SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Seznam položek NČLP podle názvů

1-metylhistidin
1-metylhistidin/kreatinin
10-oh-carbamazepin
11-beta-OH-androstendion
11-deoxykortikosteron
11-deoxykortizol
17-hydroxy-pregnenolon
17-hydroxy-progesteron
17-oxosteroidy
2,8-dihydroxyadenin
2,8-dihydroxyadenin/kreatinin
2-aminoadipát
2-aminoadipát/kreatinin
2-aminobutyrát
2-aminobutyrát/kreatinin
2-aminoetanol
2-aminoizobutyrát/kreatinin
2-hydroxybutyrát
2-oxoglutarát
2-oxoglutarát/kreatinin
21-deoxykortizol
25-hydroxyvitamin D
25-hydroxyvitamin D*
3,4-dihydroxyfenylacetát
3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin
3,4-dihydroxyfenylalanin
3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát/kreatinin
3-hydroxydekanát
3-hydroxydodekanát
3-hydroxyhexadekanát
3-hydroxyhexanát
3-hydroxyizovalerát
3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3-hydroxyoktanát
3-hydroxypropionát
3-hydroxypropionát/kreatinin
3-hydroxytetradekanát
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
3-metylhistidin
3-metylhistidin/kreatinin
4-amino-n-butanoát
4-aminobenzoát
4-aminobutyrát Neaktuální
4-aminobutyrát/kreatinin
4-aminohippurát
4-hydroxyfenylacetát
4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4-hydroxyfenyllaktát
4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4-hydroxyfenylpyruvát
4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
5-aminolevulát
5-hydroxyhexanát
5-hydroxyindolacetát
7-alfa-hydroxy-DHEA
7-beta-hydroxy-DHEA
7-dehydrocholesterol
7-dehydrocholesterol kvalitativně
7-hydroxymetotrexát
7-hydroxyoktanát
Ab/Ag HCV
Ab/Ag HIV
AB0 aglutininy
AB0 aglutinogeny
ABR
Acetát
Acetoacetát
Acetoacetát/kreatinin
ACP Obsoletní
ACP
ACP (kvalitativně)
ACP kostní Obsoletní
ACP kostní
ACP prostatická Obsoletní
ACP prostatická
ACP prostatická (protein)
ACP tartarát rezist. (kvalit.)
ADAMTS13
ADAMTS13 - inhibitor
Adenin
Adenin/kreatinin
Adeninfosforibosyltransferáza
Adenosindeamináza
Adenovirus
Adenylsukcinátlyáza
Adipát
Adipát/kreatinin
Adrenalin
AG stimul. ACA - kontr.
AG stimul. ADP - kontr.
AG stimul. ADR - kontr.
AG stimul. COL - kontr.
AG stimul. RIS - kontr.
AG stimul. TRO - kontr.
Agens
Agregace samovol.- kontr
Agregace samovolná
Agregace stimul. - ACA
Agregace stimul. - ADP
Agregace stimul. - ADR
Agregace stimul. - COL
Agregace stimul. - COL/ADP Neaktuální
Agregace stimul. - COL/ADR Neaktuální
Agregace stimul. - RIS
Agregace stimul. - TRAP
Agregace stimul. - TRO
Agregace stimulovaná - CPG
Agregace trombocytů (AUC)
Agregace trombocytů (CPG, T50)
Agregace trombocytů (desagregace)
Agregace trombocytů (desagregace, jednotka)
Agregace trombocytů (kolagen, latence)
Agregace trombocytů (maximální amplituda)
Agregace trombocytů (maximální amplituda, jednotka)
Agregace trombocytů (strmost křivky)
Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)
Agregační panel
AH50
ACHS
Al
ALA dehydratáza
Alanin
Alanin/kreatinin
Albumin
Albumin - náboj
Albumin/kreatinin
Albumin/Protein celkový v moči
Albumino-globulinový kvocient
Albuminový index (Csf/P)
Albuminový index (Csf/S)
ALD
Aldosteron
Alfa-1,4-glukozidáza kyselá
Alfa-1-antitrypsin
Alfa-1-antitrypsin semikvantitativně
Alfa-1-fetoprotein
Alfa-1-fetoprotein (arb.k.) Neaktuální
Alfa-1-globulin absolutně
Alfa-1-globulin semikvantitativně
Alfa-1-kyselý glykoprotein
Alfa-1-mikroglobulin
Alfa-1-mikroglobulin/Albumin
Alfa-1-mikroglobulin/kreatinin
Alfa-2-antiplazmin Neaktuální
Alfa-2-antiplazmin
Alfa-2-antiplazmin - antigen
Alfa-2-globulin absolutně
Alfa-2-globulin semikvantitativně
Alfa-2-makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin/Albumin
Alfa-galaktozidáza
Alfa-lipoproteiny
Alizarin
Allantoin
Allopregnanolon
Allopurinol
Allopurinol/kreatinin
ALP
ALP (semikvantitativně)
ALP jaterní
ALP jaterní 1
ALP jaterní 2
ALP kostní
ALP kostní typ (protein)
ALP placentární
ALP střevní
ALT
Amfetamin
Amfetamin (průkaz)
Amikacin
Amikacin*
Aminokyseliny
Amiodaron
Amitriptylin
Amitriptylin*
Amoniak
Ampicilin sodný
AMS
AMS pankreatická
AMS pankreatická
AMS slinná
AMY lokus 1
AMY lokus 2
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice
ANCA IgG
Androstendion
ANGIO vyšetření
Angiotenzin
Angiotenzin konvertující enzym
Anion gap
Anion gap korigovaný
ANP
Anti-A-laktalbumin IgA (IP)
Anti-A-laktalbumin IgG (IP)
Anti-adenovirus
Anti-adenovirus (titr)
Anti-adenovirus IgG
Anti-adenovirus IgG (titr)
Anti-adenovirus IgM
Anti-adenovirus IgM (titr)
Anti-adrenální tkáň I.
Anti-adrenální tkáň II.
Anti-adrenální tkáň III.
Anti-adrenální tkáň IV.
Anti-Alternaria alternata IgG
Anti-Anaplasma phagocytophila IgG
Anti-Anaplasma phagocytophila IgG (titr)
Anti-Anaplasma phagocytophila IgM
Anti-Anaplasma phagocytophila IgM (titr)
Anti-ASGPR
Anti-Aspergillus fumigatus IgG
Anti-Aspergillus species
Anti-Aspergillus species (titr)
Anti-Aspergillus species IgG
Anti-Aspergillus species IgG (titr)
Anti-Aspergillus species IgM
Anti-Aspergillus species IgM (titr)
Anti-B. abortus IgG
Anti-B. abortus IgG (IP)
Anti-B. abortus IgM
Anti-B. abortus IgM (IP)
Anti-B. parapertussis IgA
Anti-B. parapertussis IgG
Anti-B. parapertussis IgM
Anti-bas. membrána epidermis IgG
Anti-beta-2-glykoprotein
Anti-beta-2-glykoprotein IgA
Anti-beta-2-glykoprotein IgG
Anti-beta-2-glykoprotein IgM
Anti-Bordetela parapertussis
Anti-Bordetela parapertussis (titr)
Anti-Bordetela pertussis
Anti-Bordetela pertussis (titr)
Anti-Bordetela pertussis IgA (IP)
Anti-Bordetela pertussis IgG
Anti-Bordetela pertussis IgG (titr)
Anti-Bordetela pertussis IgM
Anti-Bordetela pertussis IgM (titr)
Anti-Borrelia afzelii IgA
Anti-Borrelia afzelii IgG
Anti-Borrelia afzelii IgG (IP)
Anti-Borrelia afzelii IgG (titr)
Anti-Borrelia afzelii IgM
Anti-Borrelia afzelii IgM (IP)
Anti-Borrelia burgdorferi IgG
Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr)
Anti-Borrelia burgdorferi IgM
Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr)
Anti-Borrelia garinii IgG
Anti-Borrelia garinii IgG (titr)
Anti-Borrelia garinii IgM
Anti-Borrelia garinii IgM (titr)
Anti-BPI IgG
Anti-Brucela abortus
Anti-Brucela abortus (titr)
Anti-Campylobacter jejuni IgG
Anti-Campylobacter jejuni IgG (titr)
Anti-Candida albicans
Anti-Candida albicans (titr)
Anti-Candida albicans IgA (IP)
Anti-Candida albicans IgG
Anti-Candida albicans IgG (titr)
Anti-Candida albicans IgM
Anti-Candida albicans IgM (titr)
Anti-CCP IgA
Anti-CCP IgG
Anti-CCP IgG (titr)
Anti-CCP IgM
Anti-centromery IgG (titr)
Anti-céva IgG (titr)
Anti-Cladosporium herbarum IgG
Anti-CMV
Anti-CMV (titr)
Anti-CMV IgA
Anti-CMV IgA (titr)
Anti-CMV IgG
Anti-CMV IgG (Av)
Anti-CMV IgG (titr)
Anti-CMV IgM
Anti-CMV IgM (titr)
Anti-Coxiella burnetii
Anti-Coxiella burnetii (titr)
Anti-Coxsackie B1
Anti-Coxsackie B1 (titr)
Anti-Coxsackie B2
Anti-Coxsackie B2 (titr)
Anti-Coxsackie B3
Anti-Coxsackie B3 (titr)
Anti-Coxsackie B4
Anti-Coxsackie B4 (titr)
Anti-Coxsackie B5
Anti-Coxsackie B5 (titr)
Anti-Coxsackie B6
Anti-Coxsackie B6 (titr)
Anti-Dermatophagoides farinae IgG
Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG
Anti-difterický toxoid IgG
Anti-DNP
Anti-ds-DNA IgG
Anti-ds-DNA IgG (titr)
Anti-EBV/EA IgG
Anti-EBV/EA IgG (titr)
Anti-EBV/EA IgM
Anti-EBV/EA IgM (titr)
Anti-EBV/EA(d) IgG
Anti-EBV/EA(d) IgG (titr)
Anti-EBV/EA(r) IgG
Anti-EBV/EA(r) IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgG
Anti-EBV/EBNA IgG (titr)
Anti-EBV/EBNA IgM
Anti-EBV/EBNA IgM (titr)
Anti-EBV/VCA IgA
Anti-EBV/VCA IgA (titr)
Anti-EBV/VCA IgG
Anti-EBV/VCA IgG (titr)
Anti-EBV/VCA IgM
Anti-EBV/VCA IgM (titr)
Anti-echovirus
Anti-echovirus (titr)
Anti-elastáza
Anti-ENA screening
Anti-ENA/Cenp-B IgG
Anti-ENA/histon IgG
Anti-ENA/Jo-1 IgG
Anti-ENA/P-protein IgG
Anti-ENA/PCNA IgG
Anti-ENA/PM-Scl IgG
Anti-ENA/Ribo-P IgG
Anti-ENA/RNP IgG
Anti-ENA/RNP-70k IgG
Anti-ENA/RNP-A IgG
Anti-ENA/RNP-C IgG
Anti-ENA/Scl-70 IgG
Anti-ENA/Sm IgG
Anti-ENA/Sm-B IgG
Anti-ENA/Sm-D IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro52 IgG
Anti-ENA/SS-A/Ro60 IgG
Anti-ENA/SS-B/La IgG
Anti-endomyzium IgA
Anti-endomyzium IgG
Anti-endoteliální buňky IgG (titr)
Anti-erytrocyty
Anti-Escherichia coli
Anti-Escherichia coli (titr)
Anti-exopankreas IgA
Anti-F-aktin IgG
Anti-fosfatidylinositol IgG
Anti-fosfatidylinositol IgM
Anti-fosfatidylserin IgG
Anti-fosfatidylserin IgM
Anti-Francisela tularensis
Anti-Francisela tularensis (titr)
Anti-GAD
