptyl

(Biologická proměnlivost) (Biological variation)

- analýza

Comptonův

pružný

světla

Rozptylující preparát

Rozpustnost

Rozpustný transferinový receptor - stanovení

Rozsah

měření pracovní

výběru:

dva průměry

dvě relativní četnosti

průměr vs. hodnota

příprava experimentu

relativní četnost vs. hodnota

Roztok standardní

Roztroušená skleróza

Rtuť

Rtuťová kapková elektroda

Rubínový laser

Růstová rychlost u dětí

Růstový hormon předního laloku hypofýzy

Rychlost

růstová u dětí

Rychlostní konstanta

Řasa

subskapulární u dětí

suprailiakální u dětí

tricipitální u dětí

Řízení

jakosti: 6 Westgardových pravidel

kvality

(Quality control)

(quality control)

S-hodnota

S-komponenta a řetězec J

S-věty

S100 proteiny

S100B

v likvoru

v séru

SAA

a kardiovaskulární riziko

SAAG

Saccharomyces cerevisiae

Sacharáza

Sacharidové složky imunoglobulinů

Sacharidy

Sacharidy:

D-aldózy a D-ketózy

glykosurie

glykózaminoglykany

hyperglykémie

klasifikace

metabolismus

monosacharidy

oligosacharidy

ostatní poruchy metabolismu sacharidů

polysacharidy

poruchy

glykolýzy a glukoneogenezy

metabolismu disacharidů

metabolismu fruktózy

metabolismu galaktózy

metabolismu glukózy

metabolismu polysacharidů

pentózového cyklu

syndrom hypoglykémie

Sacharopin

Sacharopinurie

Sacharopinurie

Sacharóza

Salicylát

v plazmě

Salicyláty -

otrava

stanovení

Samovolné štěpení jader

Sampling (vzorkování, odběr vzorků)

SAMS deficit

Sangerova dideoxynukleotidová metoda

Sarkoidóza

Sarkomera

Sarkoplazmatické retikulum

Sarkosin

Sarkosindehydrogenáza

Saturace hemoglobinu kyslíkem

Saturační podíl

Sawschuk-Zaskeho metoda optimalizace

Sběrný kanálek

SCAD

Scatter

factor

factor-2 (SF2)

Scavengerový receptor typ I a II

SCCA (antigen karcinomu

skvamozních buněk)

skvamózních buněk) v séru

SCID

(těžké kombinované defekty imunity)

T-B

T-B+

Scintilátor

Sclerosis tuberosa

SCNA4 (Alpha subunit of the type IV voltage-gated sodium channel)

SCORE rizikové skóre, Weibullův model

Screening

(screening)

biochemický: Downův syndrom

genetický

infekční sérologický

kardiovaskulárního rizika

nádorů tlustého střeva (KRCA)

rizikový nutriční

Screeningové

programy: prenatální diagnostika

testy v gastroenterologii

scyllo-Inositol

Se

v plazmě

Secernovaný frizzled-related protein-4

Secifické antidotum

Secondary lymphoid-tissue chemokine (SLC

Sedoheptulóza

Segmenty

bazofilní

eozinofilní

neutrofilní

Sekreční komponenta (S-komponenta) a řetězec J

Sekretin-pankreozyminový přímý test (SCCK)

Sekundární

dyslipoproteinémie

hyperkalciurie

imunodeficience

protilátkové imunodeficity

Sekvenční testování

Selektiny

Selektivita

(Selectivity)

Selektivní

deficit IgA

toxicita.

