SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

"Coupling state"

deficit

poruchy

(CD255)

(CD270)

(CD285)

(CD287)

(CD291)

(CD310)

(CD313)

(CD323)

(CD330)

1,25-dihydroxyvitamin D

1. věta termodynamická

(historie)

11-beta-hydroxyláza

11beta-hydroxysteroid dehydrogenáza (typ II)

17-beta-estradiol (celkový)

19-norbufalin

2,3-bisfosfoglycerát: vazba na hemoglobin

2-aminoadipát

transamináza

2-aminoizobutyrát

2-deoxy-D-erythropentóza

2-deoxy-D-ribóza

2-metyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenázy deficit

2-metylbutyryl-CoA dehydrogenázy deficit

2-oxoglutarát

DH komplexu (nespecif.) deficit

2-oxoglutarová acidurie

2. věta termodynamická (Carnotův cyklus)

252Cf

PD

Plasma Desorption

3,4 dihydroxyfenylalanin

3-fosfo-D-glycerát 1,2-fosfomutáza

3-fosfoglycerátkináza

3-hydroizobutyrátová acidurie

3-hydroxy-2-metylbutyryl-CoA dehydrogenáza

3-hydroxy-3-metylglutarová acidurie

3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA syntáza: deficit

3-hydroxy-L-prolin

3-hydroxybutanoát

3-hydroxybutanoátdehydrogenáza

3-hydroxybutyrát

3-hydroxybutyrátdehydrogenáza

3-hydroxyisobutyryl-CoA hydroláza

3-hydroxyizobutyryl-CoA deacylázy deficit

3-metyl-2-oxobutanoát dehydrogenáza

3-metylglutakonová acidurie typu IV

3-metylglutakonové acidurie

3-metylhistidin

3-metylkrotonyl-CoA

karboxyláza

karboxylázová deficience

karboxylázový deficit

3-oxopristanoyl-CoA

hydroláza

thioláza

3-oxothioláza deficience

3-oxothiolázy deficit

3. věta termodynamická

3beta-hydroxysteroid-D24-reduktáza: deficit

3beta-hydroxysteroid-dehydrogenázy deficit

3beta-hydroxysteroid-isomerázy deficit

4-1BB Ligand (4-1BBL)

4-amino-n-butanoát

4-aminobutyrát transamináza

4-hydroxy-L-prolin

4-hydroxyfenylpyruvát dioxygenáza

4-oxoprolin reduktáza (Hydroxyprolinoxidáza)

4a-hydroxytetrahydrobiopterin dehydratáza

5,10-methylentetrahydrofolát reduktáza (FADH)

5-hydroxy-L-lysin

5-hydroxy-L-tryptofan

5-oxoprolináza

5-oxoprolinurie

6,7-dihydropteridin reduktáza

6-Cysteine Chemokine (6Ckine)

6-deoxy-L-galaktóza

6-fosfofruktokináza

6-pyruvoyltetrahydropterin syntáza

7,8-dihydrobiopterin:NADP oxidoreductasa

7-dehydrocholesterol reduktáza