Anti-GBM IgA
Anti-GBM IgA (titr)
Anti-GBM IgG
Anti-GBM IgG (titr)
Anti-gliadin IgA
Anti-gliadin IgA index Neaktuální
Anti-gliadin IgE Neaktuální
Anti-gliadin IgG
Anti-gliadin IgG (IP)
Anti-gliadin IgG (IP)*
Anti-gliadin IgG - index Neaktuální
Anti-gliadin IgM
Anti-gliadin IgM (IP)
Anti-H. influenzae b IgG
Anti-hantavirus Dobrava IgG
Anti-hantavirus Dobrava IgM
Anti-hantavirus IgG
Anti-hantavirus IgM
Anti-hantavirus Puumala IgG
Anti-hantavirus Puumala IgM
Anti-hantavirus Seoul IgG
Anti-hantavirus Seoul IgM
Anti-HAV celkové
Anti-HAV IgG
Anti-HAV IgM
Anti-HBcAg
Anti-HBcAg IgM
Anti-HBeAg
Anti-HBsAg
Anti-HCV
Anti-Helicobacter pylori IgA
Anti-Helicobacter pylori IgG
Anti-Helicobacter pylori IgM
Anti-heparin/destičkový faktor 4
Anti-heparin/destičkový faktor 4 IgG
Anti-heparin/PF4 komplex
Anti-herpes simplex
Anti-herpes simplex (titr)
Anti-HHV6 IgG
Anti-HHV6 IgG (titr)
Anti-HHV6 IgM
Anti-HHV6 IgM (titr)
Anti-HIV 1
Anti-HIV 1,2
Anti-HLA (panel 30)
Anti-HLA (panel 30)*
Anti-HLA (panel 50)
Anti-HLA (panel 50)*
Anti-HLA (panel Luminex)
Anti-HLA (panel Luminex)*
Anti-HLA specifikace
Anti-hladký sval IgG (titr)
Anti-HSV IgA
Anti-HSV IgA (titr)
Anti-HSV IgG
Anti-HSV IgG (titr)
Anti-HSV IgM
Anti-HSV IgM (titr)
Anti-HSV1 IgG
Anti-HSV1 IgG (titr)
Anti-HSV1 IgM
Anti-HSV1 IgM (titr)
Anti-HSV2 IgG
Anti-HSV2 IgG (titr)
Anti-HSV2 IgM
Anti-HSV2 IgM (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (titr)
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (titr)
Anti-Chlamydia psittaci
Anti-Chlamydia psittaci (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgA
Anti-Chlamydia psittaci IgA (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgG
Anti-Chlamydia psittaci IgG (titr)
Anti-Chlamydia psittaci IgM
Anti-Chlamydia psittaci IgM (titr)
Anti-Chlamydia species IgA
Anti-Chlamydia species IgA (IP)
Anti-Chlamydia species IgG
Anti-Chlamydia species IgG (IP)
Anti-Chlamydia species IgM
Anti-Chlamydia species IgM (IP)
Anti-Chlamydia trachomatis IgA
Anti-Chlamydia trachomatis IgA (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgG
Anti-Chlamydia trachomatis IgG (titr)
Anti-Chlamydia trachomatis IgM
Anti-Chlamydia trachomatis IgM (titr)
Anti-IA-2
Anti-ICA IgG
Anti-IgA
Anti-imunoglobuliny
Anti-imunoglobuliny (titr)
Anti-imunoglobuliny IgA
Anti-imunoglobuliny IgG
Anti-imunoglobuliny IgM
Anti-influenza A IgG
Anti-influenza A IgG (titr)
Anti-influenza A IgM
Anti-influenza A IgM (titr)
Anti-influenza A1
Anti-influenza A1 (titr)
Anti-influenza A1 IgA (IP)
Anti-influenza A2
Anti-influenza A2 (titr)
Anti-influenza B
Anti-influenza B (titr)
Anti-influenza B IgA (IP)
Anti-influenza B IgG
Anti-influenza B IgG (titr)
Anti-influenza B IgM
Anti-influenza B IgM (titr)
Anti-insulin
Anti-intrinsic faktor IgG
Anti-kardiolipin
Anti-kardiolipin IgA
Anti-kardiolipin IgG
Anti-kardiolipin IgM
Anti-kasein IgA
Anti-kasein IgA (titr)
Anti-kasein IgG
Anti-kasein IgG (titr)
Anti-kathepsin G
Anti-keratin IgG
Anti-kolagen typ I
Anti-kolagen typ II
Anti-kolagen typ III
Anti-kolagen typ IX
Anti-kolagen typ XI
Anti-králičí IgG
Anti-kravské mléko IgA
Anti-kravské mléko IgG
Anti-kravské mléko IgM
Anti-laktoferin
Anti-laktoglobulin IgA
Anti-laktoglobulin IgA (titr)
Anti-laktoglobulin IgG
Anti-laktoglobulin IgG (titr)
Anti-LC1 IgG
Anti-LCM
Anti-LCM (titr)
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG
Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (titr)
Anti-LG IgG
Anti-Listeria monocytogenes H
Anti-Listeria monocytogenes H (titr)
Anti-Listeria monocytogenes O
Anti-Listeria monocytogenes O (titr)
Anti-LKM1 IgG
Anti-lysozym
Anti-M2 IgG
Anti-M4 IgG
Anti-M9 IgG
Anti-MEM
Anti-mikrosomy
Anti-mikrosomy IgG
Anti-mikrosomy IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgA
Anti-mitochondrie IgA (titr)
Anti-mitochondrie IgG (titr)
Anti-mitochondrie IgM
Anti-mitochondrie IgM (titr)
Anti-morbilli
Anti-morbilli (titr)
Anti-morbilli IgG
Anti-morbilli IgG (titr)
Anti-morbilli IgM
Anti-morbilli IgM (titr)
Anti-MPO IgG
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG
Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae
Anti-Mycoplasma pneumoniae (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (titr)
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (titr)
Anti-myelin IgG
Anti-myelin IgG (titr)
Anti-myokardiální IgG
Anti-myokardiální IgG (titr)
Anti-myší IgG protilátky
Anti-nadledvina IgG (titr)
Anti-nukleární IgA
Anti-nukleární IgG
Anti-nukleární IgG (titr)
Anti-nukleární IgM
Anti-nukleohistony IgG
Anti-nukleohistony IgM
Anti-nukleolární IgG
Anti-nukleolární IgG (titr)
Anti-okohybné svaly
Anti-OKT3 IgG
Anti-ovalbumin IgA (IP)
Anti-ovalbumin IgG (IP)
Anti-ovarium
Anti-parainfluenza 1
Anti-parainfluenza 1 (titr)
Anti-parainfluenza 1 IgA (IP)
Anti-parainfluenza 1 IgG (IP)
Anti-parainfluenza 2
Anti-parainfluenza 2 (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgA (IP)
Anti-parainfluenza 2 IgG
Anti-parainfluenza 2 IgG (IP)
Anti-parainfluenza 2 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 2 IgM
Anti-parainfluenza 2 IgM (titr)
Anti-parainfluenza 3
Anti-parainfluenza 3 (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgA (IP)
Anti-parainfluenza 3 IgG
Anti-parainfluenza 3 IgG (IP)
Anti-parainfluenza 3 IgG (titr)
Anti-parainfluenza 3 IgM
Anti-parainfluenza 3 IgM (titr)
Anti-paratyreoidea
Anti-parietální buňky IgG
Anti-parietální buňky IgG (titr)
Anti-parotitis
Anti-parotitis (titr)
Anti-parotitis IgG
Anti-parotitis IgG (titr)
Anti-parotitis IgM
Anti-parotitis IgM (titr)
Anti-parvovirus B19 IgG
Anti-parvovirus B19 IgG (titr)
Anti-parvovirus B19 IgM
Anti-parvovirus B19 IgM (titr)
Anti-PCP IgG
Anti-pohárkové buňky IgA
Anti-pohárkové buňky IgG
Anti-PR3 IgG
Anti-protrombin IgG
Anti-protrombin IgM
Anti-příčně pruhovaný sval IgG
Anti-příčně pruhovaný sval IgG (titr)
Anti-retikulin IgA
Anti-retikulin IgG
Anti-Rickettsia conorii IgG
Anti-Rickettsia conorii IgM
Anti-RS virus
Anti-RS virus (titr)
Anti-RS virus IgA (IP)
Anti-RS virus IgG
Anti-RS virus IgG (titr)
Anti-RS virus IgM
Anti-RS virus IgM (titr)
Anti-rubeola
Anti-rubeola (titr)
Anti-rubeola IgG
Anti-rubeola IgG (titr)
Anti-rubeola IgM
Anti-rubeola IgM (titr)
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (IP)
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA (titr)
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG (IP)
Anti-Salmonela H 1,2 (titr)
Anti-Salmonela H b (titr)
Anti-Salmonela H d (titr)
Anti-Salmonela H gm (titr)
Anti-Salmonela H i (titr)
Anti-Salmonela O 4 (titr)
Anti-Salmonela O 6,7 (titr)
Anti-Salmonela O 9 (titr)
Anti-Salmonela Vi (titr)
Anti-SLA IgG
Anti-sója IgA (IP)
Anti-sója IgG (IP)
Anti-spermie
Anti-spermie IgA
Anti-spermie IgA (titr)
Anti-spermie IgG
Anti-spermie IgG (titr)
Anti-ss-DNA IgG
Anti-ss-DNA IgG (titr)
Anti-stafylolysin alfa
Anti-streptolysin O
Anti-TBE
Anti-TBE (titr)
Anti-TBE IgG
Anti-TBE IgG (titr)
Anti-TBE IgM
Anti-TBE IgM (titr)
Anti-testes IgG (titr)
Anti-tetanické Ab IgG
Anti-TG IgG
Anti-Toxocara canis IgG
Anti-Toxocara canis IgG (titr)
Anti-Toxoplasma gondii
Anti-Toxoplasma gondii (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgA
Anti-Toxoplasma gondii IgA (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgE
Anti-Toxoplasma gondii IgE (IP)
Anti-Toxoplasma gondii IgG
Anti-Toxoplasma gondii IgG (titr)
Anti-Toxoplasma gondii IgM
Anti-Toxoplasma gondii IgM (titr)
Anti-transglutamináza IgA
Anti-transglutamináza IgG
Anti-Treponema pallidum
Anti-Treponema pallidum (titr)
Anti-Treponema pallidum IgG
Anti-Treponema pallidum IgG (titr)
Anti-Treponema pallidum IgM
Anti-Treponema pallidum IgM (titr)
Anti-TSH receptor
Anti-tyreoglobulin
Anti-tyreoglobulin IgG
Anti-tyreoglobulin IgG (titr)
Anti-tyreoidea
Anti-varicella-zoster
Anti-varicella-zoster (titr)
Anti-virus hepatitidy E IgG
Anti-virus hepatitidy E IgM
Anti-vlasové folikuly
Anti-VZV IgA
Anti-VZV IgA (titr)
Anti-VZV IgG
Anti-VZV IgG (titr)
Anti-VZV IgM
Anti-VZV IgM (titr)
Anti-Y. enterocolitica IgA
Anti-Y. enterocolitica IgG
Anti-Y. enterocolitica IgM
Anti-Yersinia enterocolitica
Anti-Yersinia enterocolitica (titr)
Anti-zona pelucida IgG
Antigeny na erytrocytech
Antigeny Rh na erytrocytech
Antiperinukleární protilátky
Antiperinukleární protilátky (titr)
Antitrombin
Antitrombin (anti-IIa aktivita)
Antitrombin (anti-Xa aktivita)
Antitrombin - antigen
Antitrombin - hmot. konc.