Selen

v plazmě

Selenoproteiny

Seletivní deficit

IgM

podtříd

IgA

IgG

Selhání

akutní renální

jaterní

ledvin u rabdomyolýzy

prerenální a renální

srdeční

Sensitivity

Sensory and Motor Neuron-derived Factor (SMDF)

Senzitivita

analytická

diagnostická

(diagnostic sensitivity)

Separace na pevné fázi

Separační techniky

Separátory gelové

Sepiapterin

reductase deficiency

reduktáza

reduktázy deficit

Sepse

Sepsis-related Organ Failure Assessment Score

Série měření (Run)

Serin

Serinové

proteázy

proteázy: inhibitory

Serologická vyšetření u autoimunitních chorob

Sérový

amyloid

A

A a kardiovaskulární riziko

antigen asociovaný s nádorem (CASA)

Serpiny

Sérum

Severinghaus John W.

Sex-hormone binding globulin

Sexual hormone binding globulin

Seznam citlivostí

Sezónní variace

Sférocyty

Sfingolipidózy !!!!

Sfingolipidy

Sfingomyelin

fosfodiesteráza

sFRP-4

SGLT

(glukózový transportér)

1 defekt

SHARF skóre

SHBG

Shewhartovy grafy

Short QT syndrome

1

2

3

Short-chain

3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency

acyl-CoA dehydrogenase deficiency

SCHAD

Schéma

fibrinolýzy

koagulace

koagulační dle Bouma (2003)

Schema: Mikroskop

na odraz

na průchod světla

Schistocyty (schizocyty)

Schnitzlerův syndrom

Schopnost měřící a kalibrační (Calibration and measurement capability - CMC)

Schuck Otto

Si

v plazmě

SIADH

Sialidáza

Sialidóza

Sialová kyselina vázaná na lipidy (LASA)

Sialyloligosacharidy

Sick sinus syndrome with bradycardia

SID

efektivní v séru

Sideroblastová anémie

Sideropenická anémie

Siggaard-Andersen Ole

Signál (Response, signal, reaction)

Síla

iontová

testu (1 - beta)

Silové funkce - grafy (silokřivky)

SIMS viz FIB

Singletový kyslík

Sippleho syndrom

SIRS

Síta molekulová

Sitosterolémie

Six

Sigma

sigma (six sigma)

Sjögrenův syndrom

Skleněná elektroda

Sklerodermie, systémová skleróza

Sklo laboratorní

Sklopná oblast

Skóre

APACHE II

GCS

Childovo-Pughovo

LODS

malnutriční zánětlivé

MELD

mortality u chirurgického řešení obezity

pro diagnostiku Wilsonovy choroby

SHARF

SOFA

Skórovací

systém

GCS

LODS

SOFA

systémy kardiovaskulárního rizika

Skupina prostetická

Skutečná

(pravdivá, definitivní) hodnota (True value)

hodnota konvenční

konvenční hodnota (Conventional true value)

Slabé netěkavé kyseliny

SLE (systémový lupus erytematodes)

Sledování stavu výživy

Sledovatelnost (Trackability)

Slepý vzorek (blank)

Sliny

Sloučeniny koordinační

Složka (Component)

SLP (Správná laboratorní praxe)

Small Inducible Cytokine Subfamily A member 26

SMDF (Sensory and Motor Neuron-derived Factor)

Směnitelné ionty Na+ a K+

Směrodatná odchylka (Repeatibility standard deviation)

Směs azeotropická

Smíšená

diuréza

choroba pojiva (MCTD - mixed connective tissue disease)

Smíšené

acidobazické poruchy

nádory

Smith-Lemli-Opitzův syndrom

Smouldering myeloma ("doutnající" myelom)

Sn

(základní přehled)

v plazmě

Snellův zákon lomu

SOD

Sodíková pumpa

Sodíkové kanály

Sodium channel, voltage-gated, type V, alpha subunit, Nav1.5

Sodium-iodine symporter- NISAb

Sodium-potassium-chloride transporter 2 (Solute carrier family 12, Na/K/Cl trans

Sodné kanály

Sodný

iont - stanovení

kanál

epitelový (ENaC), podjednotky beta a gama

epitelový, podjednotky alfa, beta a gama

Nav1.5, alfa podjednotka

SCNA4, alfa podjednotka

kation

v plazmě

kationt - stanovení

SOFA

Solitární (jednorázová) proteinurie

Solubilní transferinový receptor - stanovení

Soluty

efektivní

neměřené

korigované v plazmě

v plazmě

Solvatace

somatomammotropin

Somatomedin

A

C

Somatostatin

Somatostatinom

Sonda DNA

Sorbitol

Sorensen Soren Peter Lauritz

Soubory diagnostické

Současná úroveň (State of the art)