Antitrombin - kontrola Neaktuální
Antitrombin-ratio Neaktuální
APC - rezistence Neaktuální
APC rezistence - kontr. Neaktuální
APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC
APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC
APC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr
APC-rezistence (s def. FV) - poměr
APC-rezistence - APTT bez APC
APC-rezistence - APTT s APC
APC-rezistence - Hyphen
APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-rezistence - ratio
APC-rezistence - STAGO
APC-rezistence bez APC (RVVT)
APC-rezistence bez APC (RVVT) s def. FV
APC-rezistence na principu RVVT - poměr
APC-rezistence na principu RVVT s def. FV - poměr
APC-rezistence s APC (RVVT)
APC-rezistence s APC (RVVT) s def. FV
APCR ratio - kontrola Neaktuální
Apo AI/Apo B
Apolipoprotein AII
Apolipoprotein AIV
Apolipoprotein B
Apolipoprotein B100
Apolipoprotein B150
Apolipoprotein B48
Apolipoprotein CI
Apolipoprotein CII
Apolipoprotein CIII
Apolipoprotein E
Apolipoproteiny AI
APTT
APTT - kontrola Neaktuální
APTT - LA
APTT - LA kontrola Neaktuální
APTT - LA normál
APTT - LA poměr
APTT - normalizovaný poměr
APTT - poměr
APTT 1N+1P
APTT 1N+1P po 1 hod
APTT 1N+1P po 2 hod
APTT 1N+4P
APTT 1N+4P po 1 hod
APTT 1N+4P po 2 hod
APTT 4N+1P
APTT 4N+1P po 1 hod
APTT 4N+1P po 2 hod
APTT LA necitlivý
APTT LA necitlivý - kontrola Neaktuální
APTT LA necitlivý - poměr
APTT LA směs 1+1
APTT LA směs 1+1 - LCA
APTT normálu
APTT normálu po 1 hod
APTT normálu po 2 hod
APTT po 1 h inkubaci
APTT po 2 h inkubaci
APTT-konfirmace 0 h
APTT-konfirmace 1 h
APTT-konfirmace 2 h
APTT-konfirmace kontrola Neaktuální
APTT-korekce 0 h Neaktuální
APTT-korekce 1 h Neaktuální
APTT-korekce 2 h Neaktuální
Aragonit
Argináza
Arginin
Arginin/kreatinin
Arixtra - antiXa aktivita
Arterio-venózní diference kyslíku
Asparagin
Asparagin/kreatinin
Aspartát
Aspartát/kreatinin
AST
AST cytosolová
AST mitochondriální
Astrovirus
AUC (MPA, CYA)
AUC (MPA, TAC)
Autohemolýza
B-lymfocyty
Bakterie
Bakterie semikvantitativně
Bakterie tyč. semikvantitativně
Bakterie tyčovité kvalitativně
Barbituráty
Barbituráty (průkaz)
Base excess
Base excess(ECT)
Bazofil aktiv. Dermatophagoides pteronissinus
Bazofil aktiv. Dermatophagoides pteronissinus*
Bazofil aktivovaný Alternaria alternata
Bazofil aktivovaný Alternaria alternata*
Bazofil aktivovaný arašídem
Bazofil aktivovaný arašídem*
Bazofil aktivovaný banánem
Bazofil aktivovaný banánem*
Bazofil aktivovaný celerem
Bazofil aktivovaný celerem*
Bazofil aktivovaný černým pepřem
Bazofil aktivovaný černým pepřem*
Bazofil aktivovaný Dermatophagoides farinae
Bazofil aktivovaný Dermatophagoides farinae*
Bazofil aktivovaný epiteliemi kočky
Bazofil aktivovaný epiteliemi kočky*
Bazofil aktivovaný epiteliemi psa
Bazofil aktivovaný epiteliemi psa*
Bazofil aktivovaný jablkem
Bazofil aktivovaný jablkem*
Bazofil aktivovaný kiwi
Bazofil aktivovaný kiwi*
Bazofil aktivovaný krabem
Bazofil aktivovaný krabem*
Bazofil aktivovaný lískovým ořechem
Bazofil aktivovaný lískovým ořechem*
Bazofil aktivovaný mrkví
Bazofil aktivovaný mrkví*
Bazofil aktivovaný paprikou
Bazofil aktivovaný paprikou*
Bazofil aktivovaný rajčetem
Bazofil aktivovaný rajčetem*
Bazofil aktivovaný vaječným bílkem
Bazofil aktivovaný vaječným bílkem*
Bazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)
Bazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)*
Bazofil aktivovaný vosou (Vespula spp.)
Bazofil aktivovaný vosou (Vespula spp.)*
Bazofilní metamyelocyty
Bazofilní myelocyty
Bazofilní řada - BM
Bazofilní segmenty
Bazofilní tyče
Bazofily
Bence-Jones protein
Benzoát
Benzodiazepiny
Benzodiazepiny (průkaz)
Beta-1-globulin
Beta-1-globulin semikvant.
Beta-2-globulin
Beta-2-globulin semikvant.
Beta-2-mikroglobulin
Beta-2-mikroglobulin/kreatinin
Beta-alanin
Beta-alanin/kreatinin
Beta-aminoizobutyrát
Beta-amyloid
Beta-globulin
Beta-karoten
Beta-lipoproteiny
Beta-oxothioláza
Beta-trace protein
Bilirubin - průkaz
Bilirubin celkový
Bilirubin konjugovaný
Bilirubin semikvantitativně
BIOPSIE vyšetření
Biopterin celkový
Biopterin celkový/kreatinin
Biotinidáza
Biotinidáza kvalitativně
BK virus (DNA)
BNP
BNP (hmot. konc.)*
Brushit
BTL
Buňky
Buňky cCD22+
Buňky cCD3+
Buňky CD10+
Buňky CD10+/CD2+
Buňky CD10+/CD38+
Buňky CD103+
Buňky CD117+
Buňky CD11a+
Buňky CD11b+
Buňky CD11c+
Buňky CD122+
Buňky CD13+
Buňky CD13+/CD15+
Buňky CD13+/CD33+
Buňky CD138+
Buňky CD14+
Buňky CD14+/CD16+
Buňky CD14+/CD33+
Buňky CD14+/CD38+
Buňky CD14+/HLA DR+
Buňky CD14+/HLA-DR+
Buňky CD15+
Buňky CD15+/CD16+
Buňky CD15+/CD30+
Buňky CD15+/CD33+
Buňky CD152+
Buňky CD154+
Buňky CD16+
Buňky CD16+/CD64+
Buňky CD17+
Buňky CD18+
Buňky CD18+/CD11a+
Buňky CD18+/CD11b+
Buňky CD18+/CD11c+
Buňky CD19+
Buňky CD19+/CD10+
Buňky CD19+/CD11c+
Buňky CD19+/CD23+
Buňky CD19+/CD25+
Buňky CD19+/CD34+
Buňky CD19+/CD40+
Buňky CD19+/CD56+
Buňky CD19+/CD69+
Buňky CD19+/CD71+
Buňky CD19+/CD86+
Buňky CD19+/CD95+
Buňky CD19+/kappa+
Buňky CD19+/lambda+
Buňky CD1a+
Buňky CD2+
Buňky CD2+/CD25+
Buňky CD2+/CD3+
Buňky CD2+/CD4+
Buňky CD2+/CD8+
Buňky CD20+
Buňky CD20+/CD11c+
Buňky CD20+/CD25+
Buňky CD20+/CD38+
Buňky CD20+/CD5+
Buňky CD20+/CD62L+
Buňky CD20+/CD79b+
Buňky CD20+/kappa+
Buňky CD20+/lambda+
Buňky CD20+/sIgM+
Buňky CD21+
Buňky CD22+
Buňky CD22+/CD11c+
Buňky CD22+/CD38+
Buňky CD22+/sIgM+
Buňky CD23+
Buňky CD24+
Buňky CD25+ Neaktuální
Buňky CD25+
Buňky CD25+/CD3+
Buňky CD26+
Buňky CD27+
Buňky CD28+
Buňky CD29+
Buňky CD3+
Buňky CD3+ Neaktuální
Buňky CD3+/CD11a+
Buňky CD3+/CD152+
Buňky CD3+/CD16+
Buňky CD3+/CD19+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD30+
Buňky CD3+/CD38+
Buňky CD3+/CD4+
Buňky CD3+/CD45RA+
Buňky CD3+/CD45RO+
Buňky CD3+/CD56+
Buňky CD3+/CD69+
Buňky CD3+/CD71+
Buňky CD3+/CD8+
Buňky CD3+/CD80+
Buňky CD3+/CD95+
Buňky CD3+/HLA-DR+
Buňky CD3+/TCR alfa, beta
Buňky CD3+/TCR gama, delta
Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Buňky CD3-/CD56+
Buňky CD30+
Buňky CD31+
Buňky CD32+
Buňky CD33+
Buňky CD33+/CD13+
Buňky CD33+/CD7+
Buňky CD33+/HLA-DR+
Buňky CD34+
Buňky CD34+/CD33+
Buňky CD36+
Buňky CD36+/CD14+
Buňky CD36+/glyA+
Buňky CD37+
Buňky CD38+
Buňky CD38+/138+/45+
Buňky CD38+/138+/56+
Buňky CD38+/CD13+
Buňky CD38+/CD138+
Buňky CD38+/CD19+
Buňky CD38+/CD33+
Buňky CD38+/CD45+
Buňky CD38+/CD56+
Buňky CD38+/HLA-DR+
Buňky CD38+/kappa+
Buňky CD38+/lambda+
Buňky CD38+/sIgM+
Buňky CD4+
Buňky CD4+ Neaktuální
Buňky CD4+/CD122+
Buňky CD4+/CD25+
Buňky CD4+/CD28+
Buňky CD4+/CD38+
Buňky CD4+/CD40l
Buňky CD4+/CD69+
Buňky CD4+/CD8+
Buňky CD4+/CD95+
Buňky CD4+/HLA DR+
Buňky CD40+
Buňky CD40+/CD40l+
Buňky CD40L+
Buňky CD41+
Buňky CD42+
Buňky CD42a+
Buňky CD42b+
Buňky CD43+
Buňky CD44+
Buňky CD45+
Buňky CD45+/CD56+
Buňky CD45RA+
Buňky CD45RA+/CD4+
Buňky CD45RO+
Buňky CD45RO+/CD4+
Buňky CD49+
Buňky CD5+
Buňky CD5+/CD19+
Buňky CD50+
Buňky CD54+
Buňky CD54+/CD138+/CD45+
Buňky CD54+/CD138+/CD56+
Buňky CD54+/CD38+
Buňky CD56+
Buňky CD57+
Buňky CD58+
Buňky CD59+
Buňky CD6+
Buňky CD61+
Buňky CD62+
Buňky CD62L+
Buňky CD62l+/CD4+
Buňky CD63+
Buňky CD64+
Buňky CD65+
Buňky CD66b+
Buňky CD66c+
Buňky CD69+
Buňky CD7+
Buňky CD7+/CD2+
Buňky CD7+/CD4+
Buňky CD71+
Buňky CD79a+
Buňky CD79b+
Buňky CD8+
Buňky CD8+ Neaktuální
Buňky CD8+/CD11b+
Buňky CD8+/CD20+
Buňky CD8+/CD25+
Buňky CD8+/CD28+
Buňky CD8+/CD28-
Buňky CD8+/CD38+
Buňky CD8+/CD57+
Buňky CD8+/CD69+
Buňky CD8+/CD95+
Buňky CD8+/HLA DR+
Buňky CD8+/TCR gama, delta
Buňky CD80+
Buňky CD83+
Buňky CD86+
Buňky CD9+
Buňky CD90+
Buňky CD94+
Buňky CD95+
Buňky CD95+/CD45+
Buňky CDHLA-DR+/CD13+
Buňky CDMDR gp170+
Buňky cIgM+
Buňky ckappa+
Buňky ckappa+/mCD19+
Buňky clambd+/mCD19+
Buňky clambda+
Buňky dlaždicového epitelu, kvalitativně
Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně
Buňky dlaždicového epitelu, semikvantitativně
Buňky epitelové semikvantitativně Neaktuální
Buňky epitelové, nerozlišeno Neaktuální
Buňky FMC7+
Buňky glyA+
Buňky glyA+/CD59+
Buňky HLA-DR+
Buňky HLA-Dr+/CD3+
Buňky kappa+
Buňky kappa+/lambda+
Buňky lambda+
Buňky MPO+
Buňky MPO+/CD13+
Buňky MPO+/CD33+
Buňky MPO+/CD34+
Buňky NK
Buňky přech. epitelu bazální, kvalitativně
Buňky přech. epitelu bazální, kvantitativně
Buňky přech. epitelu bazální, semikvant.
Buňky přechodného epitelu povrchové, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu povrchové, kvantitativně
Buňky přechodného epitelu povrchové, semikvantitativně
Buňky přechodného epitelu, kvalitativně
Buňky přechodného epitelu, kvantitativně
Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně
Buňky renální tubulární, kvalitativně
Buňky renální tubulární, kvantitativně
Buňky renální tubulární, semikvantitativně
Buňky sIgM+
Buňky TCR-alfa/beta+
Buňky TCR-gama/delt+
Buňky TdT+
Buprenorfin průkaz
Busulfan
Butyrát
C-ANCA IgG
C-ANCA IgG (titr)
C-peptid
C-reaktivní protein
C1 inhibitor (funkční test)
C1 inhibitor esterázy
C1Q složka komplementu
C2 složka komplementu
C3 složka komplementu
C4 složka komplementu
C5 složka komplementu
Ca
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CA 549
CA 72-4
Ca ionizované
Ca++/pH 7,40
Ca/kreatinin
Ca/Mg
cAMP
Cd
CEA
Celkový tau protein
Ceruloplazmin
cGMP
CIK vazba C1q
Cir. imunitní komplexy
Cis-4-decenát
Cis-9-oktadecenát
Citalopram
Citrát
Citrát/kreatinin
Citrátsyntáza
Citronová kyselina Neaktuální
Citrulin
Citrulin/kreatinin
CK
CK BB
CK MB
CK MB mass
CK MM
Cl
Cl korigované
Cl/P koeficient
Clear. bezelektrolyt. vody kor.
Clear. bezelektrolytové vody
Clear. bezsol. vody efekt./kor.
Clear. bezsolutové vody
Clear. bezsolutové vody efekt.
Clear. bezsolutové vody kor.
Clear. Ca
Clear. Cl
Clear. efekt. solutů korig.
Clear. efektivních solutů
Clear. elektrolyt. korig.
Clear. elektrolytová
Clear. inulinu
Clear. inulinu korigovaná
Clear. K
Clear. kreatininu
Clear. kreatininu korig.
Clear. kreatininu odhad
Clear. Li
Clear. močoviny
Clear. Na
Clear. osmolální
Clear. osmolální korig.
Clear. P
Clear. urátu
Clobazam
Clomipramin
Clonazepam
Co
Copeptin
Cr
Cross match HLA
Cross match HLA FACS-B
Cross match HLA FACS-T
CT vyšetření
Cu
CYFRA 21-1
Cyklosporin A
Cyklosporin A* Neaktuální
Cystathionin
Cystathionin/kreatinin
Cystatin C
Cystein
Cysteinylglycin
Cystin
Cystin/kreatinin
Cytogenetická vyšetření
Cytogenetická vyšetření rutinní
Cytokeratin 18
Cytologická vyšetření rutinní
CYTOLOGIE - gynekologické vyšet.
CYTOLOGIE - urologické vyšetření
CYTOLOGIE vyšetření
Čas sběru
Čas sběru v minutách
Čas sběru v sekundách
Červená řada - BM
Čtvrtá složka jádra Neaktuální
Čtvrtá složka na řezu Neaktuální
Čtvrtá složka povrchu Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 1. složka Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 2. složka Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 3. složka Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 4. složka Neaktuální
Čtvrtá vrstva, 5. složka Neaktuální
D Dimery
D Dimery (FEU)
D Dimery (FEU) semikvantitativně
D Dimery semikvantitativně
D Dimery-kontrola Neaktuální
Dasatinib
Deethylamiodaron
Deetylizo+izokoproforfyrin
Dekanát
Den menstruačního cyklu
Deoxyadenozin
Deoxyadenozin/kreatinin
Deoxyguanozin
Deoxyguanozin/kreatinin
Deoxyhemoglobin
Deoxyinozin
Deoxyinozin/kreatinin
Deoxypyridinolin celkový
Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Deoxypyridinolin volný
Deoxypyridinolin volný/kreatinin
Desethylamiodaron
Desipramin
Desmetylamiodaron
DG 1. dle MKN10 hlavní
DG 2. dle MKN10
DG 3. dle MKN10
DG 4. dle MKN10
DG 5. dle MKN10
DG 6. dle MKN10
DG 7. dle MKN10
DG 8. dle MKN10
DHEA nekonjugovaný
DHEA-sulfát
Diabetický soubor
Diazepam
Dieta před odběrem
Diferenciální rozpočet
Digitoxin
Digoxin
Digoxin*
Dihydropteridinreduktáza
Dihydrotestosteron
Dikarboxyporfyriny celkové
Dilute Russel viper ven. t. - k.
Dilute Russel viper venom test
Disopyramid
Disulfidy
Dittmarit
DNA adenoviru
DNA Borrelia species
DNA Candida species
DNA cytomegaloviru
DNA cytomegaloviru (kvant.)
DNA Gardnerella vaginalis
DNA Haemophilus influenzae
DNA HPV nízkorizikové
DNA HPV vysokorizikové
DNA Chlamydia species
DNA Chlamydia trachomatis
DNA Chlamydophilla pneumoniae
DNA Listeria monocytogenes
DNA Mycobacterium tuberculosis
DNA Mycobacterium tuberculosis complex
DNA Neisseria gonorrhoeae
DNA Neisseria meningitidis
DNA Neisseria meningitidis B
DNA Neisseria meningitidis C
DNA Streptoccocus pneumoniae
DNA Streptococcus agalactiae
DNA viru Epstein-Baarové
DNA viru Epstein-Baarové (kvant)
DNA viru hepatitidy B
DNA viru hepatitidy B (kvant.)
DNA viru Herpes simplex 1
DNA viru Herpes simplex 1+2
DNA viru Herpes simplex 2
DNA viru HHV6
DNA viru varicella-zoster
DNT - APTT pacienta
DNT - koagulace ovlivněná LA
DNT - pacienta
DNT - pacienta (fosfolipidy)
DNT - pacienta (fyz. roztok)
DNT - rozdíl časů 1
DNT - rozdíl časů 2
Dodekanát
Dopamin
Doxepin
dPT - normalizovaný poměr
dPT konfirmace
dPT konfirmace R
dPT screen R
dPT screening
DPTscreen směs 1+1 - LCA
Drť (amorf., kval.)
Drť (amorfní)
Druhá složka jádra Neaktuální
Druhá složka na řezu Neaktuální
Druhá složka povrchu Neaktuální
Druhá vrstva, 1. složka Neaktuální
Druhá vrstva, 2. složka Neaktuální
Druhá vrstva, 3. složka Neaktuální
Druhá vrstva, 4. složka Neaktuální
Druhá vrstva, 5. složka Neaktuální
DRVVTscreen směs 1+1 - LCA
Duffy systém - Fy a
Duffy systém - Fy b
E-rozety
E-selectin
ECP
eGFR (CKD-EPI)
eGFR (Lund-Malmo)
eGFR (MDRD)
Elastáza
Elastáza pankreatická
Elektroforéza izoenzymů v plazmě
Elektroforéza izoenzymů v séru
Elektroforéza lipoprot. v plazmě
Elektroforéza lipoprot. v séru
Elektroforéza proteinů v likvoru
Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v plazmě
Elektroforéza proteinů v séru
Emis.max.plazm.porfyrinů
Eozinofilní metamyelocyt
Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní řada - BM
Eozinofilní segmenty
Eozinofilní tyče
Eozinofily
Epitestosteron
ERC obsahující HBF
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty (glomerul.)
Erytrocyty (hematokrit)
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty čerstvé
Erytrocyty kvalitativně
Erytrocyty morušovité
Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Erytrocyty s protilátkou
Erytrocyty semikvant.
Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Erytrocyty senzibilizované (semikvant.)
Erytropoetin
Escitalopram
Eslikarbazepin
Esteráza nesp.+butyrát+NaF
Esteráza nespec.
Esteráza nespec.+butyr.
Esteráza nespec.+NaF
Estradiol
Estradiol/kreatinin
Estriol celkový
Estriol volný
Estrogenové receptory
Estrogeny Obsoletní
Estron
Etanol
Etanol (hmot.konc.) Neaktuální
Etanol (hmotnostní koncentrace)*
Etanolamin
Etanolamin/kreatinin
Etosuximid
Etosuximid*
Etylmalonát
Etylmalonát/kreatinin
Euglobulinová lýza
Everolimus
Everolimus*
Exkrece H+ Neaktuální
Extracelulární Fe
F
Fagocytární aktivita
Fagocytární index
Fagocyty
Faktor II Neaktuální
Faktor II
Faktor II - kontrola Neaktuální
Faktor II gen
Faktor IX Neaktuální
Faktor IX
Faktor IX - antigen
Faktor IX - kontrola Neaktuální
Faktor V Neaktuální
Faktor V
Faktor V - kontrola Neaktuální
Faktor V gen
Faktor VII Neaktuální
Faktor VII
Faktor VII - kontrola Neaktuální
Faktor VIII Neaktuální
Faktor VIII
Faktor VIII - kontrola Neaktuální
Faktor X Neaktuální
Faktor X
Faktor X - kontrola Neaktuální
Faktor XI Neaktuální
Faktor XI
Faktor XI - kontrola Neaktuální
Faktor XII Neaktuální
Faktor XII
Faktor XII - kontrola Neaktuální
Faktor XIII
Faktor XIII - aktivita
Faktor XIII - aktivita*
Faktor XIII - indukce stability
Faktor XIII - kontrola Neaktuální
Faktor XIII ind.stab.-kontrola Neaktuální
FDP
FDP - kontrola Neaktuální
Fe
Fencyklidin
Fencyklidin (průkaz)
Fenobarbital
Fenobarbital*
Fenol
Fenylalanin
Fenylalanin semikvant.
Fenylalanin/kreatinin
Fenylpyruvát
Fenytoin
Fenytoin*
Feritin
Fertilita
Fibrinogen
Fibrinogen - kontrola Neaktuální
Fibrinolytická aktivita
Flekainid
Flunitrazepam
Flunitrazepam semikvant.
Fluoxetin
Folát
Folát* Neaktuální
Folikulární fáze
Folitropin
Formulář cytologického vyšetření
Formulář vrozených vývojových vad
Fosfoetanolamin
Fosfoetanolamin/kreatinin
Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza
Fosforyláza-b-kináza
Fosforylovaný tau protein
Fragilita kapilár (stand.pl. 16cm2)
Fragilita kapilár - hodnocení
Fragmenty F1+2
Frakc. clear. kreatininu "1"
Frakční exkrece AMS
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece K adekvátní
Frakční exkrece Mg
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece Na adekv.
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
Fruktóza (průkaz)
Fruktózamin
Fumarát
Fumarát/kreatinin
Furantoin Neaktuální
FW Neaktuální
FW za 1 h
FW za 2 h
Fytanát
Galaktitol
Galaktitol/kreatinin
Galaktóza
Galaktóza (průkaz)
Galaktóza-1-fosfát
Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
Gama-globulin
Gama-globulin semikv.
Gastrin (massc.) Obsoletní
Gc-globulin
Gelsolin
Gentamicin
Gentamicin (massc.) Obsoletní
Gentamicinsulfát
GGT
Glomerulární filtrace odhad (cystatin)
Glukagon
Glukagon* Neaktuální
Glukokortik. receptory
Glukóza
Glukóza (oGTT, +0)*
Glukóza (oGTT, +120)*
Glukóza (oGTT, +60)*
Glukóza (průkaz)
Glukóza semikvant.
Glukózový index (Csf/P)
Glukózový profil Neaktuální
Glukuronidáza
Glutamát
Glutamát+glutamin
Glutamát/kreatinin
Glutamin
Glutamin/kreatinin
Glutarát
Glutarát/kreatinin
GlutarylCoA-dehydrogenáza
Glutathion
Glycerát
Glycerát/kreatinin
Glycerol
Glycin
Glycin/kreatinin
Glykogen
Glykogen - PAS reakce
Glykohemoglobin Neaktuální
Glykolát
Glykolát/kreatinin
GLYKOREG
GMD
Gradient albuminu sérum - ascites
Granulocytární řada - BM
Granulocyty
Granulocyty fagocytující
Granulocyty fagocytující *
Gravidita
GSPX
Haloperidol
Haloperidol*
Haptoglobin
Hb nestabilní v izopropanolu
Hb nestabilní v izopropanolu
HBD
HBeAg
HbF - kontrola
HBsAg
HBsAg (konfirmace)
HBsAg kvantitativně
hCG
hCG (průkaz)
hCG beta podjednotka
hCG beta podjednotka (průkaz)
hCG beta podjednotka - volná
HCl
HCO3
HCO3 aktuální
HCO3 standardní
HE4
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori UBT
Hemoglobin
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin (MCHR)
Hemoglobin (průkaz)
Hemoglobin A1
Hemoglobin A1c
Hemoglobin A1c(DOF)
Hemoglobin A2
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin efektivní
Hemoglobin fetální
Hemoglobin semikvant.
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin tepelně nestabilní
Hemoglobin-deriváty
Hemolýza ATP inhibovaná
Hemolýza glukózou inhibovaná
Hemolýza glycerolem indukovaná
Hemolýza HCl indukovaná
Hemolýza sacharózou indukovaná
Hemopexin
HEPAT
HEPATM
Heptakarboxyporfyrin
Hexadecenát
Hexadekanát
Hexag. fosfolip. neutr. - APTT
Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl
Hexagonál. fosfolip. neutraliz.
Hexakarboxyporfyrin
Hg
Hippurát
Hippurát/kreatinin
Histidin
Histidin/kreatinin
HLA B27
HLA-A
HLA-A (deriv.)
HLA-A (DNA)
HLA-B
HLA-B (deriv.)