Southern blotting

SP1 (Beta1-specifický těhotenský glykoprotein)

SP1-beta těhotenský glykoprotein v séru

Spearmanův koeficient pořadové korelace

Specifická

antidota: přehled

hmotnost (hustota) moči

Specifické

IgE

markery jaterního poškození

Specifičnost

analytická (Analytical specifity)

diagnostická

(diagnostic specificity)

imunochemické reakce

Specifikace (Specification)

Spektra optická

Spektrální

pološířka

šířka pásu

Spektrin

Spektrofotometrie

absorpční

derivační

registrační

UV

absorpční:

end point

kineticky

infračervená

Ramanova

reflexní

Spektrofotometrie: plamenová emisní atomová

Spektrometrie hmotnostní (MS)

Spektroskopie

Spektroskopie

Infračervená

nukleární magnetická rezonanční

Spektroskopie:

něco z historie

přehled

Spektrum

elektromagnetické

jaderné

Spermie

Spermiogram: vyšetření

Spolehlivost

(Reliability)

klinická

Spondylartritis ankylozující

Spontánní

bakteriální peritonitida

emise fotonu

Sporadická neoplázie

Správná laboratorní praxe (SLP)

Správnost

(Accuracy)

měření

SPS skóre závažnosti pankreatitidy

Srdeční

příčně pruhovaný sval: interakce cytoskelet/sarkoma

selhání

- aktivace RAAS

- aktivace sympatiku

- klasifikace podle rizika

- laboratorní nálezy

- neosmotická stimulace ADH

- NYHA klasifikace

- patofyziologie

sval

Srovnatelnost přístrojů - požadavky

SSCP - Single strand conformational polymorphism

St. Helena dysplasia

Stabilita: vitamíny

Stacionární fáze

Staging

Standard

Standard

(etalon, měřící standard)

(standard)

solution (standardní roztok)

zlatý

Standardizace (normalizace)

Standardization

Standardní

elektrodové potenciály

EMN článku

roztok (Standard solution)

Stanniocalcin

Stanovení

- chlamydia

acetaminofenu

albuminu

v moči

alfa-1-antitrypsinu

alfa-1-kyselého glykoproteinu

alfa-1-mikroglobulinu

alfa-2 makroglobulinu

alfa-fetoproteinu (AFP)

alkalické fosfatázy

ALP

ALT (alaninaminotransferázy)

amfetaminu

amikacinu

amitriptylinu

amoniaku

AMS

amyloidu A

antifosfolipidových protilátek

antimitochondriálních protilátek

antinukleosomálních protilátek

antiovariálních protilátek

antistreptolysinu O

antitrombinu

apolipoproteinu

A-I

A-II

B

E

AST

autoprotilátek proti myokardu

barbiturátů

benzodiazepinů

beta-2-mikroglobulinu

beta-hCG

beta-Trace proteinu

bilirubinu

c1 inhibitoru

C3 komplementu

C4 komplementu

CA

125

15-3

19-9

CDT

celkové

bílkoviny v likvoru

vazebné kapacity železa

celkového

proteinu v moči

proteinu v séru

ceruloplazminu

CRP

cyklosporinu

cystatinu C

Cytomegaloviru

D-dimerů

desipraminu

digitoxinu

digoxinu

disopyramidu

draselného kationtu

elastázy

pankreatické

polymorfonukleární