HLA-B (DNA)
HLA-C
HLA-C (DNA)
HLA-DPA1 (DNA)
HLA-DPB1 (DNA)
HLA-DQ
HLA-DQ (DNA)
HLA-DQA1 (DNA)
HLA-DQB1 (DNA)
HLA-DR
HLA-DRB1
HLA-DRB1 (DNA)
HLA-DRB3
HLA-DRB3 (DNA)
HLA-DRB4
HLA-DRB4 (DNA)
HLA-DRB5
HLA-DRB5 (DNA)
HLA-DRw
Hlenová vlákna
Hlenová vlákna kvalitativně
Hmotnost aktuální
Hmotnost standardní
Hmotnost vzorku
HNP
HNP - rozdíl časů
HNP s PL
Hodnoc. cytoch. nálezu
Hodnoc. Fe v kost. dřeni
Hodnoc. Fe v likvoru
Holá jádra
Holotranskobalamin
Homocystein
Homogentisát kvalitativně
Homovanilát
Homovanilát/kreatinin
Hopeit
hsC-reaktivní protein
Hustota
Hustota (odhad)
Hustota (sdělovaná)
Hydrogenoronát sodný
Hydroxylapatit
Hydroxyprolin
Hydroxyprolin/kreatinin
Hypoxant.-guaninfosforibosyltr.
Hypoxantin
Hypoxantin/kreatinin
CH50
Chem. a morf. vyš. likvoru
Chem. a morf. vyš. moče
Chemické vyšetření moče
Chemotaxe
Chinidin
Chinidin*
Chladové autoprotilátky
Chlamydia trachomatis
Chloracetátesteráza
Chloramfenikol
CHOL/HDL index
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholesterol LDL - výpočet
Cholesterol non-HDL - výpočet
CHS
Chylomikrony
Chymotrypsin
I
Identifikace protilátek - enz.
Identifikace protilátek - chlad.
Identifikace protilátek - NAT
Identifikace protilátek - sol.
Ig/L kappa/lambda (celk.)
Ig/L kappa/lambda (free)
Ig/L-kappa
Ig/L-kappa free
Ig/L-lambda
Ig/L-lambda free
IgA celkový
IgA intrathekálního původu
IgA sekretorický
IgA1 celkový
IgA2 celkový
IgD
IgE celkový
IgE proti a-laktalbuminu
IgE proti Acarus siro
IgE proti ACTH
IgE proti akrylu
IgE proti albuminu hovězímu
IgE proti albuminu lidskému
IgE proti alfa-amyláze
IgE proti Alternaria alternata
IgE proti Alternaria tenuis
IgE proti ambroxolu
IgE proti amoxycilinu
IgE proti ampicilinu
IgE proti ananasu
IgE proti angreštu
IgE proti anýzu
IgE proti articainu
IgE proti Ascaris
IgE proti askorbátu
IgE proti Aspergillus fumigatus
IgE proti Aspergillus niger
IgE proti Aspergillus vesicolor
IgE proti Aspergilus flavus
IgE proti Aspergilus terreus
IgE proti aspirínu
IgE proti Aureobasidium pullulans
IgE proti avokádu
IgE proti banánu
IgE proti bavlně
IgE proti bazalce
IgE proti benzocainu
IgE proti beta-laktalbuminu
IgE proti bobkovému listu
IgE proti borůvkám
IgE proti Botrytis cinerea
IgE proti bovinnímu inzulínu
IgE proti bramborám
IgE proti brokolici
IgE proti bromhexinu
IgE proti broskvi
IgE proti bupivacainu
IgE proti burským oříškům
IgE proti Candida albicans
IgE proti carbamazepinu
IgE proti cefacloru
IgE proti cefalosporinu
IgE proti cefuroximu
IgE proti celeru
IgE proti cibuli
IgE proti ciprofloxacinu
IgE proti citronu
IgE proti Cladosporium cladospor
IgE proti Cladosporium herbarum
IgE proti clindamycin
IgE proti clindamycinu
IgE proti codeinu
IgE proti cukíně
IgE proti čaji
IgE proti černému rybízu
IgE proti česneku
IgE proti čínskému zelí
IgE proti čočce
IgE proti čokoládě
IgE proti dafniím
IgE proti Dermatophagoides farinae
IgE proti Dermatophagoides microceras
IgE proti Dermatophagoides pteronyssimus
IgE proti dexamethazonu
IgE proti diazepamu
IgE proti diclofenacu
IgE proti diclofenacu
IgE proti difterickému toxoidu
IgE proti domácímu prachu 1
IgE proti domácímu prachu 2
IgE proti domácímu prachu 4
IgE proti doxycyklinu
IgE proti droždí
IgE proti dřevu borovice
IgE proti dřevu buku
IgE proti dřevu dubu
IgE proti dřevu jedle
IgE proti dřevu modřínu
IgE proti dřevu smrku
IgE proti dýňovm jádrům
IgE proti Echinococcus
IgE proti enterotoxin A
IgE proti enterotoxin B
IgE proti epitelu fretky
IgE proti epitelu kozy
IgE proti epitelu králíka
IgE proti epitelu krysy
IgE proti epitelu křečka
IgE proti epitelu morčete
IgE proti epitelu myši
IgE proti epitelu ovce
IgE proti epitelu prasete
IgE proti epitelu psa
IgE proti erytromycinu
IgE proti Escherichia coli
IgE proti etylénoxidu
IgE proti Euroglyphus maynei
IgE proti fazoli bílé
IgE proti fenyklu
IgE proti formaldehydu
IgE proti furosemidu
IgE proti Fusarium culmorum
IgE proti Fusarium moniliforme
IgE proti gentamicinu
IgE proti glutamátu
IgE proti glutenu
IgE proti grapefruitu
IgE proti Haemophilus influenzae
IgE proti hedvábí
IgE proti Helminthosporum halodes
IgE proti henně
IgE proti hlávkovému salátu
IgE proti hořčici
IgE proti hovězímu masu
IgE proti hrachu
IgE proti hroznovému vínu
IgE proti hrušce
IgE proti husímu peří
IgE proti chilli (Capsicum frutescens)
IgE proti chloraminu T
IgE proti chmelu
IgE proti chřestu
IgE proti ibuprofenu
IgE proti isokyanátu HDI
IgE proti isokyanátu MDI
IgE proti isokyanátu TDI
IgE proti jablku
IgE proti jahodám
IgE proti ječmenu
IgE proti ječné mouce
IgE proti jedu čmeláka (Bombus terrestris)
IgE proti jedu sršně
IgE proti jedu včely
IgE proti jedu vosíka
IgE proti jedu vosy
IgE proti jedu vosy lesní
IgE proti jódu
IgE proti jogurtu
IgE proti kachnímu peří
IgE proti kakau
IgE proti kanářímu peří
IgE proti kapustě
IgE proti kari
IgE proti kaseinu
IgE proti kávě
IgE proti kefíru
IgE proti ketoprofenu
IgE proti kiwi
IgE proti kmínu
IgE proti kokosu
IgE proti kolagenu
IgE proti komárovi
IgE proti koňskému masu
IgE proti koriandru
IgE proti kozímu mléku
IgE proti kozímu sýru
IgE proti králičímu masu
IgE proti kravskému mléku
IgE proti krocanímu peří
IgE proti kryse
IgE proti křenu
IgE proti kukuřici
IgE proti kvasnicím
IgE proti květáku
IgE proti kyselině acetylsalilylové
IgE proti kyselině askorbové
IgE proti kyselině benzoové
IgE proti kyselině clavulanové
IgE proti kyselině sorbové
IgE proti laktóze
IgE proti latexu
IgE proti lecitinu
IgE proti libečku
IgE proti lidocainu
IgE proti lidskému inzulínu
IgE proti lískovému ořechu
IgE proti listům tabáku
IgE proti lnu
IgE proti lupům kočky
IgE proti lupům koně
IgE proti lupům krávy
IgE proti lupům psa
IgE proti majoránce
IgE proti makrele
IgE proti makrolidům
IgE proti máku
IgE proti Malessezia spp.
IgE proti malinám
IgE proti mandarince
IgE proti mandlím
IgE proti mangu
IgE proti masu drůbeže
IgE proti masu humra
IgE proti masu husy
IgE proti masu kapra
IgE proti masu kraba
IgE proti masu králíka
IgE proti masu krevet
IgE proti masu krůty
IgE proti masu kuřete
IgE proti masu lososa
IgE proti masu okouna
IgE proti masu pstruha
IgE proti masu slanečka
IgE proti masu sledě
IgE proti masu tresky
IgE proti masu tuňáka
IgE proti masu úhoře
IgE proti medu
IgE proti melounu
IgE proti mepivacainu
IgE proti meruňce
IgE proti mesokainu
IgE proti metamizolu
IgE proti metoprololu
IgE proti metronidazolu
IgE proti mléku v prášku
IgE proti moči krysy
IgE proti moči krysy
IgE proti moči myši
IgE proti molovi
IgE proti mouše
IgE proti mravenci
IgE proti mrkvi
IgE proti Mucor racemosus
IgE proti Mucor spinosus
IgE proti mušlím
IgE proti myši
IgE proti nArt v3
IgE proti nDER f1
IgE proti nDER f2
IgE proti nDER p1
IgE proti nDER p2
IgE proti nektarinkám
IgE proti neomycinu
IgE proti Neurospora sitophyla
IgE proti nFEL d1
IgE proti niklu
IgE proti novocainu
IgE proti nylonu
IgE proti okurce
IgE proti oregánu
IgE proti ořechu muškátovému
IgE proti oříšku kešu
IgE proti ostružinám
IgE proti ovádovi
IgE proti ovalbuminu
IgE proti ovčí vlně
IgE proti ovomucoidu
IgE proti ovsu
IgE proti paprice
IgE proti paprice koření
IgE proti para ořechům
IgE proti paracetamolu a phenacetinu
IgE proti pekanovému ořechu
IgE proti penicilinu G
IgE proti penicilinu V
IgE proti Penicillium frequentans
IgE proti Penicillium notatum
IgE proti pepři
IgE proti peří andulky
IgE proti peří holuba
IgE proti peří kuřete
IgE proti peří papouška
IgE proti petrželi
IgE proti phenobarbitalu
IgE proti phenylbutazonu
IgE proti piroxicamu
IgE proti piroxicamu
IgE proti pistácii
IgE proti Pityrosporum orbiculare
IgE proti plísňovému sýru
IgE proti pohance
IgE proti pomeranči
IgE proti pórku
IgE proti potkanovi
IgE proti prachu ze slámy
IgE proti prasečímu inzulínu
IgE proti prednisolonu
IgE proti prednisonu
IgE proti procainu
IgE proti prokainu
IgE proti propyphenazonu
IgE proti pšeničné mouce
IgE proti pylu akátu
IgE proti pylu Ambrosia trifida
IgE proti pylu ambrosie pelyňkové
IgE proti pylu ambrosie pravé
IgE proti pylu ambrosie trvalé
IgE proti pylu bezu černého
IgE proti pylu bojínku
IgE proti pylu borovice
IgE proti pylu břízy
IgE proti pylu buku
IgE proti pylu cypřiše
IgE proti pylu čiroku
IgE proti pylu dubu letního
IgE proti pylu habru
IgE proti pylu heřmánku
IgE proti pylu heřmánku (Par. officinalis)
IgE proti pylu hlohu
IgE proti pylu jalovce
IgE proti pylu jasanu
IgE proti pylu javoru
IgE proti pylu ječmene
IgE proti pylu jetele
IgE proti pylu jílku
IgE proti pylu jilmu
IgE proti pylu jírovce maďalu
IgE proti pylu jitrocelu
IgE proti pylu kaštanu koňského
IgE proti pylu kopretiny
IgE proti pylu kopřivy
IgE proti pylu kostřavy
IgE proti pylu kukuřice
IgE proti pylu kukuřice
IgE proti pylu lebedy
IgE proti pylu lipnice
IgE proti pylu lípy
IgE proti pylu lísky
IgE proti pylu meduňky lékařské
IgE proti pylu medyňku
IgE proti pylu merlíku
IgE proti pylu mesquite
IgE proti pylu olivy
IgE proti pylu olše
IgE proti pylu ovsa
IgE proti pylu ovsíku
IgE proti pylu pajasanu
IgE proti pylu pelargonie
IgE proti pylu pelyňku č
IgE proti pylu pelyňku p
IgE proti pylu pelyňku trojzubého
IgE proti pylu platanu
IgE proti pylu plicníku
IgE proti pylu psárky luční
IgE proti pylu psinečku
IgE proti pylu pšenice
IgE proti pylu ptačího zobu
IgE proti pylu rákosu
IgE proti pylu řepky
IgE proti pylu slanobýlu
IgE proti pylu slunečnice
IgE proti pylu smetánky lékařské
IgE proti pylu smrku
IgE proti pylu srhy
IgE proti pylu sveřepu
IgE proti pylu šeříku
IgE proti pylu šťovíku
IgE proti pylu tisu
IgE proti pylu tomky
IgE proti pylu topolu
IgE proti pylu třezalky
IgE proti pylu vlašského ořešáku
IgE proti pylu vrby
IgE proti pylu vřesu
IgE proti pylu zlatého deště
IgE proti pylu zlatobýlu
IgE proti pylu žita
IgE proti pyrazolonu (HSA)
IgE proti rajčeti
IgE proti rApi g1
IgE proti rApi m1
IgE proti rAra h1
IgE proti rAra h9
IgE proti rArt v1
IgE proti rBet v1
IgE proti rBet v2
IgE proti rBet v4
IgE proti rCCD MUXF3
IgE proti rCor a1 PR-10
IgE proti rCor a8 LTP
IgE proti rDER p10
IgE proti rebarboře
IgE proti rGad c1 Cod
IgE proti rGly m4 PR-10
IgE proti rHev b1
IgE proti rHev b6.01
IgE proti rHev b8
IgE proti Rhizopus nigricans
IgE proti rifampicinu
IgE proti rozmarýnu
IgE proti rPen a1
IgE proti rPhl p12
IgE proti rPhl p5b
IgE proti rPhl p7
IgE proti rPru p1 PR-10
IgE proti rPru p3 LTP
IgE proti rPru p4 Profilin
IgE proti rTRI
IgE proti rVes v1
IgE proti rVes v5
IgE proti rýžové mouce
IgE proti sacharinu
IgE proti sardince
IgE proti seminální tekutině
IgE proti senu
IgE proti séru andulky
IgE proti séru kočky
IgE proti séru psa
IgE proti sezamu
IgE proti Schistosoma
IgE proti skopovému masu
IgE proti skořici
IgE proti sladu
IgE proti slaměnému prachu
IgE proti slepičímu peří
IgE proti slunečnicovým semínkům
IgE proti směsi alergenů zvířat 70
IgE proti směsi alergenů zvířat 71
IgE proti směsi alergenů zvířat 72
IgE proti směsi koření 2
IgE proti směsi koření 3
IgE proti směsi mouky
IgE proti směsi ovoce
IgE proti směsi plísní 1
IgE proti směsi plísní 2
IgE proti směsi potravin 1
IgE proti směsi potravin 14
IgE proti směsi potravin 15
IgE proti směsi potravin 3
IgE proti směsi potravin 5E
IgE proti směsi potravin 7
IgE proti směsi potravin 70
IgE proti směsi potravin 73
IgE proti směsi potravin 74
IgE proti směsi prachu 2
IgE proti směsi pylů plevelů 1
IgE proti směsi pylů plevelů 3
IgE proti směsi pylů plevelů 5
IgE proti směsi pylů plevelů 6
IgE proti směsi pylů stromů 1
IgE proti směsi pylů stromů 5
IgE proti směsi pylů stromů 6
IgE proti směsi pylů stromů 7
IgE proti směsi pylů stromů 8
IgE proti směsi pylů stromů 9
IgE proti směsi pylů trav 1
IgE proti směsi pylů trav 2
IgE proti směsi pylů trav 3
IgE proti směsi pylů trav 4
IgE proti směsi zeleniny
IgE proti sójovým bobům
IgE proti spermatu ejakuátu
IgE proti spermatu sedimentu
IgE proti srsti činčily
IgE proti srsti koně
IgE proti srsti lišky
IgE proti Staphyloccocus aureus
IgE proti Stemphylium botryosum
IgE proti Streptoccocus viridans
IgE proti streptomycinu
IgE proti succinylcholinu
IgE proti sufamethoxazolu
IgE proti svařenému mléku
IgE proti syrovátce
IgE proti sýru čedar
IgE proti sýru eidam
IgE proti sýru ementál
IgE proti špenátu
IgE proti švábovi
IgE proti švestkám
IgE proti tabákovému prachu
IgE proti talku
IgE proti tartrazinu
IgE proti tetanickému toxoidu
IgE proti tetracainu
IgE proti tetracyklinu
IgE proti thiopentalu
IgE proti Toxoplasma gondii
IgE proti Trichoderma viridae
IgE proti Trichophyton mentagrophyt
IgE proti Trichophyton rubrum
IgE proti trimethoprimu
IgE proti Troskutu prstnatému
IgE proti trusu andulky
IgE proti trusu holuba
IgE proti trusu morčete
IgE proti třešním
IgE proti tykvi
IgE proti tymiánu
IgE proti umělému hedvábí
IgE proti ústřicím
IgE proti vaječnému bílku
IgE proti vaječnému žloutku
IgE proti vanilce
IgE proti vejci
IgE proti vepřovému masu
IgE proti verapamilu
IgE proti vitamínu B1
IgE proti vitaminu B12
IgE proti vitaminu B6
IgE proti vitaminu C
IgE proti vlašskému ořechu
IgE proti vlně nezpracované
IgE proti vlně zpracované
IgE proti výmlatu pšenice
IgE proti zázvoru
IgE proti zelené fazoli
IgE proti zelené olivě
IgE proti zelenému pepři
IgE proti zelí
IgE proti žampiónům
IgE proti žitné mouce
IGF-1
IGFBP-3
IgG - syntéza intrathekální
IgG celkový
IgG index - Csf/P
IgG index - Csf/S
IgG intrathekálního původu
IgG produkované intrathekálně
IgG/Albumin
IgG/Albumin index (Csf/P)
IgG/Albumin index (Csf/S)
IgG/kreatinin
IgG1 podtřída
IgG2 podtřída
IgG3 podtřída
IgG4 podtřída
IgM celkový
IgM intrathekálního původu
Il2 solubilní receptor
Imatinib
Imipramin
Imipramin*
IMUFIX
Imunitní anti-A/anti-B novoroz.
IMUNOG
Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Index oxygenační
Index volného testosteronu
Indigo
Indocyaninová zeleň (retence)
Infarkt myokardu Obsoletní
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
Inhibitor faktoru II
Inhibitor faktoru IX Neaktuální
Inhibitor faktoru IX
Inhibitor faktoru V
Inhibitor faktoru VII
Inhibitor faktoru VIII Neaktuální
Inhibitor faktoru VIII
Inhibitor faktoru X
Inhibitor faktoru XI
Inhibitor t-PA Neaktuální
Inhibitor t-PA Neaktuální
Interleukin 10
Interleukin 2
Interleukin 6
Interleukin 8
Interpretace - jiné A01
Interpretace - jiné A02
Interpretace - jiné A03
Interpretace - jiné A04
Interpretace - jiné A05
Interpretace - jiné A06
Interpretace - jiné A07
Interpretace - jiné A08
Interpretace - jiné A09
Interpretace - jiné A10
Interpretace - jiné A11
Interpretace - jiné A12
Interpretace - jiné A13
Interpretace - jiné A14
Interpretace - jiné A15
Interpretace - jiné A16
Interpretace - jiné A17
Interpretace - jiné A18
Interpretace - jiné A19
Interpretace - jiné A20
Interpretace - jiné A21
Interpretace - jiné A22
Interpretace - jiné A23
Interpretace - jiné A24
Interpretace - jiné A25
Interpretace - jiné A26
Interpretace - jiné A27
Interpretace - jiné A28
Interpretace - jiné A29
Interpretace - jiné A30
Interpretace - jiné B01
Interpretace - jiné B02
Interpretace - jiné B03
Interpretace - jiné B04
Interpretace - jiné B05
Interpretace - jiné B06
Interpretace - jiné B07
Interpretace - jiné B08
Interpretace - jiné B09
Interpretace - jiné B10
Interpretace - jiné B11
Interpretace - jiné B12
Interpretace - jiné B13
Interpretace - jiné B14
Interpretace - jiné B15
Interpretace - jiné B16
Interpretace - jiné B17
Interpretace - jiné B18
Interpretace - jiné B19
Interpretace - jiné B20
Interpretace - jiné B21
Interpretace - jiné B22
Interpretace - jiné B23
Interpretace - jiné B24
Interpretace - jiné B25
Interpretace - jiné B26
Interpretace - jiné B27
Interpretace - jiné B28
Interpretace - jiné B29
Interpretace - jiné B30
Interpretace ABR
Interpretace AMIKRO
Interpretace Anti-HLA
Interpretace APROTIL
Interpretace AVIR
Interpretace BUNIMUN
Interpretace ELFENZ
Interpretace ELFLIPO
Interpretace ELFPROT
Interpretace FERTIL
Interpretace FOKSCR
Interpretace FRENFCE
Interpretace GLCTOL
Interpretace GLYKOR
Interpretace GLYPROF
Interpretace HEPAT
Interpretace IMELF
Interpretace IMFIX
Interpretace KDIF
Interpretace KOAG
Interpretace KOBR
Interpretace KONPOK
Interpretace LIKVOR
Interpretace LIPIDY
Interpretace MYO
Interpretace OSTEOPOR
Interpretace PPMIKRO
Interpretace PPVIR
Interpretace PUNKTÁT
Interpretace RENFCE
Interpretace SPECIGE
Interpretace STRRES
Interpretace TOXIVYS
Interpretace UROLIT
Interpretace ZALSEKR
Interpretace ZTSTIM
Interpretace ZTTOLER
Inulin
Inzulin
Iontový profil
IONTY
Izoleucin
Izoleucin/kreatinin
IzovalerylCoA-dehydrogenáza
JAK2 gen
Jaterní profil
Jiné entity
K
Kalcit
Kalcitonin
Kalcitriol
Kalcium oxalát trihydrát
Kalciumfosfát amorfní
Kalprotektin
Kanabinoidy Neaktuální
Kanabinoidy
Kanabinoidy průkaz
Kaolinový test
Kaolinový test - kontrola
Kaolinový test - korekce 1h
Kaolinový test - korekce 2h
Kaolinový test -korekce v čase 0
Karbamazepin
Karbamazepin volný
Karbamazepin*
Karbonátapatit
Karbonylhemoglobin
Karbonylhemoglobin (průkaz)
Karnitin acylovaný
Karnitin acylovaný/kreatinin
Karnitin acylovaný/volný
Karnitin celkový
Karnitin celkový/kreatinin
Karnitin volný
Karnitin volný/kreatinin
Kell systém - K
Kell systém - k
Ketony
Ketony semikvantitativně
Kidd systém - Jka
Kidd systém - Jkb
Kofein
Kokain
Kokain (průkaz)
Kompatibilita - popis
Kompatibilita krví
Kompatibilita krví - enz.
Kompatibilita krví - chlad.
Kompatibilita krví - NAT
Kompatibilita krví - sol.
Konkrement
Konkrement (kvalita)
Konzumpce protrombinu
Konzumpce protrombinu - kontr. Neaktuální
Koproporfyrin
Kortikotropin
Kortikotropin*
Kortizol
Kortizol volný
KRDIF
Kreatin
Kreatinin
Kreatinin enzymaticky
Krev
Krev (průkaz)
Krev kvalitativně
Krevní obraz a diferenciál
Krevní obraz prostý
Krevní plyny a pH
Krevní plyny, pH a oximetrie
Krevní skupina - popis
KROBR
KRPL
Krvácivost
Kryoglobulin
Kryoglobulin (kryokrit)
Kryoglobulin (kvalit.)
Krystaly - popis
Krystaly apatitu
Krystaly bilirubinu
Krystaly brushitu
Krystaly cystinu
Krystaly k. močové dihydrátu
Krystaly kalcitu
Krystaly kalciumoxalátu
Krystaly kyseliny močové
Krystaly močanu amonného
Krystaly močanu sodného
Krystaly struvitu
Krystaly weddellitu
Krystaly whewellitu
Křemen
KS AB0Rh/D/ novorozence
KS AB0Rh/D/kompletní
Kvasinky
Kyslík (ctO2)
Kyslík (FiO2)
Kyslík (px)
Kyslík (px, T)
Kyslík alveolární
Laboratorní nález obecný
Laboratorní poznámka
Lacosamid
Laktát
Laktát/kreatinin
Laktát/pyruvát
Laktóza (průkaz)
Lamotrigin
LAS
LD
LD H2M2
LD H3M
LD H4
LD HM3
LD M4
LE buňky
LE buňky kvalitativně
Lecitin (průkaz)
Léčba antiagregační Obsoletní
Léčba antikoag.hep.frak. Obsoletní
Léčba antikoag.hep.nefr. Obsoletní
Léčba lithiem Obsoletní
Léčba pelentanem Obsoletní
Léčba pelentanettae Obsoletní
Léčba trombolytická Obsoletní
Léčba warfarinem - 3mg Obsoletní
Léčba warfarinem - 5mg Obsoletní
Léčivo
Legionella pneumophilla
Leptin
Leucin
Leucin/kreatinin
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty kvalitativně
Leukocyty semikvantitativně
Leukocyty*
Levetiracetam
Levetiracetam*
Lewis systém - Lea
Lewis systém - Leb
Li
Lidokain
Lidokain*
Lidský placentární růstový faktor
LIF (agaróza)
LIF (agarózová kapka)
LIF (kapilára)
LIKVOR
Lipidový profil
Lipidy
LIPIDY
Lipidy - Sudan B
Lipopolysacharid binding protein
Lipoprotein a
Lipoproteiny semikvant.
Lokalizace konkrementu
Lokální paleta 01
Lokální paleta 02
Lokální paleta 03
Lokální paleta 04
Lokální paleta 05
Lokální paleta 06
Lokální paleta 07
Lokální paleta 08
Lokální paleta 09
Lokální paleta 10
Lokální paleta 11
Lokální paleta 12
Lokální paleta 13
Lokální paleta 14
Lokální paleta 15
Lokální paleta 16
Lokální paleta 17
Lokální paleta 18
Lokální paleta 19
Lokální paleta 20
Long chain AcylCoA-DH
LPS
Luteální fáze
Lutheran systém - Lua
Lutheran systém - Lub
Lutropin
Lymfoblast
Lymfocyty
Lymforetikulární řada-BM
Lysin
Lysin/kreatinin
Lysozym
M-komponenta (kvantifikace)
M-komponenta (průkaz)
M-komponenta (typizace)
M-rozety
Makroamylázový komplex
Makroblast
Malá jádra leukocytů
Malondialdehyd
MAMO vyšetření
Mandelát
Mannose binding lectin
Mastné kyseliny - volné
Mastocyt
MDMA (průkaz)
Medium chain AcylCoA-DH
Megakaryoblast
Megakaryocyt
Megaloblast bazofilní
Megaloblast ortochromní
Megaloblast polychromatofilní
Melanogeny
Menopauza
Metadon (kvantitativně)
Metadon (průkaz)
Metamfetamin
Metamfetamin (průkaz)
Metanefrin
Metanefrin/kreatinin
Metanol
Metanol (hmotnostní koncentrace)*
Methemoglobin
Methemoglobin - průkaz
Methionin
Methionin/kreatinin
Metoprolol
Metoprolol*
Metotrexát
Metotrexát*
Metylcitrát
Metylcitrát/kreatinin
Metylmalonát
Metylmalonát/kreatinin
Metylsukcinát
Metylsukcinát/kreatinin
Mezotelie
Mg
Mg ionizované
Mg/kreatinin
MCHEM
MCHM
Mitóza erytrocytární
Mitóza granulocytární
Mitóza leukocytární
Mitóza lymfocytární
Mitóza megakaryocytární
Mitóza monocytární
MMORF
Mn
MNSs systém - M
MNSs systém - N
MNSs systém - S
MNSs systém - s
Mo
Moč (barva)
Moč (zákal)
Močová kyselina
Močová kyselina-dihydrát
Monetit
Monoblast
Monocytární řada (kostní dřeň)
Monocyty
Monoklonální imunoglobulin 1
Monoklonální imunoglobulin 2
Monoklonální imunoglobulin 3
Monomery fibrinu
Monomery fibrinu - kontr Neaktuální
Mononukleáry
Mononukleáry (mono+lymfo)
Morf. vyš. moči dle Hamburgera
Morfin (průkaz)
Morfologické vyšetření moči
MR vyšetření
MTHFR gen
Mucin-like cancer antigen
Mukopolysacharidy
Mukopolysacharidy kvalitativně
Mukopolysacharidy semikvant.
Mukopolysacharidy/kreatinin
MUXF
Myeloblast
Myeloperoxidáza
Myeloperoxidáza - průkaz
Mykofenolát
Mykofenolát*
MYO
Myoglobin
Myoglobin (průkaz)
Myristát
Myristát/butyrát
N
N (výpočet)
N-acetyltyrozin
N-acetyltyrozin/kreatinin
N-terminální proBNP Neaktuální
N4-acetyl-sulfadiazin
N4-acetylsulfamethoxazol
Na
NAG
NAG/kreatinin
Neformalizovaná tisková sestava
Neformalizovaný požadavek 01
Neformalizovaný požadavek 02
Neformalizovaný požadavek 03
Neformalizovaný požadavek 04
Neformalizovaný požadavek 05
Neformalizovaný požadavek 06
Neformalizovaný požadavek 07
Neformalizovaný požadavek 08
Neformalizovaný požadavek 09
Neformalizovaný požadavek 10
Nefrakcionovaný heparin
Nefrakcionovaný heparin - antiIIa aktivita
Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita
NEKROPSIE
Neměřené anionty
Neměřené anionty korigované
Neopterin celkový
Neopterin celkový/kreatinin
Neoxygenovaná krev
Nepravidelné protilátky - popis
Netilmicin
Neutrofil.metamyelocyty
Neutrofilní myelocyty
Neutrofilní řada - BM
Neutrofilní segmenty
Neutrofilní tyče
Neutrofily
Newberyit
Nezařad. buňky (bílá řada)
NGAL
Ni
Nilotinib
Nitrazepam
Nitrity (průkaz)
Nitrity semikvant.
Nitrofurantoin
Nízkomolekulární heparin
Nízkomolekulární heparin - antiXa aktivita
Noradrenalin
Nordiazepam
Norimatinib
Normetanefrin
Normetanefrin
Normoblast bazofilní
Normoblast ortochromní
Normoblast polychromatofilní
Normoblasty (periferní krev a.)
Normoblasty (periferní krev)
Normotest
Normotest - INR
Normotest - kontrola Neaktuální
Norovirus
Nortriptylin
Nortriptylin*
NSE
NT-proBNP
NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)*
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA - in vivo
Objem
OGTT dle postupu "1"
OGTT dle WHO Neaktuální
OCH-Erikson (titr)
OKB akutní
OKB akutní doplněný
OKB kumulativní
OKB kumulativní doplněný
OKB rutinní
OKB rutinní doplněný
OKB screening 01 zákl.
OKB screening 02
OKB screening 03
OKB screening 04
OKB screening 05
OKB screening 06
OKB screening 07
OKB screening 08
OKB screening 09
OKB speciální
OKB speciální doplněný
OKB statim
OKB statim doplněný
OKH akutní
OKH akutní doplněný
OKH kumulativní
OKH kumulativní doplněný
OKH rutinní
OKH rutinní doplněný
OKH statim
OKH statim doplněný
OKI akutní
OKI akutní doplněný
OKI kumulativní
OKI kumulativní doplněný
OKI rutinní
OKI rutinní doplněný
OKI statim
OKI statim doplněný
OKM rutinní
OKM rutinní doplněný 1.
OKM rutinní doplněný 2.
OKM rutinní doplněný 3.
OKM rutinní doplněný 4.
OKM rutinní doplněný 5.
Oktadekanát
Oktakalciumfosfát
Oktanát
Oleát
Oleát/palmitát
Oligoklonální pás
Oligosacharidy
Onkotický tlak
ONM nález
Opiáty
Opiáty (průkaz)
Opiáty* Neaktuální
Organické kyseliny
Ornitin
Ornitin/kreatinin
Orotát
Orotát/kreatinin
Orotová kyselina
Osmolalita
Osmolalita - výpočet
Osmolalita efektivní - výpočet
Osmot. rez. - hodnocení
Osmot. rez. max. - kont.
Osmot. rez. min. - kont.
Osmotická rezistence Neaktuální
Osmotická rezistence maximální
Osmotická rezistence minimální
OSTEO
Osteokalcin
Osteokalcin (SC)
Osteoprotegerin
Ovulační fáze
Oxalát
Oxalát/kreatinin
Oxid uhličitý
Oxid uhličitý(celkový)
Oxokyseliny semikvant.
Oxolínová kyselina
Oxyhemoglobin
Oxypurinol Obsoletní
Oxypurinol/kreatinin
Oxytetracyklin
Oxytocin
P
P - náboj
P systém - P1
P-ANCA IgA
P-ANCA IgG
P-ANCA IgG (titr)
p50
p50(T)
PAI-1 gen
Palmitát
Palmitát/butyrát
Palmitát/myristát
Paracetamol
Paracetamol*
Parafin
Parathyrin intaktní
PAT nález
Pátá složka jádra Neaktuální
Pátá složka na řezu Neaktuální
Pátá složka povrchu Neaktuální
Pátá vrstva, 1. složka Neaktuální
Pátá vrstva, 2. složka Neaktuální
Pátá vrstva, 3. složka Neaktuální
Pátá vrstva, 4. složka Neaktuální
Pátá vrstva, 5. složka Neaktuální
Paul-Bunnellova reakce (titr)
Pb
pCO2
pCO2(T)
Pentakarboxyporfyrin
Pepsinogen
pH
pH semikvantitativně
pH(T)
Pipemidová kyselina
Placentární laktogen
Plazma
Plazmatické buňky
Plazmatický protein A asociovaný s graviditou
Plazminogen
Plazminogen - aktivita
Plazminogen - antigen
Plazminogen - koagulačně Neaktuální
Plazminogen - kvantitativně Neaktuální
Plazmoblast
Plicní zkraty
Plísně Neaktuální
Plísně kvalitativně
pO2
pO2 diference
pO2 diference(T)
pO2(T)
Počet fragmentů
Počet konkrementů
Podání 100 mg 13-C urey Obsoletní
Poměr (CD4+):(CD8+)
Poměr 13-C / 12-C
Poměr sFLT-1/PIGF
Popis a interpret. agreg. nálezu
Popis a interpret. koag. nálezu
Popis barvy
Popis jádra
Popis makr. změn v likvoru
Popis povrchu
Popis řezu
Popis tvaru
Popis změn b.(B)
Popis změn b.(dřeň)
Popis změn b.(tek.)
Popis změn elektroforeogramu
Popis změn erytroc.
Popis změn leukoc.
Popis změn tromb.
Porfobilinogen
Porfobilinogendeamináza
Porfyriny (průkaz)
Porfyriny celkové
Posakonazol
Poznámka
Poznámka k žádance 1 kódem Obsoletní
Poznámka k žádance 2 kódem Obsoletní
Poznámka k žádance 3 kódem Obsoletní
Poznámka k žádance 4 kódem Obsoletní
Poznámky k žádance 1 textem
Poznámky k žádance 2 textem
Poznámky k žádance 3 textem
Poznámky k žádance 4 textem
Poznámky-jiné
Pradaxa - antiIIa aktivita
Pre-beta-lipoproteiny
Prealbumin
Pregnenolon
Pregnenolon-sulfát
Prekalikrein - funkční aktivita
Prekalikrein - stanov. antigenu
Primidon
Primidon*
pro-Gastrin Releasing Peptide
ProC Global - čas bez aktivátoru
ProC Global - čas s aktivátorem
ProC Global - normalizovaný poměr
ProC Global -s def. FV - čas bez aktivátoru
ProC Global -s def. FV - čas s aktivátorem
ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
Proerytroblast
Progesteron
Progesteronové receptory
Prognostický zánětlivý a nutriční index
Proinsulin
Prokainamid
Prokainamid*
Prokalcitonin
Prokalcitonin semikv.
Prolaktin
Prolin
Prolin/kreatinin
Prolymfocyty
Promegakaryocyt
Promegaloblast
Promonocyt
Promyelocyt
Propeptid prokolagenu I C-term.
Propeptid prokolagenu I N-term.
Propoxyfen (průkaz)
PROT
Protein C Neaktuální
Protein C - inhibiční aktivita
Protein C - antigen
Protein C - kontrola Neaktuální
Protein C Global Neaktuální
Protein C Global-FV def. plazma Neaktuální
Protein celkový
Protein S
Protein S - inhibiční aktivita
Protein S - celkový
Protein S - kontrola Neaktuální
Protein S - volný
Protein S celkový (relativní čas) Neaktuální
Protein S volný (relativní čas) Neaktuální
Protein semikvantitativně
Protein/kreatinin
Protoporfyrin celkový
Protrombinový test
Protrombinový test normálu po 1 hod
Protrombinový test normálu po 2 hod
Protrombinový test - INR
Protrombinový test - kalibrovaný
Protrombinový test INR
Protrombinový test normálu
Protrombinový test po 1 hod
Protrombinový test po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+1P
Protrombinový test směs 1N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod
Protrombinový test směs 1N+4P
Protrombinový test směs 1N+4P po 1 hod
Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod
Protrombinový test směs 4N+1P
Protrombinový test směs 4N+1P po 1 hod
Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod
Protrombinový test-ratio
PROTSPE
První složka jádra Neaktuální
První složka na řezu Neaktuální
První složka povrchu Neaktuální
První vrstva, 1. složka Neaktuální
První vrstva, 2. složka Neaktuální
První vrstva, 3. složka Neaktuální
První vrstva, 4. složka Neaktuální
První vrstva, 5. složka Neaktuální
Příjem 100 g glukózy
Příjem 2 g Ac-Tyr-PAB Obsoletní
Příjem 25 g xylózy Obsoletní
Příjem 5 g xylózy Obsoletní
Příjem 5000 j/kg AVIT Obsoletní
Příjem 75 g glukózy
Příjem pankreozyminu Obsoletní
Příjem pentagastrinu Obsoletní
Příjem sekretinu Obsoletní
PSA - podíl volné frakce
PSA celkový
PSA volný
Pseudoválce
Pseudoválce kvalitativně
Pseudoválce semikvantitat.
PT - konfirmace 0 h
PT - konfirmace 1 h
PT - konfirmace 2 h
PT - konfirmace kontrola Neaktuální
PT - korekce 0 h Neaktuální
PT - korekce 1 h Neaktuální
PT - korekce 2 h Neaktuální
Purinnukleosidfosforyláza
Purpurin
Pyr.+deoxypyr. celk.
Pyr.+deoxypyr. celk./kr.
Pyr.+deoxypyr. volný
Pyr.+deoxypyr. volný/kr.
Pyridinolin celk./kreat.
Pyridinolin celkový
Pyridinolin volný
Pyridinolin volný/kreat.
Pyroglobulin
Pyruvát
Pyruvát/kreatinin
Rekalc. čas plazmy - kontrola Neaktuální
Rekalcifikační čas plazmy
Renální fosfátový práh
Renální profil
RENFCE
Renin
Reptil.test-kontrola Neaktuální
Reptilázový test
Reptilázový test - normál
Reptilázový test - poměr
Retikulární buňky
Retikulocyt (MCVR)
Retikulocyty
Retikulocyty (IRFH)
Retikulocyty (IRFMH)
Retinol binding protein
Retrakce koagula
RF-IgA
RF-IgG
RF-IgM
Rh C
Rh c
Rh Cw
Rh D
Rh D + weak
Rh E
Rh e
RNA enteroviru
RNA RS viru
RNA viru hepatitidy C
RNA viru hepatitidy C (kvant.)
RNA viru hepatitidy G
RNA viru influenzy A
RNA viru influenzy H1N1
ROMA index
Rotaviry
Rozpory parametrů 1
Rozpory parametrů 2
Rozpory parametrů 3
Rozpory parametrů 4
RS virus
RTG nález
RTG vyšetření
RVVT
RVVT - konfirmace 0 h
RVVT - konfirmace 1 h
RVVT - konfirmace 2 h
RVVT - konfirmace kontr.
RVVT - kontrola
RVVT - korekce 0 h
RVVT - korekce 1 h
RVVT - korekce 2 h
RVVT - normalizovaný poměr
RVVT konfirm R
RVVT screen R
S100B
Sádra
Sacharidy
SAICAr
SAICAr kval.
SAICAr/kreatinin
Salicylát
Salicylát semikvant.
Salicylát*
Saturace frakční (podíl O2Hb)
Saturace hemoglobinu kyslíkem
SCCA
SCOT
Screening protilátek
Screening protilátek - enz.
Screening protilátek - chlad.
Screening protilátek - NAT
Screening protilátek - sol.
Sdružený nález kumul.
Sdružený nález kumul. D
Sdružený nález rutinní
Sdružený nález rutinní D
Sdružený nález SCR 01
Sdružený nález SCR 01 D
Se
Sebakát
Sebakát/kreatinin
Serin
Serin/kreatinin
Serotonin
Sérum
SHBG
Short chain AcylCoA-DH
Short-chain-3-OH-acylCoADH
Schizocyty
Sialová kyselina
Sialová kyselina - lipidy
Sialyloligosacharidy
SID efektivní, aktuální pH
SID efektivní, pH 7,40
Sideroblasty
Sideroblasty prsténčité
Siderocyty
Siderofágy
Sirolimus
Sirolimus*
Složení čtvrté vrstvy Neaktuální
Složení druhé vrstvy Neaktuální
Složení jádra
Složení na řezu
Složení páté vrstvy Neaktuální
Složení povrchu
Složení první vrstvy Neaktuální
Složení třetí vrstvy Neaktuální
Směsný test pro dg. LA Neaktuální
SOD
Solub. transferin. receptor (SC)*
Solubilní transferinový receptor
Solubilní tyrozinkináze-1 podobná fms
Somatostatin*
SONO vyšetření
SP1-glykoprotein
Specifické IgE
Spermie
Spermie (kvalita)
Srážlivost Neaktuální
Srdeční frekvence
Stapletonův index (U,P)
Stapletonův index (U,S)
Stav materiálu
Stav materiálu 1 Obsoletní
Stav materiálu 2 Obsoletní
Stav materiálu 3 Obsoletní
Stav materiálu 4 Obsoletní
sTfR index
STH
STH* Obsoletní
Stimulační index fagocytů
Struvit
Střední jádra leukocytů
Suberát
Suberát/kreatinin
Sukcinát
Sukcinát/kreatinin
Sukcinylaceton
Sukcinylaceton/kreatinin
Sukcinyladenozin
Sukcinyladenozin/kreatinin
Sulfadiazin
Sulfamethoxazol
Sulfhemoglobin
Suma lymfocytárních subpopulací
Suma lymfocytárních subpopulací*
Škrobové zrno
t-PA Neaktuální
t-PA - aktivita
t-PA - antigen
t-PA - antigen (arb. konc.)
T3 celkový
T3 reverzní
T3 volný
T4 celkový
T4 volný
Tacrolimus
TAT komplex
TATI
Taurin
Taurin/kreatinin
TBG
Tělo-Body mass index
Tělo-délka vleže
Tělo-hmotnost
Tělo-hmotnost k výšce
Tělo-obvod frontookcipitální
Tělo-povrch
Tělo-prsní žláza
Tělo-pubické ochlupení
Tělo-růstová rychlost
Tělo-řasa subskapulární
Tělo-řasa suprailiakální
Tělo-řasa tricipitální
Tělo-střední obvod paže
Tělo-temenokostrční délka
Tělo-výška vsedě
Tělo-výška vstoje
Telopeptid CTx-beta(mass)
Telopeptid CTx/kreatinin
Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Telopeptid kolagenu CTx-beta
Telopeptid kolagenu ICTP
Telopeptid kolagenu NTx
Telopeptid NTx/kreatinin
Teofylin
Teofylin*
Teplota aktuální
Testosteron
Testosteron volný
Tetradecenát
Tetradekanát
Thiopental
Thiopental*
Thiosulfáty semikvantitativně
Thymidinkináza
Thymin
Thymin/kreatinin
THYREO
Thyroxin - vaz. kap.
Tl
Tlak diastolický
Tlak systolický
TNF alfa
Tobramycin
Tobramycin*
Tokoferol
Tolerance glukózy Neaktuální
Topiramát
Topiramát*
Toxikologická vyšetření
Toxin Clostridium difficile
TPA
TPA - hmotnostní konc.* Neaktuální
TPS
Transferin
Transferin (CDT)
Transferin saturovaný železem
Transferin/kreatinin
Treonin
Treonin/kreatinin
Triacylglyceroly
Triamteren
Tricykl. aktidepresiva (průkaz)
Tricyklic. antidepresiva
Tridymit
Trichomonády kvalitativně
Trichomonády semikvant.
Trombelastogram
Trombin generační test - AUC
Trombin generační test - lag time
Trombin generační test - Peak trombin
Trombin generační test - tPeak trombin
Trombin generační test - Velocity index
Trombinový test
Trombinový test - diluce 1+1
Trombinový test - diluce 1+3
Trombinový test - normál
Trombinový test - poměr
Trombinový test - TM
Trombinový test-kontrola Neaktuální
Trombocyt (MPC)
Trombocyt (MPM)
Trombocyt (MPV)
Trombocyty
Trombocyty (nezralá frakce)
Trombocyty (PCDW)
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (PDW-SD)
Trombocyty (PMDW)
Trombokrit
Trombomodulin
Tromboplast. test - ISI Neaktuální
Tromboplast. test-kontr. Neaktuální
Trombotest
Trombotest - INR
Trombotest - kontrola Neaktuální
Troponin I
Troponin I (průkaz)
Troponin I ultrasenzitivní
Troponin T
Troponin T (průkaz)
Troponin T ultrasenzitivní
Trypsinogen
Tryptofan
Třetí složka jádra Neaktuální
Třetí složka na řezu Neaktuální
Třetí složka povrchu Neaktuální
Třetí vrstva, 1. složka Neaktuální
Třetí vrstva, 2. složka Neaktuální
Třetí vrstva, 3. složka Neaktuální
Třetí vrstva, 4. složka Neaktuální
Třetí vrstva, 5. složka Neaktuální
TSH
Tubulární rezorpce vody
Tukové kapénky
Tumorózní buňky
Typ odběru
Typizace erytroctů - popis
Tyreoglobulin
Tyrozin
Tyrozin/kreatinin
Uracil
Uracil/kreatinin
Urát
Urát amonný
Urát draselný
Urát sodný
Urát/kreatinin
Urea
Uridin
Uridin/kreatinin
Urobilinogen
Urobilinogen semikvantitativně
UROLIT
Uroporfyrin
V
Válce
Válce bakteriální, kvalitativně
Válce bakteriální, kvantitativně
Válce bakteriální, semikvantitativně
Válce buněčné, kvalitativně
Válce buněčné, kvantitativně
Válce buněčné, semikvantitativně
Válce epiteliální
Válce epiteliální kvalit.
Válce epitelové semikvant.
Válce erytrocyt. semikvant.
Válce erytrocytární
Válce erytrocytární kvalit.
Válce granul. semikvant.
Válce granulované
Válce granulované kvalit.
Válce hyalinní
Válce hyalinní kvalit.
Válce hyalinní semikvant.
Válce kvalitativně
Válce leukocyt. semikvant.
Válce leukocytární
Válce leukocytární kvalit.
Válce renálních tubulárních buněk, kvalitativně
Válce renálních tubulárních buněk, kvantitativně
Válce renálních tubulárních buněk, semikvant.
Válce semikvantitat.
Válce semikvantitativně
Válce tukové, kvalitativně
Válce tukové, kvantitativně
Válce tukové, semikvantitativně
Válce urátové
Válce urátové kvalit.
Válce urátové semikvant.
Válce voskové
Válce voskové kvalit.
Válce voskové semikvant.
Válce žlučové semikvant.
Valin
Valin/kreatinin
Valproát
Valproát volný
Vanilmandelát
Vanilmandelát - průkaz
Vanilmandelát/kreatinin
Vankomycin
Varle-levé
Varle-pravé
Vasopresin
Vaterit
Vazebná kapacita Fe
Včelí vosk
VDRL/RRR (titr)
Velikost max. průměru
Velká jádra leukocytů
Very long chain FA - C22
Very long chain FA - C24
Very long chain FA - C26
Very long chain FA C24/C22
Very long chain FA C26/C22
Virus influenza A
Virus influenza B
Virus parainfluenza 1
Virus parainfluenza 2
Virus parainfluenza 3
Vitamin A
Vitamin A (zrušen) Neaktuální
Vitamin B12
Vitamin B12* Neaktuální
Vitamin C
Vitamin C (kvalit.)
Vlákna svalová
Voda
Vodíkový kation
von Willebrandův faktor - antigen
von Willebrandův faktor - CBA - poměr
von Willebrandův faktor - funkce Neaktuální
von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru
von Willebrandův faktor - schiopnost vázat FVIII
von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen
von Willebrandův faktor antigen Neaktuální
Vorikonazol
Výpočty DAP
Výpočty FE
Vysoce fluorescenční buňky
Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
Vyš. bakteriologické Neaktuální
Vyš. parazitologické Neaktuální
Vyš. virologické Neaktuální
Vyšetření kloubního punktátu
Vyšetření konkrementu
Vyšetření stolice na OK - scr.
Vyšetření toxikologické
Výška aktuální
Vzduch (tlak)
Weddellit
Whewellit
Whitlockit
Xalerto - antiXa aktivita
Xantin
Xantin/kreatinin
Xylóza
Xylóza (průkaz)
Xylózový absorpční test
Zevní sekrece pankreatu
Zibor - antiXa aktivita
Zn
Zn-protoporfyrin
Zonisamid
Žlučové kyseliny celkové